Medewerkers tevredenheidsonderzoek

In 2022 zijn bij heel Donker Groep medewerkers tevredenheidsonderzoeken (MTO’s) gehouden over leiderschap. Daarom weten we nu hoe er in alle locaties gedacht wordt over de vier aspecten van leiderschap:

- Optreden als leider
- Optreden als organisator
- Optreden als coach
- Optreden als trainer

Er werd goed gescoord op leiderschap. Onze medewerkers gaven ook aan dat ze de vrijheid krijgen om nieuwe werkzaamheden uit te proberen en geen dwang ervaren om daarbij alles meteen helemaal goed te doen. Tegelijkertijd kwam uit de bus dat onze leidinggevenden hun capaciteiten als trainer verder mogen ontwikkelen. Dit komt terug in het leiderschapsprogramma dat al onze leidinggevenden volgen.

Op alle locaties is ook een MTO gehouden over ons Donker DNA. Hierdoor weten we hoe per locatie onze kernwaarden worden beleefd, zijn er per locatie enkele concrete acties genomen en is ons Donker DNA verder aangescherpt.

Voor de MTO's gebruiken we een meetmethode met een zeer hoge respons van ongeveer negentig procent. De medewerkers beantwoorden in groepsverband pakkende vragen via hun smartphone - dit gebeurt meestal tijdens toolboxen. De antwoorden zien de respondenten vervolgens direct en anoniem groot geprojecteerd terug in een grafiek. Omdat deze meetmethode goed bevalt, zetten we deze nu ook vaker in voor kleinere, thematische MTO’s. Voor 2023 jaar staat een MTO over de balans tussen werk en privé gepland.

 

 

 

 

Met de MTO's houden we zicht op meerdere kernwaarden die in samenspraak met de medewerkers gedefinieerd zijn zoals: transparantie, bevlogenheid, collegialiteit en werkplezier.
Met de MTO's houden we zicht op meerdere kernwaarden die in samenspraak met de medewerkers gedefinieerd zijn zoals: transparantie, bevlogenheid, collegialiteit en werkplezier.
Omhoog