Medewerkers tevredenheidsonderzoek

In al onze vestigingen houdt Donker Groep medewerkers tevredenheidsonderzoeken (MTO’s). Hiervoor gebruiken we een meetmethode met een zeer hoge respons van ongeveer negentig procent. Medewerkers beantwoorden hiervoor in groepsverband pakkende vragen via hun smartphone - meestal tijdens toolboxen. De antwoorden zien de respondenten direct en anoniem groot geprojecteerd terug in grafieken.

Jaarlijks houden wij een MTO over de kernwaarden van ons Donker DNA. Hierdoor weten we hoe onze locaties de kernwaarden beleven, zijn er per locatie enkele concrete acties genomen en is ons Donker DNA verder aangescherpt. Het antwoord op de vraag aan welke waarde we meer aandacht moeten besteden was in 2022 coachend en daadkrachtig leiderschap.

Naar aanleiding van de MTO-uitslag startten al onze 110 leidinggevenden in 2022 het programma Leiderschap is Maatwerk rond de thema’s Leider, Organisator, Coach en Trainer (LOCT).  Dit programma duurt een jaar. Voorafgaand voerden we een MTO over leiderschap uit. Een van de 24 stellingen waarop de medewerkers reageerden was:  

Mijn leidinggevende spreekt met mij als coach op gelijkwaardig niveau, geeft ruimte voor een eigen mening en stelt vragen die me aan het denken zetten over mijn ontwikkeling.

Zie tabel hiernaast voor de uitslagen. 

Na afloop van het programma Leiderschap is Maatwerk herhalen we het leiderschaps-MTO om de vooruitgang te meten. Het doel is een 8 te scoren op alle aspecten.

Afhankelijk van het MTO over het Donker DNA in 2023 volgen nieuwe programma’s. Los hiervan staan voor 2023 kleinere, thematische MTO’s gepland, bijvoorbeeld over de balans tussen werk en privé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rapportcijfers verschilden per managementlaag: 1 = Projectleiding e.a. 2 = vestigings- en afdelingsleiding 3 = divisieleiding 4 = directie
De rapportcijfers verschilden per managementlaag: 1 = Projectleiding e.a. 2 = vestigings- en afdelingsleiding 3 = divisieleiding 4 = directie
Omhoog