Social return on investment

Sociaal werkgeverschap is al decennialang een belangrijk speerpunt van Donker Groep. Dit is verankerd in ons Donker DNA vanuit de kernwaarde Divers en inclusief.

Ook in 2022 was onze organisatie een fijne en uitdagende werkplek voor mensen met een arbeidsbeperking. Van de grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deden 22 medewerkers mee aan het behalen van Praktijkverklaringen op mbo 1-/2-niveau. Zij deden met onze begeleiding praktische vaardigheden op en toonden die aan onder het controlerend oog van een mbo-instelling. Voor de deelnemers was het een zeer motiverend traject. Zij zijn niet in staat zijn om diploma's te behalen via het reguliere onderwijs en kunnen de Praktijkverklaringen gebruiken voor volgende carrièrestappen.

2022 was het eerste jaar van het Switch-traject. Dit is het programma om zij-instromers te werven, op te leiden tot hovenier en structureel aan ons te binden. De wervingscampagne is bewust inclusief gemaakt en dat had succes: van de zij-instromers is ruim vijftig procent vrouw. Zij hebben inmiddels aangetoond dat het hoveniersvak geen traditioneel mannen-vak meer is.

Donker Groep waarborgt social return on investment met de onafhankelijke PSO-normering door TNO. Maar liefst 8,1% van onze medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit percentage is ruim twee keer hoger dan de norm van PSO-3 die geldt voor onze bedrijfsomvang, want die is slechts 3,7%.

Geslaagde SWITCH-deelnemers
Geslaagde SWITCH-deelnemers
Omhoog