Veiligheid

De ambitie van Donker Groep is nul ongevallen. Hiervoor verschuiven we de aandacht voor veiligheid naar het continu bewust zijn van veilig gedrag. Dit levert goede resultaten op want het aantal ongevallen met verzuim langer dan 2 dagen daalde in 2022 met 25% ten opzichte van 2021.

 

Onderdeel* 2022 2021 2020
IF-frequentie (frequentiegraad) 4,03 5,02 5,88
Aantal IF-gerelateerde arbeidsongevallen 6 8 10


De IF-frequentie voor 2022 bedraagt 4,03. Daarmee laat 2022 een daling zien van 20% ten opzichte van 2021. De dalende trend vanuit 2020 zet daarmee door in 2022.

In 2022 is de Donker Veilig app gelanceerd, met als doel de meldingsbereidheid te vergroten. Dit is goed gelukt. Ten opzichte van 2021 zijn er in 113 meldingen méér meldingen binnengekomen van onveilige situaties en bijna-ongevallen. Dit is een stijging van ruim 500% (!) ten opzichte van 2021.

Om veiligheidsbewustzijn bij alle medewerkers en onderaannemers te vergroten is er ook in 2023 volop aandacht voor het ontwikkelen van specifieke programma’s op het gebied van houding en gedrag. Met de ingezette koers streeft Donker Groep ernaar om eind 2024 in het bezit te zijn van het Safety Culture Ladder certificaat Trede 4.


*  IF = injury frequency, ongevallen met verzuim langer dan 2 dagen.
** IF-frequentie = verhouding tussen het aantal dagen verzuim na ongeval versus het aantal gewerkte uren

Jitse van den Berg, Programma Manager Veiligheid
Jitse van den Berg, Programma Manager Veiligheid
Omhoog