Stresstest wateroverlast

Hevige en langdurige neerslag kan voor wateroverlast zorgen, die weer tot veel schade kan leiden. Als gevolg van de klimaatverandering neemt de kans op overvloedige neerslag alleen maar toe. Inschatten hoe kwetsbaar een bepaalde regio of locatie is voor buien van verschillende duur en intensiteit, kan met de stresstest wateroverlast. Deze stresstest maakt ook deel uit van de Klimaatstresstest.

Meer weten over de stresstest wateroverlast?

Uitvoering Stresstest wateroverlast

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Hoe pakt Donker Design de stresstest wateroverlast aan?

Donker Design voert alle bureauwerk uit dat noodzakelijk is voor een gedegen stresstest wateroverlast. Wij verzamelen de juiste neerslagkarakteristieken, relevante kaarten en alle bijbehorende informatie. We brengen de kwetsbaarheden in kaart en verbinden alle informatie met elkaar. Dat geheel werken we uit in een heldere rapportage, inclusief concrete aanbevelingen. Daarmee kun je direct aan de slag.

Ben je op zoek naar een gedetailleerde stresstest van een specifieke locatie? Dan meten we de locatie in en verwerken die in computermodellen, zodat verstorende elementen of overlast-hotspots nog beter zichtbaar worden.

Interesse?

Wil je een stresstest wateroverlast? Ontvang een gratis offerte.

 

Omhoog