Gezonde Stad

Onder invloed van vergrijzing, bevolkingsgroei en verstedelijking is de druk op de stedelijke omgeving hoog. Om die druk ook de komende decennia aan te kunnen, is een gezonde leefomgeving in de stad van levensbelang. In een gezonde stad is ruimte voor mens, dier en groen – ruimte voor bewegen, spelen, natuurbeleving, rust en stilte, lokaal gezond voedsel verbouwen, biodiversiteit en het inademen van gezonde lucht. In de gezonde stad draag je bovendien bij aan de inrichting ervan.

In de ontwerpen van Donker Design staat een gezonde leefomgeving centraal. Het is onderdeel van onze missie om de stedelijke omgeving zodanig in te richten, dat mens en natuur zich er thuis voelen. Nu en in de komende decennia.

Hulp nodig met oplossingen voor een gezonde stad?

Gezonde Stad oplossingen

Voor een groene, gezonde stadstoekomst biedt Donker Design onder meer de volgende oplossingen:

 

Onze aanpak voor een gezonde stad

In het licht van de gezonde stad draait ons werk niet langer – zoals vroeger – puur om vormgeving en esthetiek, maar om het creëren van een leefomgeving die echt meerwaarde heeft.

In onze ontwerpen werken we onder andere met de NL Terreinlabel-methode. Die maakt de duurzaamheidsambities voor een terrein inzichtelijk en borgt ze tijdens het proces naar een gezonde stad. Zo kijken we onder meer naar de relatie tussen mens en omgeving, licht- en geluidshinder, (sociale) veiligheid en de mogelijkheid van voedselproductie. Deze inzichten worden verzameld door onze eigen terreinlabelexperts. Zij adviseren én helpen persoonlijk in het proces om jouw terrein onderdeel te maken van een gezonde stad. 

De groene stadstoekomst

De stad van de toekomst staat vol bomen. Bomen filteren lucht, verdampen water voor verkoeling, bieden beschutting in weer en wind en bevorderen het bodemleven en de biodiversiteit.

In de gezonde stad is lawaai beperkt, omdat die wordt geabsorbeerd door veel groen. De gezonde stad kent bovendien een fijnmazig netwerk van voet- en fietspaden, die wijken en straten onderling verbindt.

De gezonde stad

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker Design brainstormen over de gezonde stad? We voorzien je graag van ideeën en adviezen!

 

Omhoog