NL Terreinlabel

Onze leefomgeving staat onder druk. Opwarming van stedelijke gebieden, wateroverlast en de bedreiging van dieren en insecten zijn actueel. Op een andere manier kijken naar de aanleg van gebieden is noodzakelijk. Donker Design voelt zich verantwoordelijk voor deze problematiek en sluit zich aan bij het initiatief van NL Greenlabel om een terreinlabel te introduceren.

Als je een terrein duurzaam wilt gaan ontwikkelen, biedt het NL Terreinlabel houvast. De methodiek van NL Terreinlabel maakt duurzaamheid meetbaar, ambities concreet en progressie aantoonbaar. De methode is specifiek ontwikkeld voor de duurzame ontwikkeling van middelgrote terreinen zoals sportparken, recreatiegebieden en kantoortuinen.

Meer weten over het NL Terreinlabel?

Uitvoering klimaatstresstest

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Hoe werkt het NL Terreinlabel?

De eerste stap in de methode is een nulmeting. Hoe scoort het terrein op de zes duurzaamheidsthema’s en de daaronder vallende 27 indicatoren. Daarna volgt een ambitiebepaling: welke score is wenselijk en haalbaar en welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Het ontwerp dat daaruit voortvloeit wordt ook gemeten, evenals de werkelijke duurzaamheidsscore na realisatie. Een score van A (hoogste) tot G (laagste) geeft de mate van duurzaamheid aan.

Er wordt gewerkt met experts, speciaal opgeleide duurzaamheids- en groenprofessionals. Bij Donker Design werken er zes. Deze Experts beoordelen het ontwerp, de aanleg en het beheer van terreinen volgens de NL Terreinlabel-methodiek en zijn jouw gesprekspartner op het gebied van klimaatadaptatie, circulariteit, natuurinclusiviteit en de gezonde stad.

Omgevingsscan

De omgevingsscan is een mooie kans om in kaart te brengen wat er mogelijk is voor het terrein van je organisatie. Wij maken inzichtelijk hoe duurzaam het terrein of gebied is, hoe dit duurzamer kan worden gemaakt en welke kosten je hiermee kan besparen. Deze scan is meestal je eerste stap voor het behalen van het NL Terreinlabel.

Interesse?

Wil je een NL Terreinlabel? Ontvang een gratis offerte.

 

Omhoog