Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert. Overal in ons land – en in de rest van de wereld – ervaren we daar de gevolgen van. Hittegolven, extreme neerslag, langdurige droogte, natuurrampen. Hoe kwetsbaar we zijn, zien we dagelijks in het nieuws. Het leefbaar houden van de leefomgeving van mens en dier is daarom een van de grote opgaves van deze tijd. Onze adviseurs en ingenieurs ondersteunen je op het gebied van klimaatadaptatie. Met technische knowhow, ontwerpexpertise en een groen hart.

 

Hulp nodig met klimaatadaptatie?

Klimaatadaptief ontwerp

Klimaatadaptatie oplossingen

Voor leefomgevingen buiten én binnen biedt Donker Design onder meer de volgende oplossingen:

 

Onze klimaatadaptieve aanpak

Wij hebben alle expertise op het gebied van klimaatadaptatie in huis. Hoe hou je rekening met hemelwater en hittestress? Waar plaats je bomen en is de bodem gezond genoeg hiervoor? Wat kun je doen om te voldoen aan je waterparagraaf? Hoe realiseer je wadi’s in een stadswijk?

Kortom: hoe pas je de leefomgeving – buiten én binnen – zodanig aan, dat die groen, circulair, duurzaam en gezonder wordt, voor mens én natuur? Wij denken mee met de opgave waar jij voor staat. Om te kijken hoe je locatie kan inspelen op lokale ecologische factoren, voeren we bijvoorbeeld een klimaatstresstest uit. Behalve ontwerpen, brengen we ook groene expertise in. Kies je voor realisatie van ons ontwerp? Dan staan onze collega’s van Donker Groen voor je klaar.

Wij benaderen klimaatadaptieve ontwerpen door oplossingsgericht na te denken over wateroverlast, droogte, hittestress én biodiversiteit

Hittestress

Onze zomers worden steeds warmer en het aantal hittegolven neemt toe. Hitte veroorzaakt hittestress en heeft verstrekkende gevolgen voor de gezondheid van mens en dier. Er is echter een remedie tegen hittestress: méér groen (buiten en binnen) en méér water. Twee elementen die cruciaal zijn voor een leefbare toekomst. Daarom moeten ze vanaf het eerste idee voor het inrichten van de openbare ruimte volop aandacht krijgen.

Donker Design brengt verkoeling. Door per project te bepalen waar groen-blauwe buffers moeten komen: bomen, struiken, gras en waterpartijen. Wij denken vanaf de beginfase van een project mee met projectontwikkelaars, gemeentes, architecten, scholen en zorginstellingen.

 

Gebruik van groen om hittestress tegen te gaan

Voorkomen van wateroverlast bij Beeld en Geluid

Wateroverlast

Extreme neerslag komt steeds vaker voor. Overtollig hemelwater wordt traditioneel afgevoerd via drainage, riolen, sloten, vijvers en gemalen. Dit heeft één groot nadeel: het water krijgt weinig kans weg te zakken naar het grondwater. Met als gevolg verzakking van bebouwing, maar vooral ook verdroging van de natuur en verdwijnende plant- en diersoorten.

Om wateroverlast te voorkomen, kiest Donker Design voor een niet-traditionele aanpak van het bouwproces: bij onze ontwerpen gaan we niet de strijd aan met de natuur, maar we geven de natuur de regie. Samen creëren we oplossingen die anticiperen in plaats van reageren.

Biodiversiteit

Simpel gezegd is biodiversiteit de verscheidenheid aan natuur in een bepaald gebied: planten, dieren, schimmels, bacteriën, etc. Hoe meer verschillende natuur, hoe beter. Op veel plaatsen wordt de leefbaarheid van mens, dier en natuur echter ernstig bedreigd. Door klimaatverandering, maar ook door landbouw, ontbossing en ziektes. Soorten sterven uit, ons ecosysteem wordt steeds kwetsbaarder.

Donker Design draagt bij aan het herstel van de balans tussen mens en natuur. De basis is de lokale ecologie. Van daaruit brengen we kansen voor verbetering in beeld. We inspireren en delen onze visie op hoe we de balans kunnen terugvinden, versterken en praktisch toepasbaar maken. Via verschillende methoden meten we de leefomgeving vóór en na aanpassingen, om de impact daarvan – en daarmee jouw bijdrage aan een betere leefomgeving – aan te tonen.

 

Biodiversiteit bij Circl

Droogte

Recente zomerperiodes hebben duidelijk geïllustreerd dat klimaatverandering droogteproblematiek met zich kan meebrengen. Droogte ontstaat wanneer er meer water verdampt dan er neerslag plaatsvindt, wat resulteert in een tekort aan neerslag. Een tekort van 200 tot 300 mm kan aanzienlijke gevolgen hebben voor stedelijke gebieden, de agrarische sector en de waterbeschikbaarheid. Dit is opmerkelijk gezien ons huidige riolerings- en waterbeheersysteem primair gericht is op een snelle afvoer naar de zee, wat sterk contrasteert met deze nieuwe uitdagingen.

MIJN STAD KLIMAATBESTENDIG

Mijn Stad Klimaatbestendig is een gezamenlijk initiatief van vijf toonaangevende bedrijven die alle disciplines en expertise in huis hebben om het hele speelveld van klimaatproblematiek te overzien. Deze samenwerking geeft dé totaaloplossing die een stad of terrein volledig klimaatadaptief maakt. En die bovendien complete ontzorging biedt, vanaf ontwerp tot en met de implementatie. 

Een stad klimaatbestendig maken

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker Design brainstormen over klimaatadaptatie? We voorzien je graag van ideeën en adviezen!

 

Omhoog