Biodiversiteit

De natuur in onze steden is steeds meer onder druk komen te staan, wat heeft geleid tot een verarming van de variatie in het groen. Het huidige groenbeleid in Nederland is vooral gericht op een schoon en net beeld, in plaats van op natuurwaarde. Het planten van een paar extra bomen en het zaaien van bijenlinten is daarvoor niet voldoende.

Bij Donker Design kijken we niet alleen naar wat mooi en leuk is voor het betreffende gebied, maar zorgen we ervoor dat het ontwerp zoveel mogelijk meerwaarde creëert voor het grotere geheel.

Hulp nodig met Biodiversiteit?

Een ontwerp waarin biodiversiteit centraal staat

Biodiversiteit oplossingen

Donker Design biedt oplossingen die aansluiten om met de natuur mee te beheren in plaats van haar te bestrijden of te beheersen:

Onze aanpak voor biodiversiteit

Voor ons begint biodiversiteit bij de tekentafel. Een diverse en veerkrachtige groenstructuur in stedelijk gebied begint namelijk bij het ontwerp. Wij benaderen het aanbrengen van groen daarbij minder vanuit de behoefte van de mens en méér vanuit de behoefte van de natuur. Met een holistische en ecologische blik kijken we naar een leefomgeving met als randvoorwaarde om echt een verschil te maken. De kunst is om dat te doen op een manier die ook nog ander functies vervult, zoals klimaatbeheersing en fijnstofopvang, en dat het er esthetisch fraai uitziet.

Al is het ontwerp en de aanleg van een project nog zo zorgvuldig gedaan met het oog op biodiversiteit, het is pas echt zinvol als vervolgens ook het beheer op levensvriendelijke wijze gebeurt. Hierbij is een vuistregel om met de natuur mee te beheren in plaats van haar te bestrijden of te beheersen. 

Mens in biodiverse omgeving

Elwin meet ’t en weet ‘t.

Biodiversiteit is hip, iedereen is er op de een of andere manier mee bezig. Van een insectenhotelletje in je eigen achtertuin tot integraal biodiverse bedrijvenparken. Hoe het komt, hoe het moet, hoe het wordt? Elwin meet ’t en weet ‘t.

In vier blogs laat Elwin de Vink zijn licht schijnen op biodiversiteit. De noodzaak, het meten ervan, de uitvoering en tenslotte een heuse WIIFM.

 

Biodiversiteit in Nederland

Biodiversiteit gaat over de natuurlijke verscheidenheid van soorten binnen een ecosysteem, maar ook over de verscheidenheid aan rassen binnen een soort. In een gezond ecosysteem wemelt het van de verschillende soorten planten, dieren, schimmels die samen de natuur in balans houden. Verdwijnen er teveel soorten, of sleutelsoorten, dan raakt het (eco)systeem aan het wankelen en stort het in.

In Nederland verliezen we door onze huidige benadering van bouwen en landbouw in rap tempo diersoorten zoals diverse soorten bijen en vlinders en inheemse bomen en struiken. Zo’n 50% van onze inheemse bomen en struikensoorten zijn al zeldzaam en/of worden met uitsterven bedreigd. Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat een andere kijk op groen geen politieke keuze is, maar een kanteling die noodzakelijk is om de stad leefbaar te houden, nu en in de toekomst.

Biodiversiteit als uitgangspunt daktuin

MIJN STAD KLIMAATBESTENDIG

Mijn Stad Klimaatbestendig is een gezamenlijk initiatief van vijf toonaangevende bedrijven die alle disciplines en expertise in huis hebben om het hele speelveld van klimaatproblematiek te overzien. Deze samenwerking geeft dé totaaloplossing die een stad of terrein volledig klimaatadaptief maakt. En die bovendien complete ontzorging biedt, vanaf ontwerp tot en met de implementatie. 

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker Design brainstormen over oplossingen voor de biodiversiteit? We voorzien je graag van ideeën en adviezen!

Omhoog