Groene adaptatie

Groene adaptatie is het vergroenen van de leefomgeving, met als doel de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor mens en dier te beperken. Een complex proces, waarin veel verschillende factoren een rol spelen.

Het gaat verder dan alléén bomen en planten neerzetten. Het is belangrijk om dat op een toekomstbestendige manier te doen. Meer groen, maar dan wel het juiste groen op de juiste plaats, met de meeste voordelen en de minste nadelen. Rekening houdend met biodiversiteit, waterhuishouding en een optimale mix van inheems en niet-inheems, maar bijvoorbeeld ook met een mogelijke toename van pollen, muggen en teken.

Meer weten over groene adaptatie?

Uitvoering klimaatstresstest

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Groene adaptatie door Donker Design

Als groen- en duurzaamheidsexpert is Donker Design de aangewezen partner om adaptatie maatregelen voor je kavel toe te passen. We kiezen in onze (beplantings)plannen niet alleen bewust voor biologisch geteelde beplanting, maar ook voor soorten die écht waarde toevoegen voor de natuur. We hebben ook oog voor de groeiomstandigheden. Zonder goede bodem geen goede vegetatie en groene adaptatie – en groen dat goed gedijt, heeft nog meer positieve impact op onze leefomgeving.

De adaptatie van groen gaat in onze plannen altijd hand in hand met blauwe adaptatie. Ze vullen elkaar goed aan en vormen de basis van onze dagelijkse werkzaamheden.

Effecten Groene Adaptatie

Groen speelt een essentiële rol in het behouden van de leefbaarheid en vitaliteit van steden, en het bevordert de biodiversiteit. Het biedt ook effectieve oplossingen voor hedendaagse klimaatuitdagingen zoals hittestress, wateroverlast, droogte en gezondheidsproblemen.

 

Een groenvoorziening met beschutte plekken en bloeiende vegetatie creëert een gastvrije omgeving voor diverse planten en dieren, vooral in stedelijke gebieden. Bovendien heeft het directe effecten op de mens: het vermindert stress, verlaagt ziekteverzuim en verhoogt de productiviteit. Dit komt voort uit de natuurlijke reactie van mensen op groen en de luchtreinigende eigenschappen ervan. Hoogwaardige groenvoorziening gaat verder dan esthetiek en kan stedelijke problemen aanpakken, wat uiteindelijk kosteneffectief is.

effecten van groen in een stedelijke omgeving
MIJN STAD KLIMAATBESTENDIG

Mijn Stad Klimaatbestendig is een gezamenlijk initiatief van vijf toonaangevende bedrijven die alle disciplines en expertise in huis hebben om het hele speelveld van klimaatproblematiek te overzien. Deze samenwerking geeft dé totaaloplossing die een stad of terrein volledig klimaatadaptief maakt. En die bovendien complete ontzorging biedt, vanaf ontwerp tot en met de implementatie. 

Interesse?

Wil je groene adaptatie? Ontvang een gratis offerte.

 

Omhoog