5 feiten over hoe méér groen onze gezondheid verbetert

Onze levensstijl is niet gezond; we zitten teveel en bewegen te weinig. Er is een hoge prestatiedruk op het werk en op school. Onze lucht is vervuild en ons eetpatroon is ongezond. Het aantal mensen met een chronische aandoening zoals hart- en vaatziekten, diabetes, depressie- of angststoornissen stijgt jaar op jaar en de zorgkosten rijzen al jarenlang de pan uit. Er bestaat een preventieve maatregel om deze ontwikkeling af te remmen: vitamine G, oftewel, meer groen in onze leefomgeving. Aan de hand van 5 feiten maken we duidelijk hoe groen onze gezondheid kan helpen:

1. Groen is gezond voor lichaam en geest

Over de positieve effecten van een natuurlijke, groene omgeving bestaat een vracht aan onderzoek in binnen- en buitenland. En overal blijkt: mensen voelen zich gelukkiger temidden van groen. Een groene omgeving werkt rustgevend, vermindert stress en stimuleert het concentratievermogen, zelfs bij mensen met ADHD. Dit is belangrijk in onze samenleving waarin we continu (prestatie)druk ervaren en het aantal mensen met burn-out en psychische klachten structureel toeneemt.

Er is zelfs aangetoond dat zieke mensen sneller herstellen in een natuurlijke groene omgeving, ook al zien ze dit slechts van achter een raam. Uitzicht vanuit het ziekenhuisbed op een mooie tuin of wuivende boomkruinen scheelt significant in het aantal opnamedagen.

groen in een ziekenhuis omgeving

2. Een goed leefklimaat in de stad

Groen bindt CO2 en fijnstof en zorgt daarmee voor een schonere lucht. Dit is met name belangrijk in stedelijk gebied, waar schone lucht niet vanzelfsprekend is en waar mensen met chronische klachten aan de luchtwegen zoals astma zwaar onder lijden. 

En als er een hittegolf is, en er hittestress wordt ervaren, dan ben je al helemáál liever in een groene omgeving dan in een woestijn van asfalt en beton. Groen zorgt dan voor warmte- en vochtregulatie zodat de ergste pieken van de hittegolf gedempt worden en het klimaat een stukje aangenamer is. In verhard stedelijk gebied kan dat tot wel tot 9 graden schelen. Op een snikhete dag gaat er in de stad dan toch niks boven in het park zitten in de schaduw van een boom.

gezonde stedelijke leefomgeving

3. Een goed ontwerp is het halve werk

Mensen zijn onderdeel van de natuur en het is daarom niet verwonderlijk dat wij ons goed voelen in een natuurlijke en groene omgeving. Daarom is het belangrijk om de natuur de bewoonde wereld in te halen. En dan niet alleen hier en daar een grasveld en een paar struikjes schaamgroen, want dan oogt het wel groen maar is er niet het meeste effect op gezondheid en welzijn. Daarvoor is een doordacht groen landschapsontwerp nodig, dat een zo groot mogelijke meervoudige waarde creëert voor die specifieke plek en haar bewoners, met de juiste zicht- en looplijnen, straatmeubilair en natuurlijk de beplanting.

4. Ook goed voor dieren

Behalve voor mensen is een samenhangende groene omgeving ook goed voor dieren. Door veel en gevarieerd groen ontstaan er plekken waar vogels, egels, vleermuizen en andere soorten zich thuis voelen. En zij bestrijden weer dieren die we liever niet in de buurt hebben, zoals de eikenprocessierups. Zo dragen ook de dieren in de wijk bij aan onze gezondheid en welzijn en ontstaat een natuurlijke balans waar iedereen, mens en dier, baat bij heeft.

5. Kosten en baten: groen loont!

Groen aanleggen en onderhouden kost natuurlijk geld. Maar wat blijkt: het levert (veel) meer op dan het kost. Uit onderzoek in o.a. Apeldoorn en Delft blijkt dat investeringen in natuur en water leiden tot anderhalf à twee keer zoveel baten, zelfs als daarbij het onderhoud voor een periode van dertig jaar wordt meegerekend. Doordat mensen zich er bewezen beter door voelen en gezonder door worden, dalen de kosten voor zorg en welzijn.

Andere baten zijn o.a. een hogere OZB-waarde van het vastgoed en besparing op rioolwaterzuivering. Zo lijkt het op de korte termijn aantrekkelijk om een park te veranderen in een bouwkavel die direct inkomsten oplevert voor de gemeente. De rekentool maakt echter duidelijk dat op de langere termijn het park al met al meer oplevert.

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker Design brainstormen over de gezonde stad? We voorzien je graag van ideeën en adviezen!

 

Omhoog