Droogte

Recente zomerse perioden laten duidelijk zien dat het klimaat ook droogteproblemen kan veroorzaken. Droogte ontstaat als er meer water verdampt dan dat er neerslag valt. Men spreekt dan van een neerslagtekort. Een tekort aan neerslag van 200 tot 300 mm heeft aanzienlijke gevolgen voor steden, de landbouwsector en de watervoorziening. Dit terwijl ons huidige rioleringsstelsel en waterbeheersysteem zijn ontworpen om water snel af te voeren naar de zee. Deze benadering staat in schril contrast met de huidige uitdagingen.

Wat doen we als dit structureel wordt en er echte tekorten gaan ontstaan aan drinkwater en water voor besproeiing in de landbouw en onze kassen? Wat doen we als water niet meer als vanzelfsprekend uit de kraan komt?


Hulp nodig met droogte?

Ruimtelijk ontwerp met water en groen

Droogte oplossingen

Om droogte te voorkomen biedt Donker Design oplossingen die verder gaan dan de gebruikelijke scope:

Onze aanpak voor droogte

Bij Donker Design hanteren we een benadering die is geïnspireerd door hoe de natuur met water omgaat. Dit betekent dat we kijken naar hoe we meer regenwater kunnen vasthouden, infiltreren, benutten en geleidelijk afvoeren. Dit begint meestal bij de bodem. Worden de juist substraten gebruikt voor de juiste omgeving en omstandigheden? Als de bodem van goede kwaliteit is, kan hij water bufferen en infiltreren

Daarnaast is het essentieel om meer groene elementen in stedelijke gebieden te integreren, zoals zoals bomen, verticaal groen en gras. Natuurlijke oplossingen spelen een cruciale rol bij het vasthouden en beheren van water in stedelijke en landelijke gebieden. De wortels van planten helpen op hun beurt weer de eerder benoemde bodem te stabiliseren en water vast te houden, waardoor regenwater langzaam kan infiltreren in de grond in plaats van direct af te stromen.

Bovendien verdampt groen vocht door een proces genaamd transpiratie, waardoor de omgevingstemperatuur wordt verlaagd en lokale neerslag wordt bevorderd.

Droogte in Nederland

Droogte heeft aanzienlijke gevolgen voor de Nederlandse natuur. Het waterpeil daalt, de bodem wordt droger, boombladeren veranderen van kleur en wilde dieren ondervinden problemen door gebrek aan water en voedsel.

Bovendien neemt het risico op natuurbranden, zoals bosbranden, heidebranden en bermbranden toe als gevolg van droogte. Veranderingen in insectenpopulaties, zoals de toename van de eikenprocessierup) , zijn ook waarneembaar. Droogte kan de bodem dusdanig aantasten dat deze niet meer geschikt is voor plantengroei. 

Droogte in nederland
MIJN STAD KLIMAATBESTENDIG

Mijn Stad Klimaatbestendig is een gezamenlijk initiatief van vijf toonaangevende bedrijven die alle disciplines en expertise in huis hebben om het hele speelveld van klimaatproblematiek te overzien. Deze samenwerking geeft dé totaaloplossing die een stad of terrein volledig klimaatadaptief maakt. En die bovendien complete ontzorging biedt, vanaf ontwerp tot en met de implementatie. 

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker Design brainstormen over oplossingen voor droogte?
We voorzien je graag van ideeën en adviezen!

 

Omhoog