Bodemonderzoek

In Nederland treffen we diverse bodemsoorten aan, variërend van droge zandgronden en vette komklei tot natte veengronden en kalkrijke lössgronden in Limburg. Het strategisch inzetten van de juiste bodem op de juiste locatie draagt bij aan klimaatadaptatie en het voorkomen van klimaatgerelateerde problemen. Een veelvoorkomend probleem is bodemverdichting, wat de waterhuishouding verstoort. In natte periodes wordt water onvoldoende afgevoerd, terwijl de bodem in droge tijden juist te snel uitdroogt.

Meer weten over bodemonderzoek?

Uitvoering Bodemonderzoek en sanering

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Bodemonderzoek door Donker Substrates

Om organisaties van een gedegen bodemadvies te voorzien, werken we samen met de specialisten van Donker Substrates om bodemonderzoek uit voeren.

We beginnen met een uitgebreide analyse van de huidige situatie, kijken naar het gewenste eindbeeld en bepalen welke bodemaspecten daarvoor nodig zijn. Aan de hand hiervan brengen we een advies uit op welke wijze we de bestaande bodem zodanig kunnen verbeteren dat de gewenste plannen kunnen worden gerealiseerd. Dit advies kan uiteenlopen van een eenvoudige bodemverbetering, het adviseren van specifieke voedingsstoffen tot het volledig vervangen van de grond met een nieuw substraat of soms helemaal geen interventies. Want hoe minder er in de bodem geroerd wordt hoe beter. 

Er zijn ook een aantal situaties waar een specifiek substraat de garantie kan geven voor een succesvolle groeiplaats. Denk hierbij aan daktuinsubstraten en substraten met fundatie-eigenschappen voor bomen in verharding.

Download de Whitepaper

Onder het maaiveld bevindt zich een stuk natuur dat minstens zo complex en fascinerend is als het deel boven het maaiveld. Nog belangrijker is dat deze bodem bepalend is voor de vitaliteit van alle bomen en beplanting die op hun beurt weer oplossingen bieden voor klimaatproblemen. In deze whitepaper vind je zowel theorie als toepassingen voor het creëren van de meest vruchtbare groeiplaatsen.

MIJN STAD KLIMAATBESTENDIG

Mijn Stad Klimaatbestendig is een gezamenlijk initiatief van vijf toonaangevende bedrijven die alle disciplines en expertise in huis hebben om het hele speelveld van klimaatproblematiek te overzien. Deze samenwerking geeft dé totaaloplossing die een stad of terrein volledig klimaatadaptief maakt. En die bovendien complete ontzorging biedt, vanaf ontwerp tot en met de implementatie. 

Heb je vragen?

Wil je meer informatie over Bodemonderzoek? Stuur ons gerust je vragen.

Omhoog