Omgevingsscan

Onze leefomgeving staat onder druk. Steeds meer gebruikers, elk met hun eigen wensen en behoeften, extreem weer, milieuproblematiek; alleen met een optimale, duurzame inrichting kunnen we ervoor zorgen dat we de ruimte leefbaar houden, zowel voor de mens als voor de natuur.

Optimaliseren van de inrichting en het gebruik van openbare- én privéruimtes omvat tal van aspecten. Denk bijvoorbeeld aan biodiversiteit, klimaat en gezondheid. Donker Design kan deze aspecten koppelen aan geadviseerde maatregelen via een omgevingsscan. Na implementatie van de maatregelen volgt dan eventueel het NL terreinlabel.

Meer weten over de omgevingsscan?

Uitvoering klimaatstresstest

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Hoe werkt een omgevingsscan?

Het Register Duurzame Leefomgeving maakt voor iedere kavel in Nederland de kansen en risico’s inzichtelijk op het gebied van biodiversiteit, klimaat en gezondheid. Zodra je terrein bij dit register is aangemeld, kun je een quickscan laten uitvoeren, de zogenoemde omgevingsscan. Die brengt de actuele stand van zaken op die drie thema’s gedetailleerd in kaart.

Op basis van de meest actuele geodata maken we voor jouw terrein een scan. De resultaten verwerken we in een helder rapport waarin we de kansen, risico’s en handelingsperspectieven voor je op een rij zetten. Dit rapport heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit en mogelijke risico’s van het geregistreerde terrein.

Van aanmelding tot A-label – het volledige proces is bij de experts van Donker Design in deskundige handen. Als partner van NL Greenlabel maken wij bovendien deel uit van een netwerk dat zich actief inzet om onze leefomgeving groener, gezonder en klimaatadaptiever te maken.

Interesse?

Wil je een omgevingsscan? Ontvang een gratis offerte.

Omhoog