Stedelijke adaptatie

Stedelijke adaptatie is klimaatadaptatie in stedelijk gebied. Een complex en veelomvattend pakket aan aanpassingen van buitenruimte en gebouwen, met als doel de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Minder hitte, schonere lucht en minder kans op wateroverlast. Met voor elke stad specifieke omstandigheden, maar met één overkoepelend doel: een gezonde stad.

Vertel mij meer over stedelijke adaptatie

Uitvoering Stresstest wateroverlast

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Stedelijke adaptatie door Donker Design

In al onze ontwerpen voor de stedelijke omgeving spelen groene, blauwe en stedelijke adaptatie een cruciale rol. Jouw strategische beleid op de stedelijke adaptatie vertalen wij in concrete projecten om je stad of dorp toekomstbestending te maken.

Om de hittestress zoveel mogelijk te beperken, houden we rekening met het buitenhouden van de zon, met de thermische massa van bouwmaterialen en met de reflectiviteit ervan. Verder zorgen we voor vergroening, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het bevorderen van de bewegingsvrijheid in de stad. Een veelomvattend onderwerp in onze ontwerpopgaven – we bepalen graag samen met jou welke thema’s extra aandacht verdienen voor de opgave in jouw stad of dorp.

Heb je geen strategisch beleid voor dit thema, dan kunnen wij je faciliteren in het opstellen daarvan. Nieuwe projecten of initiatieven hebben dan altijd handvatten voor de toekomst.

MIJN STAD KLIMAATBESTENDIG

Mijn Stad Klimaatbestendig is een gezamenlijk initiatief van vijf toonaangevende bedrijven die alle disciplines en expertise in huis hebben om het hele speelveld van klimaatproblematiek te overzien. Deze samenwerking geeft dé totaaloplossing die een stad of terrein volledig klimaatadaptief maakt. En die bovendien complete ontzorging biedt, vanaf ontwerp tot en met de implementatie. 

Klimaatbestendigheid voor steden

Interesse?

Wil je stedelijke adaptatie? Ontvang een gratis offerte.

 

Omhoog