Assetbeheer

Provincies, gemeenten, scholengemeenschappen, zorginstellingen en woningbouwverenigingen. Iedere organisatie met objecten in de openbare ruimte – groen, wegen, riolering, verlichting, (speel)meubilair – heeft een beheerplan nodig. Daarin horen volgens ons ook duurzaamheidscriteria en biodiversiteitsdoelstellingen thuis. Het assetbeheerplan is de basis voor toekomstbestendige keuzes voor de inrichting van de openbare ruimte.

Vertel mij meer over assetbeheer

Uitvoering natuurontwikkeling

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Assetbeheer door Donker Design

Donker Design adviseert op het gebied van assetbeheer, stelt assetbeheerplannen op en verwerkt die in iAsset. Dat is een mede door ons ontwikkeld assetmanagementsysteem. Het geeft je in één oogopslag inzicht in de locatie, beschrijving, kwaliteit, onderhoudsplanning en kosten van een object. Alles is direct zichtbaar op kaarten en foto’s. Dankzij een webgebaseerde cloudapplicatie kun je iAsset altijd en overal benaderen.

Inzicht in de assets die onder jouw beheer vallen, is een eerste stap van assetbeheer. Het voorspellen van ingrepen in de tijd is een tweede belangrijke stap. Donker Design kan hiervoor plannen opstellen om de vervangingsopgave inzichtelijk te maken. Dat doen we met oog voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en financiële draagkracht van jouw organisatie.

Zo weet je precies wat wanneer aan vervanging toe is en welke kosten daarbij horen.

Interesse?

Wil je assetbeheer? Ontvang een gratis offerte.

 

Omhoog