Beleeftuin voor de Zorg

Erasmus, Leeuwarden

Voor nieuwbouwlocatie Erasmus is Donker Design gevraagd in te schrijven op een aanbesteding met vast plafondbudget. Uit onze eerste financiële analyse van het aangeleverde ontwerp bleek echter dat wens en budget behoorlijk ver uiteen lagen. In een intensief participatietraject met zorgpersoneel, facilitaire medewerkers, diverse directieleden en bewoners/familieleden hebben we een samenhangend programma van wensen en eisen opgesteld dat is vertaald naar een overall schetsontwerp. 

Ook geïnteresseerd in een Zorgtuin?

Voor
Voor
Ná

In nauw overleg met opdrachtgever en belangenbehartigers van de gebruikers zijn in het voorlopig ontwerp afwegingen gemaakt waarin zowel het budget als het tuinplezier tot hun recht komen. In het uitwerken van materialisatie en beplantingen is bijzondere aandacht besteed aan de tuinbeleving van mensen met een kleine actieradius en dementie.

Met oog voor ontwerp- en uitvoeringsdetails is het project opgetild van “standaard zorguitstraling” naar “buitenruimte met groenkwaliteit”. Tijdens de uitvoering heeft Donker Design directievoering op zich genomen waardoor de oorspronkelijke ambitie van de ontwerpvisie tot en met de realisatie van het plan vertegenwoordigd is, met een zeer gewaardeerde tuin tot gevolg.

 

 

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker Design brainstormen over Natuurinclusief? We voorzien je graag van ideeën en adviezen!

Wateropslag bij een zorginstelling
Biodiversiteit in zorgtuin

Gerelateerde Natuurinclusief Projecten

foppingadreef natuurinclusief

ABN AMRO, Amsterdam

pontkade natuurinclusief

Pontkade, Amsterdam

Omhoog