Erasmus, Leeuwarden

Project Erasmus - Donker Design - Buitenruimte met groenkwaliteit
Project Erasmus - Donker Design - Intensief participatietraject met zorgpersoneel, facilitaire medewerkers, diverse directieleden en bewoners
Project Erasmus - Donker Design - Met oog voor ontwerp- en uitvoeringsdetails is het project opgetild van “standaard zorguitstraling” naar “buitenruimte met groenkwaliteit
Project Erasmus - Donker Design - Met oog voor ontwerp- en uitvoeringsdetails
Project Erasmus - Donker Design - In het uitwerken van materialisatie en beplantingen is bijzondere aandacht besteed aan de tuinbeleving van mensen met een kleine actieradius en dementie
Project Erasmus - Donker Design - Zowel het budget als het tuinplezier komen tot hun recht

OPDRACHTGEVER

Zorgpartners Friesland

LOCATIE

Leeuwarden

JAAR

2012-2014

ONTWERP

Donker Design

Buitenruimte met groenkwaliteit

Voor nieuwbouwlocatie Erasmus is Donker Design gevraagd in te schrijven op een aanbesteding met vast plafondbudget. Uit onze eerste financiële analyse van het aangeleverde ontwerp bleek echter dat wens en budget behoorlijk ver uiteen lagen. Inschrijven op bestaand ontwerp zou voor de opdrachtgever uitlopen op teleurstelling en een grote hoeveelheid meerwerk en meerkosten.

 

In onze pitch hebben we ontwikkelaar en opdrachtgever opgeschud met dit slechtnieuws bericht: voor jullie budget is het gewenste ontwerp niet haalbaar. We hebben echter ook gelijk de oplossing gepresenteerd: van voor af aan beginnen en ons laten ontwerpen met een taakstellend budget. Daar stond de opdrachtgever voor open.

 

In een intensief participatietraject met zorgpersoneel, facilitaire medewerkers, diverse directieleden en bewoners/familieleden hebben we een samenhangend programma van wensen en eisen opgesteld dat is vertaald naar een overall schetsontwerp. Het SO is door alle partijen met enthousiasme ontvangen en werd ook nog eens dicht bij het taakstellend budget geraamd.

'Intensief participatietraject met zorgpersoneel, facilitaire medewerkers, diverse directieleden en bewoners'

'Met oog voor ontwerp- en uitvoeringsdetails'

In nauw overleg met opdrachtgever en belangenbehartigers van de gebruikers zijn in het voorlopig ontwerp afwegingen gemaakt waarin zowel het budget als het tuinplezier tot hun recht komen. In het uitwerken van materialisatie en beplantingen is bijzondere aandacht besteed aan de tuinbeleving van mensen met een kleine actieradius en dementie.

 

Met oog voor ontwerp- en uitvoeringsdetails is het project opgetild van “standaard zorguitstraling” naar “buitenruimte met groenkwaliteit”. Tijdens de uitvoering heeft Donker Design directievoering op zich genomen waardoor de oorspronkelijke ambitie van de ontwerpvisie tot en met de realisatie van het plan vertegenwoordigd is, met een zeer gewaardeerde tuin tot gevolg.

 

Gerelateerde projecten

Omhoog