Bedrijventerrein Euvelgunne, Groningen

Project Bedrijventerrein Euvelgunne - Donker Design - De maatregelen hebben een meerwaarde voor het klimaat, de omgeving en het bedrijf zelf.
Project Bedrijventerrein Euvelgunne - Donker Design - Voorbereiding om de infiltratiekratten te plaatsen bij Feenstra.
Project Bedrijventerrein Euvelgunne - Donker Design - Met name op bedrijventerreinen waar het stenen oppervlak maximaal gebruikt wordt, is deze ondergrondse oplossing waardevol.
Project Bedrijventerrein Euvelgunne - Donker Design - Al het hemelwater wordt afgekoppeld naar infiltratiekratten op het eigen parkeerterrein.
Project Bedrijventerrein Euvelgunne - Donker Design - De kratten wordt afgedekt met een doek met daarbovenop een puinlaag en uiteindelijk de bestrating.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Groningen

LOCATIE

Groningen

JAAR

2020

ONTWERP

Donker Design

Euvelgunne duurzamer, groener en klimaatbestendig

Bedrijventerrein Euvelgunne, een stedenbouwkundig tradioneel ontworpen bedrijventerrein in het zuidoosten van de gemeente Groningen: veel verharding, donkere daken en weinig (openbaar) groen. Bij regen wordt het hemelwater hoofdzakelijk via de riolering afgevoerd. De toename van hevige buien de afgelopen jaren heeft geleid tot overbelasting van het riool en overstromingen. 

Het vervangen van het riool werd door de gemeente en het bedrijventerrein gezien als kans. Hoe mooi zou het zijn als het riool niet vervangen hoefde te worden maar als we het regenwater op alternatieve wijze zou kunnen worden geïnfiltreerd in de bodem.

 

Op Euvelgunne is door Donker Design onderzocht hoe dat anders kan.

 

Donker Design heeft deze aanleiding gelijk aangegrepen voor verduurzaming in de breedte. Dit vanuit het feit dat bedrijventerreinen veel bijdragen aan urban heating en kansen bieden voor de biodiversiteit. Daarnaast is het van belang dat bedrijventerreinen ook een duurzame plek is voor de medewerkers die daar werkzaam zijn. Want groen is immers gezond. Bedrijventerreinen kunnen en moeten daarom groener, duurzamer en klimaatbestendiger worden ingericht.

 

Donker Design heeft voor diverse bedrijven verschillende methoden ontworpen en toegepast om duurzamer en klimaatadaptiever om te gaan met het terrrein. Daarnaast is ook gelijk gekeken naar het vergroenen van de gevels, daken en het vergroten van de biodiversiteit.

 

Vanuit diverse opleidingen is nu het plan om de verschillende toepassingen een aantal jaren te gaan volgen en om de werking hiervan te monitoren. Met name voor nieuwe systemen als drainagekratten of nieuwe typen doorlatende voegen en verhardingsmaterialen zijn nog in een initiële fase en dienen zich nog op de lange termijn te bewijzen.

'Doel is dat achttien hectare regenwater wordt afgekoppeld van het riool.'

'Van riolering naar natuurlijke afvoer'

Hemelwater niet in het riool

Op bedrijventerrein Euvelgunne nemen bedrijven maatregelen op hun eigen terrein om het hemelwater niet via het riool af te voeren. Daardoor hoeft de gemeente het riool niet te vervangen of op te schalen, wat duur en ingrijpend is en veel overlast veroorzaakt. Het riool is hier bovendien nog niet versleten. Gelukkig kunnen de bedrijven er samen voor zorgen dat het regenwater wordt opgenomen in de bodem, dat het wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of dat het wordt gebruikt voor koeling of spoeling in het eigen bedrijf. 

 

Doel is dat achttien hectare regenwater wordt afgekoppeld van het riool. De eerste bedrijven nemen nu al vier hectare voor hun rekening: 32 miljoen liter regenwater per jaar verdwijnt niet in het riool en hoeft dus niet gezuiverd te worden. Dat is uiteindelijk te merken in de binnenstad van Groningen, waar bij hevige buien veel minder rioolwater hoeft te worden overgestort op vijvers.

 

Gerelateerde projecten

Omhoog