Klimaatbestendig Terrein

Euvelgunne, Groningen

Op Bedrijventerrein Euvelgunne wordt bij regen het hemelwater hoofdzakelijk via de riolering afgevoerd. De toename van hevige buien de afgelopen jaren heeft geleid tot overbelasting van het riool en overstromingen.

Donker Design heeft deze aanleiding gelijk aangegrepen voor verduurzaming in de breedte. Dit vanuit het feit dat bedrijventerreinen veel bijdragen aan urban heating en kansen bieden voor de biodiversiteit. Daarnaast is het van belang dat bedrijventerreinen ook een duurzame plek is voor de medewerkers die daar werkzaam zijn. 

Heb jij ook interesse in een klimaatstresstest voor jouw terrein?

Voor
Voor
Ná

We hebben voor bedrijventerrein Euvelgunne verschillende methoden ontworpen en toegepast om duurzamer en klimaatadaptiever om te gaan met het terrrein. Daarnaast is ook gelijk gekeken naar het vergroenen van de gevels, daken en het vergroten van de biodiversiteit.

Tevens hebben we geadviseerd over maatregelen om het hemelwater van het terrein niet via het riool af te voeren. De bedrijven zorgen er nu samen voor dat het regenwater wordt opgenomen in de bodem, dat het wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of dat het wordt gebruikt voor koeling of spoeling in het eigen bedrijf. 

Doel is dat achttien hectare regenwater wordt afgekoppeld van het riool. De eerste bedrijven nemen nu al vier hectare voor hun rekening: 32 miljoen liter regenwater per jaar verdwijnt niet in het riool en hoeft dus niet gezuiverd te worden. Dat is uiteindelijk te merken in de binnenstad van Groningen, waar bij hevige buien veel minder rioolwater hoeft te worden overgestort op vijvers.

 

 

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker Design brainstormen over een klimaatbestendig bedrijventerrein? We voorzien je graag van ideeën en adviezen!

Vergroenen van daken voor bedrijven
Donker groen bezig met de aanleg van deze daktuin in Amsterdam

Gerelateerde Klimaatadaptatie Projecten

Clausplein klimaatadaptatie

Clausplein, Eindhoven

De linne klimaatadaptatie

De Linné, Amsterdam

pontkade klimaatdapatatie

Pontkade, Amsterdam

Omhoog