Kwaliteit die verrast


Kijkend naar de wereld om ons heen zien we het belang van groen toenemen. Talloze maatschappelijke vraagstukken zoals waterberging, droogte, het verval van biodiversiteit, lucht kwaliteit of CO2 problematiek, zijn voor ons relevant; groen biedt immers oplossingen.

 

Als gevolg hiervan zien we de marktvraag toenemen. Niet zo zeer in de vraag gestuurde markt, maar juist onze opdrachtgevers aan de hand meenemen en het samen zoeken naar oplossingen. Hier komen al onze divisies aan bod, dit is de basis van ons integraal denken. Het integraal denken gecombineerd met onze fijnmazige landelijke dekking zorgt voor een unieke positie in de markt.

 

De toenemende marktvraag heeft geleid tot een forse stijging van onze omzet, die inmiddels tot boven de 100 miljoen is gegroeid. Door het voortdurend aanwakkeren van latente behoeftes zien we dat bij onze opdrachtgevers vaak ogen geopend worden. Middels een duurzaamheid QuickScan brengen we de werkelijke situatie in beeld en zetten we die af tegen de ambitie van de opdrachtgever. De adviezen die daar uit voortvloeien worden vervolgens door ons integraal opgepakt.

 

In 2021 hebben we actief de divisies meer aan elkaar verbonden zodat onder de Donker Groep complete dienstverlening kan worden geboden. Zo werkt onze divisie Design inmiddels vanuit drie locaties (Amsterdam, Sneek en Tiel) en zal de komende jaren zich verder gaan uitbreiden over Nederland. Expertise dicht bij onze klant brengen en het reduceren van reisbewegingen zijn hierbij onze drijfveren.

 

Onze duurzame, circulaire strategie kunnen we alleen realiseren als we samenwerken. Dit doen we intensief binnen de Groep maar ook gaan we steeds vaker samenwerkingen aan met ketenpartners. Partners die gelijk gestemd zijn, partners die passen bij het dna van de Donker Groep. Zo kunnen we versnellen en verbinden.

 

De doorontwikkeling van substraten en bodemverbetering met BVB Landscaping is daar een mooi voorbeeld van. Kennis, expertise en netwerken worden zo verbonden teneinde samen succesvol te zijn. In deze samenwerking optimaliseren we productie (lagere CO2 uitstoot), reduceren reisbewegingen, bedenken we nieuwe concepten en verbinden we klantgroepen met elkaar.

 

Een ander voorbeeld is ons InBloom concept. Duurzame en circulaire Interieurbeplanting. De doorontwikkeling hierop is een eerlijk verhaal; het is nog niet 100% duurzaam en circulair. Maar juist door de samenwerking in de hele keten worden er nu grote stappen gemaakt naar 100% duurzaam en circulair. Opdrachtgevers zien op de duurzame “thermometer” waar ze staan. De erkenning en waardering van onze opdrachtgevers voor dit concept voedt onze intrinsieke motivatie te blijven versnellen.

 

Innoveren zit in het dna van Donker Groep, continu op zoek naar verbetering. Of het nu de verduurzaming van valondergronden is of het zoeken naar alternatieven voor de beheersing van invasieve exoten, onder verantwoording van ons Donker LAB wordt hier continu aan gewerkt.

 

De relevantie van ons prachtige groene vak zal blijven toenemen. Dit vertaald zich in een groeiende markt waar we onze positie in zullen verstevigen. Als één van de grootste bedrijven in Nederland in onze branche nemen we onze aanjagersrol serieus. Dit is goed voor de branche en goed voor onze leefomgeving, want; Groen maakt gelukkig.

 

Hoveniers in het groenonderhoud


Klaas Kiekebos, directeur markt en realisatie: "De relevantie van ons prachtige groene vak blijft toenemen. Dit vertaalt zich in een groeiende markt waar we onze positie in zullen verstevigen". 

 

 

 

 

 

Omhoog