Jaarverslag 2023

Onze koers en bijbehorende doelstellingen zijn gericht op het verbinden van mens en natuur. Hierbij willen we de wereld groener maken en verduurzamen en blijven we ons inzetten voor het behoud van de rijke diversiteit aan groen.

Dit jaarverslag beschrijft onze prestaties van het afgelopen jaar. Hierbij presenteren we de voortgang aan de hand van onze vier strategiepijlers:

 

Directie Donker Groep; Klaas Kiekebos & Niels Spuij
Directie Donker Groep; Klaas Kiekebos & Niels Spuij

Voorwoord

Donker Groep draagt voor huidige en toekomstige generaties actief bij aan een gezond klimaat. Onderlinge samenwerking en verbinding zijn hierbij voor ons belangrijke waarden. Van nature bevlogen, oprecht en vakbekwaam zijn kernwaarden die onze collega’s, onze klanten en onze leveranciers hierbij ervaren.

2023 is een bijzonder jaar geweest, aangezien Anja Kanters per 1 juli 2023 is teruggetreden uit het dagelijks bestuur van Donker. Anja Kanters heeft vele jaren de rol van algemeen directeur bij Donker ingevuld. Donker Groep gaat verder met een tweehoofdige directie (Klaas Kiekebos & Niels Spuij). Anja Kanters blijft betrokken maar in een rol wat meer op afstand (voorzitter medewerker participatie).

Met onze collega’s gaan we in gesprek over verschillende onderwerpen uit ons koersplan, ons DNA en onze gedragscode. Daarnaast meten we ook de meningen en/of tevredenheid over verschillende onderwerpen, zoals de overstap naar elektrisch materieel. Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers hierin mee te nemen om zo beter in te kunnen spelen op hun behoeftes.

Met onze klanten hebben we in 2023 een aantal kennisevents georganiseerd. Naast het delen van kennis via verschillende kanalen zijn deze events mooie gelegenheden om in gesprek te zijn met onze klanten over specifieke onderwerpen. Dit vullen we aan met gerichte klantmetingen. Hierdoor kunnen we ook steeds beter inspelen op hun behoeftes.

Met onze leveranciers delen we onze uitdagingen en bieden we de mogelijkheid om lang aan ons verbonden te blijven door aan specificaties te kunnen blijven voldoen.

Een mooi voorbeeld in 2023 is de overgang naar STIP-certificering voor al ons houtgebruik. Het vooraf betrekken van onze leveranciers heeft geleid tot veel volgers die nu dezelfde ambitie nastreven! Zo blijven we stappen zetten en gaan we in 2024 vol door met het verduurzamen en groener maken van de wereld om ons heen.


Namens Anja Kanters; Klaas Kiekebos & Niels Spuij.  

1. Eigenaarschap

Eigenaarschap betekent bij Donker Groep betrokkenheid, het ‘zorgen voor’ en is zowel letterlijk als figuurlijk aanwezig. Het is de essentie van al onze activiteiten vanuit vakmanschap, ondernemerschap en leiderschap. We willen medewerkers blijven binden en boeien. Dit doen we door aandacht te hebben, uit te dagen, te betrekken en ontwikkelmogelijkheden te bieden. Onze Donker Academy speelt hierin een belangrijke rol door veel en nieuwe (digitale) leermogelijkheden aan te bieden.

Omzet
Solvabiliteit
Ebitda
2. Expertise, kennis en lef

Als organisatie willen we mens en natuur dichter bij elkaar brengen. Dat doen we door oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een groene en gezonde binnen- en buitenruimte. Door onze kennis, expertise en lef hiervoor in te zetten creëren we meervoudige waarde; een financiële, toekomstbestendige gezonde organisatie én dragen we ons steentje bij aan een leefbare aarde en welzijn voor onze medemens.

Lef betekent voor ons achter onze missie staan. Bewust kiezen om dingen anders te doen dan we gewend waren, soms ook dingen niet meer te doen of juist uit te faseren, wanneer deze niet bij onze visie en missie passen.

3. Duurzaam en circulair

In lijn met onze missie heeft Donker Groep een duurzaamheidsprogramma opgesteld. In 2035 willen we volledig duurzaam en circulair zijn. We hebben hiervoor 4 thema’s gedefinieerd:

- Natuurinclusief
- Klimaatadaptief
- Circulair
- CO2 neutraal

4. Stuur in handen

Omzetgroei, stabiele resultaten en een goede solvabiliteit zorgen er voor dat Donker Groep kan blijven investeren in de strategische pijlers, zodat we onze groene ambities waar kunnen maken.

In 2023 hebben we meer niet-financiële indicatoren toegevoegd aan onze rapportages. Hiermee maken we onze koersdoelen beter meetbaar en zijn we ook voorbereid voor de CSRD verplichting. In dit jaarverslag komen de scores op deze indicatoren terug.

Omzet
Solvabiliteit
Ebitda
Onze koers

Werken in het groen is onlosmakelijk verbonden aan ons klimaat. Logisch ook: alle veranderingen hebben gevolgen voor het werk dat we doen. Maar ook de verstedelijking van ons land heeft effect: de stad wordt steeds warmer en de gemiddelde achtertuin kan het hemelwater niet meer aan doordat hij meer uit tegels bestaat dan uit groen. En laten we wel wezen: dat klimaat verandert in rap tempo.

Maar dat hoeft niet zo te zijn. Groen is dé oplossing om deze problemen tegen te gaan. Daarom heeft het volgens ons prioriteit om binnen- en buitenruimten duurzaam in te richten én te onderhouden. Dat idee zit al sinds de oprichting van ons bedrijf geworteld in het DNA. Onze richting is vastgelegd in ons koersplan 2023 - 2028. 


Bekijk hier ons koersplan (2023 - 2028).

Omhoog