Directeur Anja Kanters over de duurzame ambities van Donker

Onze duurzame ambitie

DIRECTEUR ANJA KANTERS OVER DE KOERS VAN DONKER

‘Daadkrachtig verandert Donker van een groenbedrijf naar een groen bedrijf’, vertelt Anja Kanters, directeur van Donker. ‘Dat ene, losse woordje ‘groen’ betekent steeds vaker duurzaam’, verduidelijkt ze. ‘En daarmee krijgt ‘groen’ bijbetekenissen, zoals: ontspanning, ontmoeting, beweging, gezondheid, representatie en educatie. In onze transformatie naar een groen bedrijf gaan we nog een flinke stap verder dan alleen duurzaam. In 2035 willen we namelijk volledig circulair functioneren. Zonder leefbare planeet is er immers geen markt voor onze diensten.’

Dat ene, losse woordje 'groen'

Donker wil werken zonder negatieve impact en juist bijdragen aan herstel van de aarde en al wat daar op leeft. Om dit te bereiken hebben we een visie ontwikkeld die in zes doelen omschrijft wat wij willen bereiken in 2035:

  • Wij zijn goed voor al wat leeft
  • Wij oogsten welzijn met ons werk
  • Wij werken net als de natuur circulair
  • Wij dragen volop bij aan een beter klimaat
  • Wij innoveren voortdurend
  • Wij zijn een groene gids

Waarom duurzaam?

Donker kiest voor een ondubbelzinnig duurzame koers omdat:

  • Het ons welbegrepen eigenbelang is: zonder leefbare planeet voor onze mensen is er ook geen markt voor onze diensten.
  • Wij met onze diensten, kennis en expertise bij uitstek in staat zijn om praktische antwoorden te geven op de grote vraagstukken rond duurzaamheid en klimaatverstoring.
  • Wij een winnende voorsprong willen pakken op onze concurrenten als wij voorsorteren op de marktvragen van de toekomst.

We leven in een periode van verandering en uitdaging die ons eigen vakgebied overstijgt. Het is de kunst om vanuit onze passie, onze grijze cellen en groene vingers op alle fronten de aansluiting te versterken met de wereld van onze klanten en andere belanghebbenden. Daarbij zoeken wij ook de verbinding met de Sustainable Development Goals (SDG’s) die de Verenigde Naties hebben vastgesteld.

 

Klik hier voor onze externe infographic.

Klik hier voor onze interne infographic.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over onze projecten, onze duurzame koers en samenwerkingen op het gebied van sociaal werkgeverschap.

Voorwaarden Privacy statement Disclaimer