Voorwoord


Als Donker Groep willen we betekenisvol zijn en dat komt tot uitdrukking in onze missie:

‘We willen mens en natuur met elkaar verbinden door als partner van de natuur een inspirerende, circulaire en gezonde leefomgeving te creëren die bijdraagt aan herstel van biodiversiteit en omgang met het veranderende klimaat. Hiermee oogsten we waarde en welzijn voor ons allemaal. Want wanneer wij goed voor de natuur zorgen, dan zorgt de natuur goed voor ons.’

Voor ons is duurzaamheid geen product maar een houding en dat is terug te vinden bij onze 800 ‘groene gidsen’. Onze trotse en bevlogen medewerkers die elke dag vanuit hun eigen plek of op een project ons motto ‘Groen maakt gelukkig’ waar maken. Gelukkig betekent ook gezond, om dat aspect samen te onderzoeken bieden wij relaties onze duurzaamheidsscan aan. We bemerken veel erkenning en waardering voor het realiseren van ‘groene longen’ in en buiten gebouwen.  

Bij Donker is verbinding van cruciaal belang: we willen elkaar graag ontmoeten, inspireren en ervaringen uitwisselen, dat hebben we ook nodig om goed te presteren. Elkaar live treffen was ook het afgelopen jaar vaak niet mogelijk. Dan is het belangrijk dat er een basis is, die vanuit verbinding met al onze stakeholders op meerdere (strategie)pijlers berust en fier overeind blijft.

 

Onze vijf strategiepijlers vormen ook de ruggengraat van dit jaarverslag:

 • Eigenaarschap
 • Het stuur in handen
 • Groene gids
 • Kwaliteit die verrast
 • Expertise, kennis en lef
Anja Kanters, algemeen directeur Donker Groep


Anja Kanters, algemeen directeur Donker Groep; "duurzaamheid is geen product maar een houding".

Cultuur


Donker DNA, onze gemeenschappelijke waarden, zijn cruciaal. Alles wat je aandacht geeft groeit. Daarom halen we bij alle ruim 800 medewerkers op hoe zij deze waarden beleven vanuit hun eigen werkomgeving. Zij vertegenwoordigen Donker, elke dag. In openhartigheid en saamhorigheid vinden goede en intensieve gesprekken plaats met een mooie oogst, waar we mee verder kunnen: 

 

 

 

 • Betrouwbaarheid en integriteit; we doen wat we zeggen en komen onze afspraken na; we zijn eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar. 

   

 • Coachend en daadkrachtig leiderschap; We zijn als leider een goed voorbeeld, geven vertrouwen, zijn mentor, instructeur, klankbord en spiegel voor ieders ontwikkeling.

 • Collegialiteit; We verplaatsen ons in de ander, helpen en werken samen. We staan open voor elkaar en luisteren naar elkaar. 

 • Divers en inclusief; We streven naar diversiteit; iedereen is uniek, de verschillen in komaf, sekse, geaardheid of arbeidsvermogen zijn voor ons waardevol.

 • Duurzaam denken en doen; We denken in generaties, niet in korte termijn winstbejag, allemaal stapsgewijs onderweg naar 100% duurzaam en circulair in 2035.

 • Klantgerichtheid; Wij luisteren naar de klant en zijn behoeftes, vertalen deze naar duurzame oplossingen en maken deze waar. Rendement voor onze bedrijfscontinuïteit is daarbij vanzelfsprekend.

 • Lerende omgeving; We werken zelfstandig en bieden ontwikkelmogelijkheden, beoordelen zonder te veroordelen en evalueren om zo continu te verbeteren.
 • Passie voor groen, nieuwsgierig en innovatief; We creëren graag een inspirerende, fijne en gezonde leefomgeving. We durven te vernieuwen, te verbeteren en te experimenteren.

 • Respect en waardering; We vinden respect naar elkaar vanzelfsprekend, geven complimenten en vragen en geven feedback.

 • Transparantie Donker koers; We staan als organisatie voor openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid voor alle belanghebbenden.

 • Veilig werken; We zijn samen verantwoordelijk en spreken elkaar aan op onveilige situaties. We werken veilig of we werken niet.

 • Verantwoordelijkheid en bevlogenheid; We kennen en nemen onze verantwoordelijkheid en tonen eigenaarschap. We stralen enthousiasme uit, zijn slagvaardig en hebben doorzettingsvermogen.

 • Werkplezier; We presteren en halen energie uit onze werkzaamheden met ruimte voor informele contacten en humor.

Structuur


Cultuur en structuur; als harde en zachte kant nauw met elkaar verbonden, elkaar versterkend en toekomstbestendig. Vanwege groei in zowel omzet als complexiteit en onze ingezette Medewerkerparticipatie houden we ons besturingsmodel, onze Governance, tegen het licht. Ook met het oog op samenstelling directieteam de komende jaren door terugtreding van mijzelf. Een gefaseerde overgang naar een tweehoofdig directieteam is mogelijk vanuit stabiliteit dankzij de huidige directieleden en de divisiestructuur vanuit Donker Groen, met driehoofdige rayonleiding waarbinnen onze 29 vestigingen en steunpunten zijn geclusterd en Donker Design en Donker Interieur.

‘Buiten winnen is binnen beginnen’, onze ondersteunende diensten staan goed opgesteld om samen met realisatie onze processen strak en effectief neer te zetten zodat het estafettestokje niet valt en we elke dag topkwaliteit kunnen nastreven. De grote ontwikkelingen worden als meerjarige ontwikkelopgaven onder verantwoordelijkheid van programmamanagers stevig vorm gegeven. Voorbeelden zijn: duurzaam denken en doen, veilig werken, leiderschapsontwikkeling en optimalisering/digitalisering werkprocessen.

Vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op controle en het mogen afleggen van verantwoording, starten we in 2022 met de inrichting en werving van een driehoofdige Raad van Commissarissen die toezicht houdt op Donker Groep en haar directie en tevens een inspirerend klankbord is. Ook voor onze Medewerkerparticipatie, gestart in 2019, waarbij het eigenaarschap van Donker Groep bij directie en medewerkers ligt, is een goede belangenbehartiging voor alle stakeholders vanuit deze Raad van Commissarissen van belang.


Al met al mooie bouwstenen die er voor zorgen dat onze Donker organisatie duurzaam ‘staat als een huis’.

Omhoog