Expertise, kennis en lef

Als organisatie willen we mens en natuur dichter bij elkaar brengen. Dat doen we door oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een groene en gezonde binnen- en buitenruimte.

Door onze kennis, expertise en lef hiervoor in te zetten creëren we meervoudige waarde; een financiële, toekomstbestendige gezonde organisatie én dragen we ons steentje bij aan een leefbare aarde en welzijn voor onze medemens.

Lef betekent voor ons achter onze missie staan. Bewust kiezen om dingen anders te doen dan we gewend waren, soms ook dingen niet meer te doen of juist uit te faseren, wanneer deze niet bij onze visie en missie passen.


Klaas Kiekebos, directeur markt en realisatie
Klaas Kiekebos, directeur markt en realisatie
Circulariteit
Floriade Almere 2022

Nadat wij in de voorgaande jaren ruim 6000 bomen en struiken, meer dan 300.000 vaste planten, 40.000 m2 graszoden en 1,2 miljoen bloembollen geplant hebben op het terrein van Floriade Expo 2022 in Almere zijn wij in april 2022 gestart met het onderhoud van de Expo. Donker Groep heeft het volledige beheer en onderhoud verzorgd tot 9 oktober 2022.


In pieken heeft dit een inzet gevraagd tot 80 man wat naast grote impact op de vestiging Dronten in grote mate heeft bijgedragen aan verbinding binnen de Groep. Vanuit vele afdelingen en vestigingen is dit project ondersteunt. Het thema van deze editie van Floriade Growing Green Cities. Een belangrijker thema dan ooit. In 2050 woont naar schatting maar liefst 68% van de wereldbevolking in stedelijk gebied, op slechts 2% van het totale aardoppervlak.

Circuloco

Met tientallen partners heeft Donker Groep geparticipeerd in het Floriade paviljoen Circuloco, de proeftuin van duurzaamheid en circulariteit. Wat we samen met partners bij Circuloco hebben laten zien is een soort fast forward naar 2035 waarin we 100% circulair zijn.

Als Donker Groep willen we een inspiratiebron zijn en voorbeelden laten zien van hoe zo’n terreininrichting er dan uit zou moeten zien. Denk hierbij aan de duurzame materialen die we gebruiken, het type groen wat we gebruiken en hoe dat gekweekt is. Maar ook hoe we nagedacht hebben over wat we daarna met de materialen doen. We willen laten zien hoe het in de toekomst zou kunnen.

Het paviljoen is gedurende de gehele expo veelvuldig gebruikt voor bijeenkomsten en lezingen over het thema duurzaamheid en circulariteit

Circulariteit
DonkerLAB

Om ideeën binnen de Donker Groep in goede banen te leiden hebben zijn we in 2022 gestart met DonkerLAB, van waaruit het innovatieproces centraal wordt aangestuurd.

Bij DonkerLAB bedenken we concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelen we proposities die bijdragen aan onze missie en behoeftes in de markt. Het proces is zodanig ingericht dat deze vanaf initiatie fase tot implementatie smart en transparant is. Indieners van ideeën worden op de hoogte gehouden van zijn of haar idee.

 

Werklandschappen van de toekomst

Donker Groep is sinds 2021 als actieve partner betrokken bij de Europese subsidieaanvraag; Werklandschappen van de Toekomst. Hiervoor is de Donker Groep onder leiding van IVN samen met o.a. brancheorganisatie VHG,  diverse ingenieursbureaus, onderwijsorganisaties, overheden en groenpartijen opgetrokken om een visie te ontwikkelen op duurzame, natuurinclusieve, klimaatadaptieve en circulaire bedrijventerreinen.

In oktober 2022 werd bekend dat er vanuit het Nationaal Groeifonds definitief 26 miljoen euro subsidie beschikbaar is gesteld. Samen met de betrokken partners is de eerste aanpak nu uitgewerkt. De doelstelling is om in 9 jaar tijd te komen tot 1000 groene, gezonde toekomstbestendige bedrijventerreinen in Nederland te komen.

Buitenbomen

In 2022 zijn we partner geworden van Buitenbomen. Buitenbomen activeert het buitenwerken binnen bedrijven. Dit doen ze door te faciliteren in tools- en buiten werkplekken. Door medewerkers het bewustzijn en de vaardigheden te geven en deze praktisch te laten gebruiken in hun werkdag.

Wij helpen Buitenbomen met de facilitatie van kantoortuinen en Buitenbomen helpt bedrijven om ervoor te zorgen dat ze ook gebruikt worden door hun werknemers.

We hebben deze samenwerking reeds in verschillende aanbestedingen opgenomen waardoor meerwaarde is gecreëerd.

Beleid chemische onkruid en ongedierte bestrijding

In 2022 hebben wij nieuw beleid aangenomen met betrekking tot het gebruik en toepassing van chemische middelen. Dit beleid kent de volgende belangrijke uitgangspunten;


Het niet meer aannemen van nieuwe opdrachten waarbij chemische bestrijdingsmiddelen moeten worden ingezet.

Het ontwikkelen van alternatieve duurzame methoden voor die situaties waar vandaag nog geen duurzame oplossing beschikbaar is.

Het stoppen met het gebruik van chemische bestrijding in lopende contracten bij bestaande opdrachtgevers. We zijn hiervoor proactief in gesprek met de opdrachtgevers over alternatieve duurzamere methoden om onkruid en ongedierte te bestrijden.

Nocciolo (perzikstenen)

Perzikstenen zijn een 100% natuurlijk en duurzaam restproduct. In 2022 hebben wij een succesvolle pilot gerealiseerd in Hoek van Holland. Uit metingen bleek dat de valdempende waarde tot 9 meter hoogte ging waar in Nederland tot maximaal 3 meter is toegestaan. Met een verwachte levensduur van 25 jaar is dit een duurzame toevoeging op ons sortiment valdempende ondergronden.

Omhoog