Personeel

Onze mensen vormen het kloppende groene hart van Donker Groep aangevuld met de benodigde grijze cellen. De arbeidsmarkt is in 2022 onverminderd krap gebleken waardoor er bijzondere inspanningen verricht dienden te worden om het personeelsbestand op sterkte te kunnen houden. Bij het aantrekken van personeel wordt binnen de eigen branche gekeken maar ook in toenemende mate buiten de groenbranche.

In 2022 is voor de 2e maal een SWITCH-traject opgestart waarbij medewerkers afkomstig vanuit andere branches met behulp van in- en externe scholing worden opgeleid voor het groene vak. Dit levert gemotiveerde groene starters op met veelal aanvullende verworven competenties uit eerdere werkervaringen!. 

 

Onderdeel 2022 2021 2020
Personeel dienstverband Donker 734 705 708
Inleenuren extern personeel 388.040 386.058 341.163
Verzuimpercentage 5,31% 4,47% 5,09%

 

Het personeelsbestand met een dienstverband bij Donker Groep is in 2022 met ruim 4% gegroeid. Naast de inspanningen bij de verwerving van nieuw personeel zijn ook medewerkers vanuit de flexibele schil doorgestroomd naar een rechtstreeks dienstverband. Om de continuïteit goed te kunnen waarborgen beschikt ruim 80% van het personeelsbestand over een dienstverband voor onbepaalde tijd. De overige 20% heeft een dienstverband voor bepaalde tijd. De flexibele schil is ten opzichte van het voorliggende jaar nagenoeg hetzelfde gebleven.

Binnen de organisatie heeft in 2022 het ziekteverzuim een belangrijke rol gespeeld. Het welzijn en de inzetbaarheid van onze medewerkers is van cruciaal belang in onze bedrijfsvoering. Ook in 2022 hebben wij bemerkt dat de maatregelen voortvloeiend uit de aanpak van het Coronapandemie haar sporen heeft nagelaten. Met name kortdurend verzuim is toegenomen en heeft de meldingsfrequentie laten toenemen tot > 1. Er is veel aandacht besteedt aan het ondersteunen en begeleiden van medewerkers in alle lagen van de organisatie.            

 

Peter Fopma en Arend Mier, hoveniers Donker Groen
Omhoog