Groendaken - ABN AMRO Foppingadreef in Amsterdam

Groendaken

Groendaken fleuren bebouwing op en zorgen tegelijk voor energiebesparing, luchtzuivering en waterberging. Bovendien hebben ze een lange levensduur. Met een groendak levert u een waardevolle bijdrage aan de leefomgeving. Bent u geïnteresseerd in uw mogelijkheden voor een duurzaam dak? Van ontwerp tot en met realisatie en onderhoud helpen wij u graag bij het realiseren van uw ideale groendak.

 

Daktuin aanleggen

Daktuinen en groendaken vangen fijnstof af en absorberen schadelijke gassen. Deze luchtzuiverende eigenschappen zijn zowel binnen als buiten merkbaar. Naast het positieve effect op de leefomgeving, is groen ook aantoonbaar positief voor het welzijn van mensen. Een groendak is bovendien een goede investering dankzij de isolerende werking; ’s winters kan de verwarming wat lager en ’s zomers is de airco minder nodig. Dakgroen zorgt ook voor de levensduurverlenging van de gehele dakopbouw en houdt daarmee de exploitatiekosten laag. Nog een voordeel: met een slim beregeningsplan voor regenwatergebruik, houdt u ook uw buitengroen in conditie.

Nieuwe functies creëren

Met een groendak kunt u specifieke functies toevoegen aan uw pand. Zo kan uw groendak een recreatieve, sportieve en/of sociale bestemming krijgen. Een andere functie is het hergebruik van hemelwater; bijvoorbeeld als beregening voor de dakvegetatie, als bluswater of als spoelwater voor sanitair.

NL Terreinlabel

hoe duurzaam is uw terrein?

Donker Groep loopt voorop in de rol die we als groenbedrijf spelen en sluit zich aan bij het initiatief van NL Greenlabel om een terreinlabel te introduceren. Dit terreinlabel maakt inzichtelijk hoe duurzaam uw terrein of gebied is, hoe dit duurzamer kan worden gemaakt en welke kosten u hiermee kan besparen. 

 

Ter introductie van het NL Terreinlabel geven we 100 keer een gratis Quickscan weg ter waarde van 400,-. Een mooie kans om in kaart te brengen wat er mogelijk is voor het terrein van jouw organisatie. Kans maken?

Veel mogelijkheden

Binnen de kaders van dakconstructie, dakhelling, draaggewicht en afwateringsmogelijkheden, passen wij uw wensen toe in een dakontwerp. Uiteraard binnen uw budget. Denkt u aan een volwaardige daktuin waarin geleefd mag worden? Vijvers, bomen, natuursteen, zitjes, picknickplaatsen, pluktuin, speelgelegenheden; er is veel mogelijk. We bieden ook allerlei opties voor minder uitbundige tuinen zoals mossen en sedum. Deze veranderen uw dak snel in een dicht, groen en sierlijk vegetatiedek.

 

 

Voor ieder dak een daksysteem

U heeft de keuze uit veel verschillende daksystemen: retentiedaken (ook wel polderdaken genaamd) voor wateropvang, lichtgewicht daken (sedum- en kruidenvegetatiedaken), leefdaken, verblijfsdaken, dakparken, natuurdaken, hellende daken en zonne-bio-daken (zonnepanelen in combinatie met sedum). Samen met u bepalen we een geschikt daksysteem. Uw persoonlijke voorkeur, budget, gewenste garanties en/of onderhoud zijn daarbij onze uitgangspunten.

Richtlijnen voor groendaken

Donker Design ontwerpt en legt daktuinen aan volgens de FLL-richtlijnen voor daken. Indien gewenst kunnen we ook een daktuin aanleggen onder de Verzekerde Dakgarantie; hiermee is aanspraak op een eventuele schade voor tien jaar vastgelegd en onder alle omstandigheden gegarandeerd.

Groendaken - daktuin aangelegd onder de Verzekerde Dakgarantie
Groendaken - speelse lijnen in de kantoortuin van ABN AMRO Foppingadreef in Amsterdam

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie

 0515 41 73 25

 

 

Hoofdkwartier Sneek

Harste 5
8602 JX Sneek

Postadres

Postbus 145
8600 AC Sneek

Volg ons