Groen maakt gelukkig
Groendak voor woningcorporaties

Groendak voor elke sector

Groendaken zijn alleskunners. Ze vangen regenwater op, versterken biodiversiteit, verdubbelen de levensduur van een dak en bieden een bijzondere coulisse voor allerlei bijeenkomsten. Maar wie heeft daar nou baat bij? Dit artikel zet op een rij welke meerwaarde een groendak voor verschillende sectoren kan bieden.

Groendak voor de zorg

Onderzoek na onderzoek bevestigt: groen is gezond. Zelfs het uitzicht op bomen vanuit het ziekenhuisbed zorgt ervoor dat patiënten sneller herstellen en het gebruik van pijnstillers halveert. Ook draagt het bij aan stressreductie en welbevinden, zeker in combinatie met daglicht. In ziekenhuizen en zorginstellingen draagt een toegankelijke groene omgeving, een zogenaamde healing environment, bij aan herstel en welzijn.

 

Een groendak maakt zinvol gebruik van de overbodige ruimte op het dak, zorgt voor een mooi uitzicht en is – met wat aanpassingen - ook toegankelijk voor minder mobiele patiënten. Het groendak vormt een oase van rust in de hectische zorgomgeving.

Groendak voor het onderwijs

De toenemende aandacht voor groene speelpleinen, en de positieve ervaringen daarmee, bevestigen dat dit een veelbelovende aanpak is. Kinderen worden op allerlei manieren uitgedaagd in een natuurlijke omgeving, daarnaast ontstaat er ruimte voor buitenlessen en wordt invulling gegeven aan klimaatadaptatie. Minder bekend is dat het groene speelplein kan worden uitgebreid op het dak.

 

Leg er een trapveldje, een moestuin, een lunchplek of een tiny forest aan – de mogelijkheden zijn eindeloos. De kleine avonturiers gaan graag het dak op! Daarnaast helpt zo’n dak bij de temperatuurbeheersing in het gebouw, zowel in de winter als in de zomer (tot 4 ºC lagere binnentemperatuur), en vangt het regenwater op dat anders het riool belast.

Meer artikelen over groendaken

Er komt veel kijken bij het ontwerpen, realiseren en onderhouden van groendaken. Hier vindt u meer informatie over groendaken. 

Groendak in de woonomgeving

Groendaken bieden voordelen voor de particulier. Het dak gaat twee keer zo lang mee, isoleert de binnenruimte in winter én zomer en vormt daarnaast een vergroting van het tuinoppervlak. Eventuele zonnepanelen brengen daarnaast meer op, omdat ze optimaal functioneren bij een temperatuur van 25 ºC. Daarnaast verhoogt het de vastgoedwaarde tot 8%. Kleine investering, groot effect.

Groendak op kantoor

Bedrijven die goed omgaan met hun werknemers creëren een prettige en gezonde werkomgeving. Is er een mooiere coulisse denkbaar om te lunchen, je collega’s te spreken of een klant te ontvangen? Dat is niet alleen positief voor de uitstraling en het Instagramprofiel van medewerkers, het heeft ook een meetbaar effect op het welzijn van hen en reductie van het ziekteverzuim.

 

Zo brengt een groene omgeving het stressniveau in toptijd naar beneden en zijn mensen volgens de Attention Restoration Theory geconcentreerder en productiever na een verblijf in het groen. Tijdens een experiment waren werknemers die vanachter hun bureau uitzicht hadden op planten, gemiddeld vijftien procent productiever dan collega’s een verdieping hoger, zonder groen. Tijdens een ander experiment keek groep 1 uit op een normaal dak, groep 2 keek uit op een groendak. Wat bleek? Groep 2 maakte 50% minder fouten.

Voordelen van een groendak

  • Warmt niet verder op dan 35 ºC
  • Verlaagd de binnentemperatuur in de zomer met 4 ºC
  • Bespaart tot 22% aan koelingskosten
  • Healing Environment
  • Verhoging vastgoedwaarde tot 8%
  • 50% minder fouten

Groendak en mobiliteit & logistiek

Logistieke centra schieten als paddenstoelen uit de grond, maar vormen zelden een meerwaarde voor de omgeving. Door een groendak op het distributiecentrum aan te leggen is het mogelijk om te voldoen aan maatschappelijke doelen en wettelijke eisen, zoals versterking van biodiversiteit en natuurcompensatie. Daarnaast is de combinatie met zonnepanelen buitengewoon interessant, aangezien de panelen optimaal functioneren bij een temperatuur tot 25 ºC. Door verdamping koelt de beplanting de panelen.

 

Tenslotte is een groendak ook voor klimaatbeheersing interessant, met name in de zomer. Een groendak warmt niet verder op dan 35 ºC. Zodoende ligt de binnentemperatuur in de zomer maar liefst 4 ºC lager. De koelingskosten zijn daardoor (tot 22%!) lager terwijl de productiviteit en het comfort voor de werknemers stijgen.

Groendak en vrije tijd

De grootste bestaande groendaken zijn openbaar toegankelijk. Zeker in dichtbebouwd gebied, waar de ruimte schaars en duur is, is een groendak een uitkomst. Hele parken, die vaak nog amper als dak zijn te herkennen, kunnen op deze manier worden ingericht. Zo wordt op laagdrempelige wijze invulling gegeven aan de Waterparagraaf terwijl klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid en sociale cohesie worden versterkt. Onderzoek geeft daarnaast aan dat kwetsbare groepen, namelijk mensen met lagere inkomens, kinderen en ouderen, het meest profiteren van een dergelijk dakpark.

Meer weten over groendaken

Bent je benieuwd naar meer informatie over de voordelen van een groendak, de functies en de verschillende types groendaken, subsidiemogelijkheden of over de aanleg en inrichting van groendaken? Hier vind je wat je moet weten over een groendak.

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker brainstormen over jouw mogelijkheden omtrent groendaken? Wij voorzien je graag van ideeën en adviezen! Laat hieronder jouw gegevens achter.

 

Omhoog