Groen maakt gelukkig
Circulaire daktuin Circl ABN AMRO, Amsterdam

De voordelen van een groendak

Een groene oase op hoogte biedt een schitterend decor voor iedere bijeenkomst. Maar er zijn nog andere hele goede redenen om te kiezen voor een groendak. Denk aan waterbuffering, versterking van biodiversiteit, binding van fijnstof en verhoging van de vastgoedwaarde. Dit artikel zet alle voordelen op een rij.

 

Wetenschappers lijken het er over eens te zijn; groendaken bieden tal van voordelen. Of je nu kijkt naar waterbeheer, natuurversterking of binnenklimaat, op al deze vlakken kan een groendak een belangrijke bijdrage leveren. In dit artikel zijn ze netjes op een rij gezet per betrokkene.

Voordelen groendak voor gebruikers

Binnenklimaat

Op zomerse dagen kan een plant 90% van de inkomende straling van de zon tegenhouden. Een regulier bitumen dak absorbeert juist de straling waardoor de temperatuur van het dak kan oplopen tot 80 ºC. Een groendak warmt niet verder op dan 35 ºC. Zodoende ligt de binnentemperatuur in de zomer maar liefst 4 ºC lager. De koelingskosten zijn daardoor (tot 22%!) lager terwijl de productiviteit en het comfort stijgen. Op koude dagen heeft de extra laag substraat juist een isolerende werking. Hoe dikker de laag substraat, hoe groter het effect.

 

Gezondheid en welbevinden

Het blijkt dat uitzicht op en verblijf tussen groen een positief effect heeft op de fysieke en mentale gezondheid, beperking van ziekteverzuim, verhoging van concentratie en verlaging van stress. Juist in de stedelijke omgeving, waar elke vierkante meter telt, is groen een schaars goed. Zodoende stimuleert een (toegankelijk) groendak de productiviteit, het welbevinden en de gezondheid.

 

Geluidsdemping

Planten hebben de eigenschap dat ze trillingen opvangen. Terwijl dood materiaal, zoals beton, staal of bitumen, trillingen doorgeven, vangen planten ze dus op. Dit zorgt ervoor dat het binnen beduidend rustiger is, omdat omgevingsgeluid minder goed doordringt. Zeker in een rumoerige, stedelijke omgeving is dit voordeel moeilijk te onderschatten.

 

Lokale voedselproductie

Een toegankelijk groendak is een prima plek om zelf groente, kruiden en fruit te kweken, zeker als er behoefte is aan gezonde en lokale producten. De kantine en de medewerkers zullen blij zijn met deze uitbereiding.

 

Belevingswaarde

Is er een mooiere plek denkbaar om te lunchen, je collega’s te spreken of de zinnen even te verzetten? Groendaken liggen altijd op unieke plekken en bieden niet zelden een indrukwekkend panorama. Een groendak vormt een kleine oase in een versteende omgeving.

 

Een groendak

  • Warmt niet verder op dan 35 ºC
  • Verlaagd de binnentemperatuur in de zomer met 4 ºC
  • Bespaart tot 22% aan energie
  • Verhogen het rendement van zonnepanelen met 6%
  • Vangt tot 200 gr. p/m2 fijnstof af
  • Kan tot 90% van de inkomende straling van de zon tegehouden

 

 

Voordelen groendak voor eigenaren

Waardestijging

Een pand verhuren of verkopen is een stuk eenvoudiger als het uitkijkt op een groendak of zelfs toegang biedt tot een daktuin. Daarnaast vertaalt zich dit uiteraard in een hogere vastgoedwaarde en een hogere huurprijs. Zo wordt de investering snel terugverdiend.

 

Levensduur

Dakbedekking wordt blootgesteld aan warmte, licht en UV-straling. Een begroeid dak blijft koeler dan een regulier dak. Daarnaast houdt het licht en UV-straling tegen zodat de onderlaag minder snel veroudert. Dat betaalt zich uit: de levensduur van een groendak is maar liefst twee keer zo hoog als van een regulier dak!

 

Rendement zonnepanelen

Zonnepanelen functioneren optimaal bij een temperatuur van 25 graden Celcius. Boven die temperatuur gaat het rendement naar beneden. Omdat groendaken minder snel opwarmen dan reguliere daken, blijkt dat zonnepanelen op groendaken jaarlijks 6% meer energie opleveren.  

 

Waterberging

Hemelwater valt helaas niet altijd wanneer het nodig is, daarom biedt de nieuwe generatie groendaken ook de mogelijkheid om water op te slaan. Dit kan later worden gebruikt voor bewatering van beplanting of voor het grijze watercircuit. Zogenaamde retentiedaken bevatten onder de groenlaag een buffer om regenwater tijdelijk op te slaan.

 

Meer artikelen over groendaken

Er komt veel kijken bij het ontwerpen, realiseren en onderhouden van groendaken. Hier vindt u meer informatie over groendaken. 

Voordelen voor gemeentes, verzekeraars en Waterschappen

Waterbeheer

Klimaatverandering zorgt voor meer weersextremen, zoals intensieve regenbuien, waardoor de kans op piekbelasting van het riool stijgt. Groendaken, met name retentiedaken en groenblauwe daken, kunnen water vasthouden en vertraagt afvoeren.

 

Hittestress

Vanwege het zogenaamde hitte-eiland-effect warmt de stad sneller op dan het omliggende gebied en wordt warmte ook langer vastgehouden. Dit heeft allerlei negatieve gezondheidseffecten; met name voor oudere mensen is hittestress een riskant fenomeen. In Nederland stijgt tijdens hittegolven de sterfte met 12% (ongeveer 40 doden per dag extra).  Groendaken kunnen door verdamping verkoelen terwijl ze ook minder warmte vasthouden dan een zwart dak. Als de helft van de daken groen is, dan wordt het urban heat island effect verminderd met 2 °C.

Voordelen groendak voor de natuur

Voedsel, veiligheid, voortplanting en variatie

Deze vier factoren zijn volgens ecologen essentieel om een aantrekkelijke omgeving voor dieren en insecten te creëren. Zodoende zijn er naast het klassieke sedumdak – in feite een monocultuur - ook gevarieerde natuurdaken beschikbaar waar vaste planten en bomen een plek hebben. Idealiter sluiten deze aan op de lokale omstandigheden. Zodoende is het mogelijk om het gebouw als een verlengstuk van het lokale ecosysteem in te zetten.

Voordelen groendak voor omwonenden

Geluid

Omdat een groendak geen geluid weerkaatst, hebben buren en passanten ook minder last van geluidsoverlast. Het is mogelijk om geluidsweerkaatsing tot 3dB te reduceren.

 

Fijnstof

Het negatieve effect van fijnstof op de gezondheid van mensen is algemeen bekend. Ook is bekend dat beplanting het fijnstof filtert. Dit effect is met name bij grasdaken of natuurdaken groot. Op deze manier kan tot 200 gram fijnstof per vierkante meter worden afgevangen.

 

Uitzicht

Met name intensieve groendaken, waar vaste planten, heesters en bomen aanwezig zijn, kunnen een aantrekkelijk uitzicht voor de omgeving bieden.

 

Meer weten over groendaken

Ben je benieuwd naar meer informatie over de voordelen van een groendak, de functies en de verschillende types groendaken, subsidiemogelijkheden of over de aanleg en inrichting van groendaken? Hier vind je wat je moet weten over een groendak.

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker brainstormen over jouw mogelijkheden omtrent groendaken? Wij voorzien je graag van ideeën en adviezen! Laat hieronder jouw gegevens achter.

 

Omhoog