Gezonde leefomgeving

Mensen hebben een leefomgeving nodig die gezond en veilig is, prettig is om in te wonen en die uitnodigt tot bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. Waarin ruimte is voor groen en biodiversiteit, maar ook voor mobiliteit. Een leefomgeving die bestand is tegen bevolkingsgroei, vergrijzing en klimaatverandering, maar ook ruimte biedt voor het lokaal produceren van voedsel en waar eetbare beplanting gefaciliteerd wordt. Kortom, een leefomgeving waarin mens en natuur samenleven en gezonde keuzes vanzelfsprekend zijn.

Meer weten over gezonde leefomgeving?

Uitvoering Gezonde leefomgeving

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Op weg naar een gezonde leefomgeving met Donker Design

In alle ontwerpen van Donker Design is een gezonde leefomgeving het uitgangspunt. De ene keer verwerken we dat door veel beweging in combinatie met educatie toe te voegen aan bestaande situaties. De andere keer worden stedelijke verdichtingsprojecten zodanig samen met de gebouwarchitecten ontworpen, dat er een lokale gemeenschap ontstaat die zelf voedsel produceert, ruimte biedt voor beweging, ontspanning en ontmoeting, circulair leeft en gezonde keuzes kan maken, zowel in huis als direct in de leefomgeving.

Interesse?

Wil je een gezonde leefomgeving? Ontvang een gratis offerte.

 

Omhoog