Donkergroep 54Web

Groen schoolplein

Basisschool De Legeaën, Sibrandabuorren

  • Sport, spel en natuur op één plein
  • Letterlijk een groen schoolplein
  • Uitdagingen voor elk kind

 

 

‘Dit plein verrijkt ons’

Op dit groene schoolplein krijgen alle talenten de ruimte

 

De eerste ontmoeting tussen de Mienskipsskoalle en Donker Groep is inmiddels een grappige anekdote. “Ik stond voor Donker Groep op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in Utrecht”, vertelt Hester Walda, adviseur Spelen bij Donker Groep. “De toenmalige schooldirecteur sprak me aan. Al pratende kwamen we erachter dat we bijna buren zijn! Sibrandabuorren ligt op ongeveer vijf kilometer van Sneek, waar het hoofdkantoor van Donker gevestigd is. Bijzonder; we moesten eerst naar Utrecht om elkaar te ontmoeten.”

 

Projectdata:

  • Opdrachtgever: IKC Mienskipsskoalle De Legeaën
  • Locatie: Sibrandabuorren
  • Oplevering: juni 2020 – april 2021 (in fases)
  • Ontwerp: Donker Design
  • Inrichting: Donker Spelen 

De Mienskipsskoalle in Sibrandabuorren ontstond in 2018 vanuit een fusie tussen drie basisscholen. Op het voormalige terrein van de plaatselijke korfbalclub staat sinds 2020 een mooi, nieuw schoolgebouw, waar ook onder meer een peuter- en kinderopvang gevestigd is. Donker Groep kreeg de vraag om het terrein eromheen te veranderen in een, duurzaam, ervaringsgericht en groen schoolplein. “We wilden een natuurlijke plek waar alle talenten de ruimte krijgen”, vertelt Seerp Rypkema, de huidige schooldirecteur. “Als project was dit een krent in de pap voor Donker”, aldus Hester. “Vergroenen betekent op veel schoolpleinen dat we een deel van de bestrating vervangen door planten. Bij dit schoolplein is zo goed als álles groen.”

 

Een belangrijk uitgangspunt voor de school was het betrekken van de kinderen en hun ouders bij het project. “We pakken dingen graag met elkaar op”, zegt Seerp. “Onze leerlingenraad heeft meegedacht en Donker betrok vroegtijdig ook de ouders in de plannen. Via acties, sponsorlopen en subsidies zamelden we samen geld in.”

Download onze whitepaper


De aantrekkingskracht van groene schoolpleinen is groot. En terecht: de voordelen van een groen schoolplein zijn talrijk, zowel voor de kinderen als voor de buurt. Ben je benieuwd naar deze voordelen? Download dan onze Whitepaper! Hierin vertellen wij daadwerkelijk alles over groene schoolpleinen.

Bosjes, wadi’s en speelse heuvels

Donker Design ging met alle ideeën aan de slag. Het resultaat was een ontwerp waar de school zich helemaal in kon vinden. “We kozen voor grasvelden rond de al aangelegde atletiekbaan, met bosjes, wadi’s en speelse heuvels”, legt Hester uit. “Over de heuvels plaatsten we een balanceerparcours van houten balken en een omgezaagde boom. We creëerden een pannaveld en plateaus van duurzaam hout, waar de kinderen op kunnen klimmen, klauteren en chillen, en we legden looppaadjes van gras en halfverharding aan. Ook kwamen er ‘buitenlokalen’ – plekken met bankjes waar leerlingen buiten les kunnen krijgen. Verder kregen enkele bestaande speeltoestellen van de oude schoolpleinen een plekje en schonk de plaatselijke korfbalvereniging een korfbalpaal. Een apart gedeelte van het plein is bestemd voor de kinderopvang. Daar kwam onder andere een zandbak die met een hoge palenrand is afgescheiden van het drukkere speelgedeelte.”

Het ontwerp is duurzaam. Hester geeft een paar voorbeelden: “De pannakooi is zo natuurlijk mogelijk, met wilgentenen rondom. Een ander duurzaam element zijn de wadi’s; die zorgen voor een natuurlijke hemelwaterafvoer. Qua beplanting gebruikten we inheemse soorten, zoals de krent en de hazelaar. Op dit plein zie je biodiversiteit. Er bloeien elk seizoen planten en zo is er altijd voedsel voor insecten. Het vele groen voorkomt bovendien hittestress in de omgeving.”

Project basisschool De Legeaën - Het ontwerp is duurzaam
Project basisschool De Legeaën - Een groen schoolplein biedt voor elk type kind uitdaging en leermogelijkheden
Project basisschool De Legeaën - Het groene schoolplein bevordert het natuurlijke speelgedrag van de kinderen
Project basisschool De Legeaën - Bij dit schoolplein is zo goed als álles groen
Project basisschool De Legeaën - De Mienskipsskoalle in Sibrandabuorren ontstond in 2018 vanuit een fusie tussen drie basisscholen.

Elk type kind vindt hier uitdaging

Het ene kind is onderzoekend, het andere kind heeft veel energie, weer een ander kind is introvert. Een groen schoolplein biedt voor elk type kind uitdaging en leermogelijkheden. “Je kunt je verstoppen in de bosjes, beestjes observeren, van de heuvels rennen, hutten bouwen, zandkastelen maken, met water spelen...” zo licht Hester toe. “Elk kind kan zich hier ontwikkelen en dat versterkt het zelfvertrouwen. Kinderen leren in deze omgeving bovendien van elkaar en daardoor ontstaat verbinding. Groen maakt blij!”


Vanwege de weersomstandigheden verliep de aanleg van het speelplein in fases. De laatste planten gingen eind april de grond in, met hulp van ploegjes ouders en kinderen. Van Donker Groep ontving de school een abonnement op het buitenleseducatiepakket van het IVN, het Instituut voor Natuureducatie. Seerp: “Heel waardevol. We vinden het belangrijk dat kinderen beseffen dat we niet zonder de natuur kunnen. Het plein biedt kansen om ook buiten onderwijs te geven, in plaats van alleen tussen vier muren.”

9 creatieve buitenlesideeën voor elke leeftijd


In de zomer, in de herfst, als de zon schijnt, en ja, ook als het regent: kinderen hebben er altijd baat bij om te leren hoe de wereld werkt. Met deze laagdrempelige manieren om het klaslokaal naar buiten te verplaatsen, kan de buitenles haast niet mislukken.

Samen met ouders, kinderen en de omgeving

“De samenwerking met Donker Groep is goed bevallen”, geeft Seerp aan. ”Donker heeft ons echt ontzorgd. Niet alleen qua terreinontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook met de zoektocht naar subsidies. Ze zijn heel flexibel; ‘nee’ kennen ze niet. Als we iets willen, maar er nog geen geld voor is, plannen ze het gewoon later.” Zo is het amfitheater op het terrein nog in aanbouw, omdat het budget op is. Het theater mag straks gebruikt worden door de hele omgeving. “Voor het dorp en omliggende dorpen is het belangrijk dat het amfitheater er komt”, aldus Ulbe van der Goot van Dorpsbelang Sibrandabuorren. “Het biedt leuke mogelijkheden voor de toneelverenigingen in de dorpen en dat verbindt inwoners. Daarom zijn ook wij actief bezig om fondsen te werven.” Dorpsbelang is enthousiast over het groene plein. “Het wordt steeds mooier met al die aanplant. Ook buiten schooltijden zie je er veel kinderen spelen. Een aanwinst voor het dorp en de streek De Lege Geaën.”

 

Mienskipsskoalle De Legeaën staat voor aandacht, talent en verbinding. Het nieuwe schoolplein past daarbij. Seerp: “Het hele project draait om samenwerking, zoals wij in deze omgeving gewend zijn. Ouders en kinderen zijn nauw betrokken bij het bedenken en uitvoeren van het project. Het plein is bovendien voor de hele omgeving toegankelijk.” Vanuit de leerlingenraad komen er nu al aanvullende ideeën, bijvoorbeeld voor een kabelbaan en een speelhuisje. Seerp: “Dat vinden we geweldig. We geven de kinderen de kans om te onderzoeken of die plannen haalbaar zijn.” Eigenaarschap hoort daar ook bij. “Als de kinderen zorg hebben voor het terrein, voelen ze zich er verantwoordelijk voor. Ook na school.”

Prutsen met dammetjes

Inmiddels heeft de schooljeugd het groene plein al helemaal ‘ontdekt’. Seerp: “Het is een lust om kinderen bij het water te zien prutsen met dammetjes, riviertjes en bruggetjes. De struiken zijn populaire verstopplekken. Ook de heuvels hebben een grote aantrekkingskracht. Eén van onze leerlingen is visueel beperkt. Meestal bleef hij in de pauzes in de vertrouwde omgeving van het schoolgebouw. Laatst was ook hij op de bult, enthousiast gemaakt en geholpen door zijn klasgenootjes. Kijk, dát is nu mienskip. Dit plein verrijkt ons.”

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog