Buitenlokaal in Sibrandabuorren - Donker

Natuurlijk Schoolplein

Basisschool De Legeaën, Sibrandabuorren

  • Sport, spel en natuur op één plein
  • Letterlijk een groen schoolplein
  • Uitdagingen voor elk kind
Groen schoolplein in Friesland

Alle talenten krijgen de ruimte

De Mienskipsskoalle in Sibrandabuorren ontstond in 2018 vanuit een fusie tussen drie basisscholen. Op het voormalige terrein van de plaatselijke korfbalclub staat sinds 2020 een mooi, nieuw schoolgebouw, waar ook onder meer een peuter- en kinderopvang gevestigd is. Wij kregen de vraag om het terrein eromheen te veranderen in een duurzaam en groen schoolplein.

Ook interesse in een Groen Schoolplein?

Veiligheid als uitgangspunt

“We wilden een natuurlijke plek waar alle talenten de ruimte krijgen”, vertelt Seerp Rypkema, de huidige schooldirecteur. “Als project was dit een krent in de pap voor Donker”, aldus Hester. “Vergroenen betekent op veel schoolpleinen dat we een deel van de bestrating vervangen door planten. Bij dit schoolplein is zo goed als álles groen.”

Een belangrijk uitgangspunt voor de school was het betrekken van de kinderen en hun ouders bij het project. “We pakken dingen graag met elkaar op”, zegt Seerp. “Onze leerlingenraad heeft meegedacht en Donker betrok vroegtijdig ook de ouders in de plannen. Via acties, sponsorlopen en subsidies zamelden we samen geld in.”

Download onze whitepaper

De aantrekkingskracht van groene schoolpleinen is groot. En terecht: de voordelen van een groen schoolplein zijn talrijk, zowel voor de kinderen als voor de buurt. Ben je benieuwd naar deze voordelen? Download dan onze Whitepaper! Hierin vertellen wij daadwerkelijk alles over groene schoolpleinen.

Bosjes, wadi’s en speelse heuvels

Donker Design ging met alle ideeën aan de slag. Het resultaat was een ontwerp waar de school zich helemaal in kon vinden. “We kozen voor grasvelden rond de al aangelegde atletiekbaan, met bosjes, wadi’s en speelse heuvels”, legt Hester uit. “Over de heuvels plaatsten we een balanceerparcours van houten balken en een omgezaagde boom. We creëerden een pannaveld en plateaus van duurzaam hout, waar de kinderen op kunnen klimmen, klauteren en chillen, en we legden looppaadjes van gras en halfverharding aan. Ook kwamen er ‘buitenlokalen’ – plekken met bankjes waar leerlingen buiten les kunnen krijgen.

Verder kregen enkele bestaande speeltoestellen van de oude schoolpleinen een plekje en schonk de plaatselijke korfbalvereniging een korfbalpaal. Een apart gedeelte van het plein is bestemd voor de kinderopvang. Daar kwam onder andere een zandbak die met een hoge palenrand is afgescheiden van het drukkere speelgedeelte.”

Het ontwerp van dit groene schoolplein is volledig duurzaam
Een groen schoolplein biedt voor elk type kind uitdaging en leermogelijkheden
Dit groene schoolplein bevordert het natuurlijke speelgedrag van de kinderen
De Mienskipsskoalle in Sibrandabuorren ontstond in 2018 vanuit een fusie tussen drie basisscholen.

Elk type kind vindt hier uitdaging

Het ontwerp is duurzaam. Hester geeft een paar voorbeelden: “De pannakooi is zo natuurlijk mogelijk, met wilgentenen rondom. Een ander duurzaam element zijn de wadi’s; die zorgen voor een natuurlijke hemelwaterafvoer. Qua beplanting gebruikten we inheemse soorten, zoals de krent en de hazelaar. Op dit plein zie je biodiversiteit. Er bloeien elk seizoen planten en zo is er altijd voedsel voor insecten. Het vele groen voorkomt bovendien hittestress in de omgeving.”

Het ene kind is onderzoekend, het andere kind heeft veel energie, weer een ander kind is introvert. Een groen schoolplein biedt voor elk type kind uitdaging en leermogelijkheden. “Je kunt je verstoppen in de bosjes, beestjes observeren, van de heuvels rennen, hutten bouwen, zandkastelen maken, met water spelen...” zo licht Hester toe. “Elk kind kan zich hier ontwikkelen en dat versterkt het zelfvertrouwen. Kinderen leren in deze omgeving bovendien van elkaar en daardoor ontstaat verbinding. Groen maakt blij!”

Schoolplein met veel natuur in nederland

Samen met ouders, kinderen en de omgeving

“De samenwerking met Donker Groep is goed bevallen”, geeft Seerp aan. ”Donker heeft ons echt ontzorgd. Niet alleen qua terreinontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook met de zoektocht naar subsidies. Ze zijn heel flexibel; ‘nee’ kennen ze niet. Als we iets willen, maar er nog geen geld voor is, plannen ze het gewoon later.”

Zo is het amfitheater op het terrein nog in aanbouw, omdat het budget op is. Het theater mag straks gebruikt worden door de hele omgeving. “Voor het dorp en omliggende dorpen is het belangrijk dat het amfitheater er komt”, aldus Ulbe van der Goot van Dorpsbelang Sibrandabuorren. “Het biedt leuke mogelijkheden voor de toneelverenigingen in de dorpen en dat verbindt inwoners. Daarom zijn ook wij actief bezig om fondsen te werven.” Dorpsbelang is enthousiast over het groene plein. “Het wordt steeds mooier met al die aanplant. Ook buiten schooltijden zie je er veel kinderen spelen. Een aanwinst voor het dorp en de streek De Lege Geaën.”


”Donker heeft ons echt ontzorgd. Niet alleen qua terreinontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook met de zoektocht naar subsidies.Mienskipsskoalle De Legeaën staat voor aandacht, talent en verbinding. Het nieuwe schoolplein past daarbij. Seerp: “Het hele project draait om samenwerking, zoals wij in deze omgeving gewend zijn. Ouders en kinderen zijn nauw betrokken bij het bedenken en uitvoeren van het project. Het plein is bovendien voor de hele omgeving toegankelijk.” Vanuit de leerlingenraad komen er nu al aanvullende ideeën, bijvoorbeeld voor een kabelbaan en een speelhuisje. Seerp: “Dat vinden we geweldig. We geven de kinderen de kans om te onderzoeken of die plannen haalbaar zijn.” Eigenaarschap hoort daar ook bij. “Als de kinderen zorg hebben voor het terrein, voelen ze zich er verantwoordelijk voor. Ook na school.”

Ideeën uitwisselen

Wil je met een adviseur van Donker Spelen brainstormen over de mogelijkheden van een Groen Schoolplein? We voorzien je graag van ideeën en adviezen. Laat hieronder je gegevens achter!

diverse planten en grassen op schoolplein
kinderen die spelen op groen schoolplein
Omhoog