Tiny forest Almere Poort - Donker Spelen

Tiny Forest

Een tiny forest is een compact inheems bos op schoolpleinen en in de groene openbare ruimte, ter grootte van een tennisbaan. Een aantrekkelijke verblijfplaats voor allerlei diersoorten – zoals vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren – maar ook voor mensen. In het buitenlokaal leren kinderen over de Nederlandse natuur en in het tiny forest kunnen ze die met eigen ogen zien.

Waarom kies je voor ons?

  • Ontwerp, aanleg én onderhoud van Tiny Forest's

  • Het verbinden van kinderen met de natuur
  • Stimuleren van de biodiversiteit
Tiny forest wordt aangelegd samen met kinderen

Waar draagt een tiny forest aan bij

Een tiny forest stimuleert de biodiversiteit. Een bos van 200m2 bestaat uit heel veel verschillende bomen en deze trekken verschillende soorten vogels en insecten aan. Bovendien brengt een tiny forest de natuurbeleving dichterbij: het verbindt de mens met de natuur. 

Luchtkwaliteit verbeteren in stedelijke gebieden

In stedelijke gebieden kan de luchtkwaliteit vaak slecht zijn. Autoverkeer en industriële activiteiten dragen bij aan de vervuiling van de lucht. Gelukkig kan een tiny forest hier verandering in brengen. Door een compact bos met veel bladeren te creëren, kan het veel van de schadelijke gassen en fijnstof uit de lucht opnemen. Dit resulteert in schonere, frissere lucht voor iedereen. Kortom, voor de groene openbare ruimte draagt het veel bij!

Waterretentie en -filtratie

Met de toenemende problemen van overstromingen is het belangrijk om oplossingen te vinden om regenwater vast te houden en te filteren. Een Tiny Forest kan hierbij helpen. Door zijn dichte begroeiing kan het bos grote hoeveelheden regenwater opvangen en vasthouden, waardoor het risico op overstromingen wordt verminderd. Bovendien fungeert het wortelstelsel van de bomen als een natuurlijk filtersysteem dat het water zuivert voordat het de bodem en het grondwater bereikt.

Educatieve Kansen

Voor scholen biedt een tiny forest waardevolle educatieve kansen. Het kan dienen als een buitenlokaal waar leerlingen kunnen leren over de natuur en het ecosysteem. Kinderen kunnen geïnspireerd raken door te zien hoe planten groeien en dieren gedijen in hun eigen microkosmos. Daarnaast kunnen docenten verschillende vakken zoals biologie, ecologie en milieukunde integreren in lessen die gerelateerd zijn aan het tiny forest.

Download onze whitepaper

De aantrekkingskracht van groene schoolpleinen is groot. En terecht: de voordelen van een groen schoolplein zijn talrijk, zowel voor de kinderen als voor de buurt. Ben je benieuwd naar deze voordelen? Download dan onze Whitepaper! Hierin vertellen wij daadwerkelijk alles over groene schoolpleinen.

Gerealiseerde projecten

Bekijk hieronder een greep uit onze Tiny Forest projecten waar wij trots op zijn!

Tiny Forest Almere Poort
De buurt aan de slag met een Tiny Forest
Tiny forest aanleg door basisschool kinderen

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker brainstormen over een Tiny Forest? We voorzien je graag van ideeën en adviezen! Laat hieronder jouw gegevens achter.

 

Kinderen planten een boom - Donker Spelen
Wilgenhut - Donker Spelen

Veelgestelde vragen

VIND HIERONDER HET ANTWOORD OP VEEL VAN JOUW VRAGEN

Waar komt het tiny forest vandaan?
Het tiny forest is bedacht door de Japanse ecoloog Akira Miyawaki. Hij wilde een gevarieerd en veerkrachtig ecosysteem creëren, dat verschillende plantensoorten aantrekt en de biodiversiteit bevordert. Het tiny forest biedt talloze voordelen voor milieu en maatschappij.

Voor wie is een tiny forest geschikt?
Een tiny forest wordt meestal geïnitieerd door buurtverenigingen, scholen en gemeentes, maar is ook geschikt voor particulieren met een grote achtertuin.

Hoe wordt een tiny forest aangelegd?
Het aanleggen van een tiny forest vereist planning en samenwerking. Eerst moet de juiste locatie gekozen worden − rekening houdend met de beschikbare ruimte, bodemgesteldheid en zonlicht. Vervolgens moeten lokale boomkwekerijen of tuincentra worden ingeschakeld om inheemse boomsoorten en struiken te leveren. Inheems is een absolute voorwaarde voor een tiny forest, omdat het cruciaal is bomen en planten te kiezen die goed gedijen in de lokale omgeving en bijdragen aan de biodiversiteit.

Verder is het belangrijk een groep vrijwilligers – denk aan leerlingen of buurtbewoners – bij het tiny forest-project te betrekken. Dat bevordert de gemeenschapszin en geeft iedereen het gevoel een steentje te hebben bijgedragen aan dit prachtige natuurgebiedje.

Hoe lang duurt het voordat een tiny forest volgroeid is?
Dat duurt meestal wel een paar jaar. In het begin hebben de bomen en struiken veel verzorging nodig en moeten ze goed worden beschermd tegen plagen en ziektes. Na verloop van tijd wordt het bos volwassen en is het een weelderige groene omgeving.

Wie zorgt er voor aanleg en onderhoud van een tiny forest?
Donker Groep is ontwerper, aanlegger en onderhouder van tiny forests. Dat doen we vooral voor overheden en scholen.

Omhoog