Groene schoolpleinen - Hoe groen is uw schoolplein?

Groene schoolpleinen

De meeste schoolpleinen zijn betegeld, hebben een zandbak en een aantal speeltoestellen. Kinderen kunnen er rennen, ravotten en klauteren. Oftewel, ze kunnen volop hun energie kwijt. Een ‘grijs’ schoolplein is daarmee vooral een praktische schoolplein.


De vraag hoe je een schoolplein zo groen mogelijk maakt, speelt doorgaans een minder grote rol bij het ontwerpen. Dat is een gemiste kans. Want naast dat een groen schoolplein bijdraagt aan een duurzame en circulaire toekomst, biedt het veel meer uitdaging voor alle type kinderen - óók voor kinderen die liever rustig spelen in plaats van rennen en klimmen. Hoe groen is jouw schoolplein?

Vergroenen van schoolpleinen

Onze toekomst

Juist wanneer we het over kinderen hebben, hebben we het over de toekomst. Het is belangrijk dat elk kind kan opgroeien in een leefbare wereld voor mens, dier en plant. Duurzaamheid en circulariteit dragen hier in belangrijke mate aan bij. Deze uitgangspunten komen samen in een groen schoolplein. Maar groene schoolpleinen hebben nog veel meer voordelen.

Uitdaging voor elk kind

Een groen schoolplein is afgestemd op de verschillende leeftijden en de ontwikkeling en spelbehoeftes van alle jongens en meisjes op school. We kijken bij het ontwerpen altijd naar de verschillende type kinderen die wij onderverdelen in zogenaamde rouwers, douwers, bouwers en schouwers. Of een kind liefst wil rennen en ravotten, of rustig insecten wil studeren: voor elk kind is er op een groen schoolplein ruimte om te doen wat hij of zij wil. Ieder kind kan zo zichzelf zijn en al spelenderwijs zijn of haar talent ontwikkelen.

 

Essentieel voor de inrichting van groene schoolpleinen, zijn routing en ruimtelijke indeling. Juist deze aspecten dragen ertoe bij dat voor ieder kind een plek is om op zijn of haar manier te spelen. Bij de ruimtelijke indeling realiseren we verschillende ‘ruimtes’, zoals een rustige, een attractieve en een open ruimte. Omdat kinderen op een groen schoolplein hun eigen ding kunnen doen, zijn ze na het buiten spelen rustiger en geconcentreerder in de klas. Hun leerprestaties nemen hierdoor toe. 

Download onze whitepaper

De aantrekkingskracht van groene schoolpleinen is groot. En terecht: de voordelen van een groen schoolplein zijn talrijk, zowel voor de kinderen als voor de buurt. Ben je benieuwd naar deze voordelen? Download dan onze Whitepaper! Hierin vertellen wij daadwerkelijk alles over groene schoolpleinen.

Buitenles geven

Een groen speelplein is een bron van wetenswaardigheden en heeft daarmee een hoog educatief karakter. Er zijn verschillende bomen, struiken en planten waarover kinderen leuke feiten kunnen leren. Hoe groeit bijvoorbeeld een appel aan de boom?

 

Door de verschillende bomen en struiken leren kinderen ook over de vier seizoenen. Sommige plantensoorten zijn zelfs leuk om mee te rekenen, zoals het zevenblad en de éénbes. Tot slot is het voor kinderen leuker om buiten les te krijgen, dan in een lokaal.

Meer biodiversiteit

Op een groen schoolplein is veel ruimte voor struiken, planten en bomen. Dit zorgt voor biodiversiteit. Dieren als vogels en egels vinden er een schuil- of nestelplek. Insecten die een rol spelen bij de bestuiving van voedingsgewassen krijgen meer leefruimte. Een groen schoolplein draagt bij aan het in balans brengen en houden van de natuur. Door veel groen en minder tegels is er bovendien meer ruimte voor regenwater om de grond in te zakken.

 

Los van dit alles ziet een groen schoolplein er veel aantrekkelijker en sfeervoller uit dan een ‘grijs’ plein. Het draagt in positieve zin bij aan de uitstraling van een school. Het groen zorgt daarnaast ervoor dat de pleinen koeler blijven. Ze dragen bij aan de reductie van hittestress.

 

Groene schoolpleinen - Ontwikkeling van spelbehoeftes
Groene schoolpleinen - Dragen bij aan reductie van hittestress
Groene schoolpleinen - Bij het ontwerpen kijken we altijd naar verschillende type kinderen
Groene schoolpleinen - Buiten lesgeven, voor de kinderen leuker dan les krijgen in een lokaal

Circulaire en duurzame schoolpleinen

Donker Groep gaat zorgvuldig om met wat er al is. Weggooien van oude materialen gebeurt niet, tenzij het écht niet anders kan. Tegels die we uit het oude schoolplein halen, gebruiken we opnieuw. We gebruiken daarnaast veel natuurlijke spelelementen. Een uitstekend alternatief voor een klimtoestel is bijvoorbeeld een klimboom. Blijkt een speeltoestel een onmisbare aanvulling op het groene schoolplein, dan kiezen we altijd voor een toestel gemaakt van gerecycled materiaal, dat bovendien hergebruikt kan worden. Door circulair te werken, voorkomen we dat vervuilende materialen in de natuur belanden. We kijken verder altijd naar de bestaande kwaliteiten van een plein, en maken daar zoveel mogelijk gebruik van.

Kinderen mogen meehelpen

We laten kinderen meedenken over het te realiseren groene schoolplein. Ze mogen vertellen wat ze er zoal willen doen. Wij gebruiken hun wensen voor het ontwerp. Waar mogelijk mogen kinderen helpen bij de realisatie van het plein, bijvoorbeeld door het bouwen van een wilgenhut. Ze leren hierdoor hoe dingen werken en wat de toegevoegde waarde van een groen schoolplein is. Tegelijk voelen ze zich hierdoor meer betrokken bij het schoolplein.

Toegankelijk

Een schoolplein moet leuk zijn voor íeder kind. De groene schoolpleinen die wij realiseren, zijn ook toegankelijk voor kinderen die (tijdelijk) in een rolstoel zitten of op andere wijze een beperking hebben. Een groen schoolplein draagt bij aan inclusief spelen en past binnen de visie van inclusief onderwijs. Bewegen is voor alle kinderen goed. Zelfs met kleine, relatief eenvoudige oplossingen op een schoolplein wordt voor hen al veel bereikt.

Subsidie voor groene schoolpleinen

Er zijn verschillende landelijke organisaties die subsidies en fondsen beschikbaar stellen voor groene schoolpleinen. Ook op provinciaal, regionaal en lokaal niveau zijn hier speciale regelingen voor. Daarnaast zijn er veel kleinere fondsen die dit soort initiatieven kunnen steunen.

 

Het aanvragen van subsidie is een tijdrovende bezigheid, die nauwkeurig moet plaatsvinden. Wij werken daarom samen met een subsidie- en projectactiesbureau dat samen met jou de aanvraag/aanvragen in orde maakt. Er is geen maximum aan de hoeveelheid subsidie die je kunt aanvragen, maar het mag niet het benodigde bedrag overschrijden. Het aanvragen van subsidies voor een groen schoolplein kan het hele jaar door; er is geen uiterste datum.

Voordelen van een groen schoolplein

 

We willen allemaal dat kinderen vol tot hun recht komen. Dat ze met plezier naar school gaan, en hun talent in een veilige en aangename omgeving kunnen ontwikkelen. Dat alleen al is reden om te kiezen voor een groen schoolplein. Op zo’n plein is voor ieder kind plek om te doen waar hij of zij goed in is en leuk vindt.

 

Daar komt bij dat groene schoolpleinen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame en circulaire toekomst. Verschillende partijen onderschrijven de meerwaarde van een groen schoolplein vergeleken met een ‘grijs’ schoolplein. Zij stellen daarom geld beschikbaar voor de realisatie van groene schoolpleinen.

 

Groene schoolpleinen - Een omgeving die uitnodigt om actief bezig te zijn
Groene schoolpleinen - Uitdagend voor alle type kinderen

Veelgestelde vragen

VIND HIERONDER HET ANTWOORD OP VEEL VAN JOUW VRAGEN

Wat is een groen schoolplein?

Een groen schoolplein kent veel natuurlijke elementen, zoals natuurlijke ondergronden, bomen, planten en struiken. De meeste spelelementen op een groen schoolplein bestaan uit natuurlijk materiaal. Bij het gebruik van speeltoestellen wordt er gekeken naar circulaire mogelijkheden en hergebruik. Een groen schoolplein is daarmee zeer duurzaam en circulair en draagt bij aan een groene toekomst.

Wat zijn de mogelijkheden voor buitenlessen?

Legio! Vanwege de vele bomen, planten en struiken, heeft een groen schoolplein een hoog educatief karakter. Kinderen kunnen bijvoorbeeld leren over insecten, de seizoenen, hoe vruchten groeien en hoe vogels nesten maken. Met sommige plantensoorten kunnen kinderen leren rekenen. Denk aan het zevenblad en de eenbes. Ook mogelijke duurzame oplossingen op een groen schoolplein, zoals een wateropvang, kunnen verweven worden in lessen. De kinderen leren buiten niet alleen door te zien en te luisteren, maar ook door gebruik te maken van hun andere zintuigen.

Is een groen schoolplein goed voor de biodiversiteit?

Zonder twijfel! De keuze van de soorten beplanting zorgt voor een meerwaarde in de biodiversiteit. Door verschillende bomen, struiken en planten te plaatsen op een groen schoolplein, krijgen insecten zoals bijen meer leefruimte. Vogels kunnen er een nest bouwen, egels hebben een verstopplaats. Hoe minder grijze tegels een schoolplein heeft, hoe meer de natuur weer ruimte krijgen.

Wat voegt een groen schoolplein toe?

Een groen schoolplein is zo ingericht dat elk kind zich er kan vermaken; zowel rustig spelen als ravotten is mogelijk zonder dat kinderen elkaar in de weg zitten. Dit maakt dat ieder kind er zichzelf kan zijn. Een groen schoolplein is toegankelijk voor alle kinderen, ook zij die (tijdelijk) in een rolstoel zitten. Een groen schoolplein draagt volop bij aan de biodiversiteit. Het is bovendien een duurzame en circulaire oplossing.

Wat kost een groen schoolplein?

De kosten van een groen schoolplein hangt af van de precieze wensen. Gemiddeld liggen de kosten rond de 30.000 en 40.000 euro inclusief btw.

Voor wie geldt de subsidieregeling?

De subsidie geldt voor scholen die een groen schoolplein willen laten aanleggen. Een voorwaarde is wel dat deze pleinen buiten schooltijd openbaar toegankelijk.

Hoeveel subsidie kan ik maximaal ontvangen?

De hoeveelheid subsidie die je ontvangt, mag niet het benodigde bedrag voor het ontwerp en de realisatie van een schoolplein overschrijden. Los hiervan is er geen maximum.

Wat is een groenblauw schoolplein?

Een groenblauw schoolplein is een klimaatbestendige, gezonde en natuurrijke speel- en leeromgeving. Het maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur door er buiten te spelen én te leren. 

Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen voor het vergroenen van ons schoolplein?

Er is geen uiterste aanvraagdatum voor het aanvragen van subsidie voor het vergroenen van jouw schoolplein. Dit kan het hele jaar door. Houd er rekening mee dat er weken tot maanden tussen de subsidieaanvraag en de toezegging kunnen zitten.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie?

Je mag subsidie aanvragen voor groene schoolpleinen die buiten schooltijd openbaar toegankelijk zijn. Daarnaast mag het aan te vragen bedrag niet hoger zijn dan het benodigde bedrag.

Wat kan Donker Spelen voor jouw school betekenen?

Groene schoolpleinen zijn al jarenlang onze specialiteit. Duurzaamheid en circulair werken zitten in ons DNA. Je kunt ons inschakelen voor het ontwerpen en realiseren van het groene schoolplein voor jouw school. Wij geloven in de toegevoegde waarde van participatie en vragen de leerlingen van jouw school wat zij graag willen doen op het groene schoolplein. We kijken daarnaast naar wat een schoolplein biedt en proberen zoveel mogelijk elementen te hergebruiken. Verder voegen we natuurlijke spelelementen toe. De speeltoestellen die wij plaatsen, zijn ofwel van hergebruikte onderdelen/objecten gemaakt, ofwel op duurzame en circulaire wijze geproduceerd. Tot slot kunnen wij jou op weg helpen bij de subsidie- of fondsaanvraag voor jouw groene schoolplein.

Omhoog