BS Leeve 8

Groen schoolplein

Basisschool Leeve, Roermond

  • Kleurrijke speelheuvel centraal
  • Mogelijkheden om te spelen én te leren
  • Ontwerp naar ideeën van de kinderen en ouders

'Dit groene schoolplein verrijkt onze school en ons onderwijs’'

Project BS Leeve - Een groen schoolplein

Een levendig en kleurrijk plein

 

Het is een enorme metamorfose: van grijze speelplaats naar een levendig en kleurrijk plein. Basisschool Leeve in Roermond wilde meer groen. Een kolfje naar de hand van Donker Groep, die tekende voor het ontwerp. In juni 2019 vond de officiële opening plaats van Stoere Stammen: een natuurlijk, groen schoolplein met een heuse speelheuvel.  

 

Projectdata:

Groen schoolplein op initiatief van ouders

Zoals veel schoolpleinen was ook het plein van Basisschool Leeve vrij traditioneel. “Een betegeld plein is voor kinderen niet zo uitdagend en aantrekkelijk”, vertelt schooldirecteur Blanche Teuwen. “Zowel ouders als het schoolteam vonden dat dat wel beter kon. Onze voorkeur ging uit naar een uitnodigende speelplek, waar kinderen de natuur beleven. Daarnaast wilden we graag een schoolplein met kansen voor educatie.”

 

Het was de aanzet van het project Stoere Stammen, een initiatief van de ouderraad van de school. Bij het project werden ouders, kinderen en het team nauw betrokken. “Iedereen kwam met enthousiaste ideeën. De kinderen wilden graag een hut en een tunnel. Dat laatste betekende dat er een verhoging op het plein moest komen. Veel budget was er niet, maar we zamelden geld in en vroegen subsidies aan.” De school legde de ideeën voor aan Donker Groep. “Donker leek ons geschikt voor de uitvoering, omdat het bedrijf ervaring heeft met groene speelpleinen.”

"De beplanting op de heuvel prikkelt het hele jaar door alle zintuigen"

Grillig gevormde speelheuvel is blikvanger

“De presentatie van de school was inspirerend, ik had gelijk zin om ermee aan de slag te gaan”, vertelt Annemieke Steenaert, ontwerper bij Donker Design. Annemieke maakte samen met haar collega een ontwerp. Donker Groen voerde het idee uit. “Het voetbalveldje is gebleven en dat geldt ook voor de bestaande speeltoestellen. We plaatsten natuurlijke afscheidingen van houten stammen – een verwijzing naar ‘Stoere Stammen’ – in verschillende hoogtes.” Ook werden er houten moestuinbakken geplaatst, voor elke groep één. Teun, een oud-leerling, schonk een esdoorn die hij thuis van jongs af aan eigenhandig had opgekweekt. De ‘Teunboom’ kreeg uiteraard een mooi plekje.

 

De blikvanger van het plein is de grillig gevormde speelheuvel van zo’n 1.20 meter hoog. De heuvel werd beplant met onder andere lavendel, siergrassen, vlierbes, vlinderstruik, hazelaar en zonnehoed. Deze planten trekken vogels, vlinders en andere insecten aan; goed voor de biodiversiteit! Op de heuvel is een insectenhotel geplaatst en onderaan de heuvel is een buitenlokaal gecreëerd. Annemieke: “Op school noemen ze het de ‘arena’. We maakten het buitenlokaal van vrijgekomen tegels uit het schoolplein. Het is een fijne plek om iets te eten of te drinken.”

Project bassischool Leeve - Project Stoere Stammen was een initiatief van ouders en kinderen
Project bassischool Leeve - De speelheuvel bevordert de biodiversiteit
Project bassischool Leeve - Het groene schoolplein bevordert het natuurlijke speelgedrag van de kinderen
Project bassischool Leeve - Met de moestuintjes kunnen de kinderen zien hoe groente en fruit groeien
Project bassischool Leeve - De educatieve waarde van een groen schoolplein is groot

Spelen, educatie en natuurbeleving

In het ontwerp van het plein komen de waarden en functies terug die de school belangrijk vindt: spelen, bewegen, natuurbeleving en educatie. Zo nodigt de heuvel uit tot avontuurlijk ontdekken en spelen. Onderin ligt een dubbele rioolbuis om doorheen te kruipen. Je kunt langs vier verschillende opgangen van speelse stammen en tegelranden naar de top klauteren. Blanche: “We zien de kinderen nu anders spelen, dynamischer. Ze rennen de heuvel op en verstoppen zich in de tunnel. Spelletjes worden zo een stuk interessanter.” Bovenop de heuvel staat een prieel met een afdak. Letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van het plein. Kinderen kunnen elkaar hier ontmoeten en samen chillen.

 

Op en om de heuvel staat het beleven van de natuur centraal. De beplanting op de heuvel prikkelt alle zintuigen. Kinderen ruiken al spelend de geurige lavendel en munt, ze kunnen de zachte pluimen van het lampepoetsersgras voelen en eetbare bessen proeven. “De beplanting op de heuvel is het hele jaar interessant”, licht Annemieke toe. “In het voorjaar lopen de planten groen uit, in de zomer bloeien ze volop, in het najaar krijgen ze herfstkleuren en in de winter geven de uitgebloeide planten een fraai silhouet. Zo beleven kinderen de natuur het hele jaar rond.” Ook het werken in de moestuintjes biedt natuurbeleving. “De kinderen zien zelf hoe gewassen als tomaten en aardbeien groeien. En dat die afhankelijk zijn van bestuiving.”

Buitenles op het schoolplein

Ook de educatieve waarde van het schoolplein is groot. “Onze school staat voor onderwijs voor de rest van je leven”, zegt Blanche. “We werken met thema’s die we breed uitdiepen en nu kunnen we ook het schoolplein bij ons onderwijs betrekken. Soms al heel simpel, bijvoorbeeld door in de onderbouw blaadjes van planten te gebruiken om reliëf te tekenen. Een thema als voeding koppelen we aan een moestuinproject buiten. De ouderraad heeft zelfs voor een verrijdbare keuken gezorgd. Zo kunnen de kinderen ervarend leren.”

Plein als verrijking voor het onderwijs

 

“Het plein verrijkt onze school en ons onderwijs”, vat Blanche samen. “Dat ouders het initiatief namen voor Stoere Stammen vind ik bijzonder. Het resultaat laat zien wat je voor elkaar kunt krijgen door breed samen te werken. Die verbinding heeft mij positief verrast, net als de knappe ideeën van Donker Groep.”

Project basisschool Leeve - Een groen schoolplein voor iedereen
Project basisschool Leeve - Speelheuvel als blikvanger op het groene schoolplein

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog