Basisschool Tweesprong 02

Klimaatbestendig schoolplein

Basisschool De Tweesprong, Nederweert-Eind

  • Hemelwaterbuffering in wadi’s
  • Veel groen, dus geen hittestress
  • Plein voor de hele gemeenschap
Spelen op een groen schoolplein in Nederweert-Eind

Basisschool de Tweesprong

Een complete metamorfose. Het is een treffende omschrijving van het schoolplein van basisschool De Tweesprong in Nederweert-Eind. In nauwe samenwerking met de school én de omgeving ontwierpen en realiseerden Donker Groen en SNK Buitenprojecten bij de school een speelse en duurzame groene oase waar iedereen welkom is.

Ook interesse in een groen schoolplein?

Centrale plek in de gemeenschap

Net als veel oudere dorpsscholen had De Tweesprong een grote speelplaats. “Maar het was wel gedateerd”, vertelt schooldirecteur Bart Smeets. “Het lag vol stoeptegels, er was weinig groen en het plein daagde niet uit tot bewegen. Onze wens was een schoolplein dat op alle fronten toekomstbestendig is.”

 

Bart: “Een toekomstbestendig schoolplein is in onze visie meer dan alleen een letterlijke plek om te spelen. Daarom benoemden we enkele belangrijke functies: veelzijdig en gevarieerd bewegen, gezondheid en veiligheid, het voorkomen van hittestress, inspelen op de klimaatverandering, de speelplaats als centrale plek en een plek voor ouderen om meer te bewegen.”

Download onze whitepaper

De aantrekkingskracht van groene schoolpleinen is groot. En terecht: de voordelen van een groen schoolplein zijn talrijk, zowel voor de kinderen als voor de buurt. Ben je benieuwd naar deze voordelen? Download dan onze Whitepaper! Hierin vertellen wij daadwerkelijk alles over groene schoolpleinen.

Hemelwaterafvoer & Wadi's

Er moest ook een oplossing komen voor het bestaande hemelwaterafvoerprobleem. “Sinds de vernieuwbouw in 2014 vangen we het hemelwater op in ondergrondse infiltratiekratten”, legt Bart uit. “Maar door de droogte en extreme regenbuien van de laatste jaren werkt dat systeem onvoldoende. We hebben vaak wateroverlast. Vanuit de gemeente kwam het idee om de hemelwaterafvoer aan te sluiten op wadi’s, die dan als buffer fungeren.”

Dit schoolplein gebruikt ondergrondse infiltratiekratten voor hemelwaterafvoerproblemen
Gevarieerd bewegen, gezondheid en veiligheid zijn belangrijke functies voor dit schoolplein
Er staan appel- en perenbomen, allerlei grassen en hazelaarstruiken op dit plein
Het plein biedt speelelementen die uitnodigen tot fantasie, samenspel, ontdekken en beweging
Uitdagende speeltoestellen die kinderen stimuleren om te bewegen
Veel stoeptegels hebben plaatsgemaakt voor beplanting

Een groene oase

Samen met een externe partner, SNK Buitenprojecten, maakte Donker Design op basis van alle input een ontwerpschets. “Ze hadden goed naar onze wensen geluisterd”, reageert Bart. “We zagen alles wat we benoemd hadden terug. Uiteindelijk deden we de schets en het conceptplan bij alle omwonenden in de bus. Ook hen wilden we erbij betrekken; onze school heeft immers een centrale functie in het dorp. De senioren die ons schoolplein onderhouden, keken ook mee met de plannen. We kregen enthousiaste reacties.”

 

Inmiddels is er van een strak, grijs plein geen sprake meer. “Het is nu een groene oase”, beschrijft Pascal. “Je ziet er natuurlijke, zachte vormen en afwisseling in diepte en hoogte. Veel stoeptegels hebben plaatsgemaakt voor beplanting (vaarwel hittestress). Op een heel gave manier kom je het schoolplein op: via een houten loopbrug. Links en rechts daarvan liggen meerdere wadi’s, ingezaaid met gras en met rondom nieuwe aanplant. Bij een paar wadi’s zijn stapstammetjes en -stenen aangelegd waarover de kinderen kunnen balanceren.”

Elk kind doet mee

Het plein voldoet helemaal aan de visie van de school. Pascal: “Het terrein zelf biedt speelelementen die uitnodigen tot fantasie, samenspel, ontdekken en beweging. Als de beplanting straks groter is, kunnen de kinderen zich erachter verstoppen. Er is ruimte om te struinen en ook het balanceerparcours zorgt voor uitdaging.”

Alle kinderen worden betrokken bij het groene schoolplein van basisschool de tweesprong

Een groen schoolplein

Qua groen is het plein een biotoop voor inheemse plantensoorten. “Er staan appel- en perenbomen, en allerlei grassen en hazelaarstruiken hebben een plekje gekregen”, vertelt Bart. “Die beplanting lokt vogels, vlinders en insecten. Op die manier wordt het schoolplein ook een natuurlijke lesplaats. De natuur laat bijvoorbeeld heel mooi zien hoe de seizoenen verlopen en dat is veel sprekender voor kinderen dan datums op papier.

 

Er leeft nu ook het idee om van de overgebleven stoeptegels plantenbakken te maken, waarin de kinderen met hulp van de seniorenvereniging een moestuin aanleggen.” Over senioren gesproken, al het groen maakt het plein tot een bijna parkachtige omgeving, waar ouderen uit de buurt graag komen. Ook dat was een wens van de school.

Een groen schoolplein is altijd te financieren

Voorbeeld voor andere scholen

Pascal hoopt dat dit project een voorbeeld is voor andere scholen. “Soms denken scholen dat er ‘toch niet genoeg geld is’. Het budget was hier eerst ook niet toereikend, maar het plein is toch gerealiseerd. Voor een groot deel is dat te danken aan Bart. Vanuit enthousiasme en overtuiging stelde hij een duidelijk visieplan op, dat samen met alle partijen verder is uitgewerkt tot een technisch ontwerp.”

Ideeën uitwisselen

Wil je met een adviseur van Donker Spelen brainstormen over de mogelijkheden van een Groen Schoolplein? We voorzien je graag van ideeën en adviezen. Laat hieronder je gegevens achter!

 

Een groen schoolplein in Nederweert-Eind
Bomen horen bij de beplanting van een groen schoolplein
Omhoog