4 tips voor de verwerking van substraten


In jouw project zijn goed groeiende bomen de kers op te taart. Een belangrijke stap heb je al gezet; je hebt een goed substraat. Voor een goed resultaat is het belangrijk om dit substraat goed te verwerken. Hiervoor hebben we 4 tips; 

 

hovenier verwerkt substraten op opslagplaats

Tip 1: zorg dat je substraat droog blijft

Het is belangrijk dat een boomsubstraat bij het juiste vochtpercentage verwerkt wordt. Bij aflevering is dit het geval. Zorg ervoor dat het substraat op het project het juiste vochtpercentage houdt. Direct verwerken is het mooiste. Wanneer het substraat tijdelijk opgeslagen wordt, zorg dan voor een droog depot en dek het af met plastic of een dekzeil.  

 

 

Tip 2: verwerk je substraat boven de hoogte grondwaterstand

Verwerk het boomsubstraat altijd 15 cm boven de hoogste grondwaterstand (GHG). Hiermee voorkom je boomsubstraat verzadigd raakt en de vorming van ongewenst gassen in de bodem. Heb je te maken met een hoge grondwaterstand? Gebruik dan drainzand (>10cm) en drainage om overtollig opstijgend grondwater af te voeren.

 

 

Tip 3: let op de juiste verdichting

De juiste verdichting van je substraat is essentieel voor het resultaat. Bij een te hoge verdichting stagneert de groei van de boom, bij een te lage verdichting verzakt de verharding. Binnen dit speelveld is vakmanschap essentieel. Bovendien: meten is weten. Breng substraten laagsgewijs aan en meet tijdens het verwerken de verdichting met een handsondeerapparaat (penetrometer, -graaf of -logger). Steenachtige substraten meet je met een LWD-meting of nucleaire meting.

 

 

Tip 4: zorg dat je substraat niet vermengd of vervuild raakt

Boomsubstraten zijn met zorg samengesteld om aan de juiste eigenschappen te voldoen. Vermenging met puin, grond en/of zand verlaagt de eigenschappen van je boomsubstraat en daarmee de kwaliteit van de groeiplaats. Breng daarom een scheidingsdoek aan tussen het substraat en de zandbaan of fundering.

 

 

Meer info?

Wil je graag meer informatie over groeiplaatsinrichting, substraatkeuze of het verwerken van substraten? Vraag onze specialisten voor advies en begeleiding 

 

Toepassingen van onze substraten:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog