Duurzaam en circulair

 

We willen mens en natuur met elkaar verbinden door als partner van de natuur een inspirerende, circulaire en gezonde leefomgeving te creëren die bijdraagt aan herstel van biodiversiteit en omgang met het veranderende klimaat.

Hiermee oogsten we waarde en welzijn voor ons allemaal. Want wanneer wij goed voor de natuur zorgen, dan zorgt de natuur goed voor ons.

In lijn met deze missie heeft Donker Groep een duurzaamheid programma opgesteld. In 2035 willen we volledig duurzaam en circulair zijn.

We hebben hiervoor 4 thema’s gedefinieerd:

 

Onze carbon footprint
Onze carbon footprint
Onze duurzame impact in cijfers
Kernteam duurzaamheid

1. Natuurinclusief

Wij stellen de ecologie centraal waardoor onze diensten een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Donker Groep ontwerpt, realiseert en beheert inspirerende en gezonde openbare ruimtes met de lokale ecologie als uitgangspunt. Dit doen wij in stedelijk en landelijk gebied. Met dit beleid draagt Donker Groep bij aan Sustainable Development Goal (SDG) 11 en 15.

In 2022:

- Toetsten plantexperts of ecologen 100% van onze plantvoorstellen op biodiversiteit
- Is voor 25% van alle ontwerpen NL Green Label toegepast en zijn er 6 medewerkers opgeleid  
- Biodiversiteitsmeter opgezet om de biodiversiteit in kaart brengen bij onze klanten. Dit 1x gedaan
- Is 99% van onze onkruidbestrijding chemie-vrij.
- Is 93% van ons plantmateriaal Planet Proof-gecertificeerd

2. Klimaatadaptief

Het weer wordt steeds extremer in Nederland. Meer extreme droogte, hitte en wateroverlast. Donker Groep biedt een scala aan klimaatadaptieve maatregelen die helpen bij het omgaan met extreme weersomstandigheden. Hiermee draagt Donker Groep bij aan SDG 13 en 15.

In 2022:

- Vergroenden we 47 schoolpleinen. 
- Realiseerden we 1 IVN-voedselbosje.
- Maakten we 1 bedrijventerrein klimaatadaptief.

3. Circulair

De natuur is onze inspiratie, want daar gaat niets verloren. We ontwerpen en onderhouden materialen voor de lange termijn zodat we uiteindelijk geen restafval overhouden. Onze grip op zowel ingaande als uitgaande materiaalstromen versterkt. Daarnaast verminderen we de hoeveelheid restafval en verbeteren we onze afvalscheiding. Hiermee draagt Donker Groep bij aan SDG 12.

In 2022:

Kwam 60% van de waarde van materialen uit hernieuwbare bronnen. Denk hierbij aan houtproducten, substraten (zoals compost) en plantmateriaal zoals bomen, heester, vaste planten en bollen.
was de bestemming van al onze reststromen als volgt:

- 17,8 miljoen kg afval verwerkt tot compost (83%)
- 0,2 miljoen kg bestrating hergebruikt (1%)
- 1,9 miljoen kg afval gerecycled (9%)
- Energie opgewekt met 1,0 miljoen kg afval (5%)
- 0,4 miljoen kg verbrand (2%)

4. CO2 Neutraal

Onze interne bedrijfsvoering is al CO2-neutraal omdat onze compostering onze emissies ruimschoots compenseert (scope 1+2). In 2028 willen we de uitstoot van de eigen bedrijfsvoering nog verder verkleinen tot <3.000 ton CO2. Ons investeringsbeleid is hier de katalysator van omdat we met de aankoop van elektrisch materieel het gebruik van fossiele brandstoffen reduceren. Voor onze inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen zijn we beloond met de hoogste trede van de CO2-prestatieladder: op deze manier draagt Donker Groep bij aan SDG 13.

In 2022:

Scope 1: 4.908 ton CO2 en hebben wij
- 62% elektrische handgereedschappen
- 17% elektrische maaimachines
- 62% elektrische personenauto’s
- 12% elektrische bedrijfsbussen

Scope 2: 0 ton CO2. We kopen elektriciteit uit Hollandse wind- en zon.

Scope 3: 12.170 ton CO2


Klik hier voor onze CO2 beleid en onze CO2 prestatieladder >>>

Omhoog