NL Terreinlabel

Onze leefomgeving staat onder druk. Opwarming van stedelijke gebieden, wateroverlast en de bedreiging van dieren en insecten zijn actueel. Op een andere manier kijken naar de aanleg van gebieden is noodzakelijk. Donker Design voelt zich verantwoordelijk voor deze problematiek en sluit zich aan bij het initiatief van NL Greenlabel om een terreinlabel te introduceren.

Als je een terrein duurzaam wilt gaan ontwikkelen, biedt het NL Terreinlabel houvast. De methodiek van NL Terreinlabel maakt duurzaamheid meetbaar, ambities concreet en progressie aantoonbaar. De methode is specifiek ontwikkeld voor de duurzame ontwikkeling van middelgrote terreinen zoals sportparken, recreatiegebieden en kantoortuinen.

Heb je interesse in het NL Terreinlabel?

Experts beoordelen een ontwerp volgens de NL Terreinlabel normen

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, Natuurinclusiviteit, Circulariteit & de Gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. Door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen, willen wij bekende problemen zoals hittestress en wateroverlast tegengaan en tegelijkertijd de biodiversiteit in Nederland herstellen. Wij zetten ons volledig in om de mens en de natuur opnieuw met elkaar te verbinden. 

 

Hoe werkt het NL Terreinlabel?

De eerste stap in de methode is een nulmeting. Hoe scoort het terrein op de zes duurzaamheidsthema’s en de daaronder vallende 27 indicatoren. Daarna volgt een ambitiebepaling: welke score is wenselijk en haalbaar en welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Het ontwerp dat daaruit voortvloeit wordt ook gemeten, evenals de werkelijke duurzaamheidsscore na realisatie. Een score van A (hoogste) tot G (laagste) geeft de mate van duurzaamheid aan.

Er wordt gewerkt met experts, speciaal opgeleide duurzaamheids- en groenprofessionals. Bij Donker Design werken er zes. Deze Experts beoordelen het ontwerp, de aanleg en het beheer van terreinen volgens de NL Terreinlabel-methodiek en zijn jouw gesprekspartner op het gebied van klimaatadaptatie, circulariteit, natuurinclusiviteit en de gezonde stad.

Omgevingsscan

De omgevingsscan is een mooie kans om in kaart te brengen wat er mogelijk is voor het terrein van je organisatie. Wij maken inzichtelijk hoe duurzaam het terrein of gebied is, hoe dit duurzamer kan worden gemaakt en welke kosten je hiermee kan besparen. Deze scan is meestal je eerste stap voor het behalen van het NL Terreinlabel.

 

 

Heb je vragen?

Wil je meer informatie over het NL Terreinlabel? Stuur ons gerust je vragen.

 

Omhoog