Omgevingsscan

Onze leefomgeving staat onder druk. Steeds meer gebruikers, elk met hun eigen wensen en behoeften, extreem weer, milieuproblematiek; alleen met een optimale, duurzame inrichting kunnen we ervoor zorgen dat we de ruimte leefbaar houden, zowel voor de mens als voor de natuur.

Optimaliseren van de inrichting en het gebruik van openbare- én privéruimtes omvat tal van aspecten. Denk bijvoorbeeld aan biodiversiteit, klimaat en gezondheid. Donker Design kan deze aspecten koppelen aan geadviseerde maatregelen via een omgevingsscan. Na implementatie van de maatregelen volgt dan eventueel het NL terreinlabel.

Wil je een omgevingsscan?

Uitvoering van een omgevingsscan

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, Natuurinclusiviteit, Circulariteit & de Gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. Door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen, willen wij bekende problemen zoals hittestress en wateroverlast tegengaan en tegelijkertijd de biodiversiteit in Nederland herstellen. Wij zetten ons volledig in om de mens en de natuur opnieuw met elkaar te verbinden. 

 

Hoe werkt een omgevingsscan?

Het Register Duurzame Leefomgeving maakt voor iedere kavel in Nederland de kansen en risico’s inzichtelijk op het gebied van biodiversiteit, klimaat en gezondheid. Zodra je terrein bij dit register is aangemeld, kun je een quickscan laten uitvoeren, de zogenoemde omgevingsscan. Die brengt de actuele stand van zaken op die drie thema’s gedetailleerd in kaart.

Op basis van de meest actuele geodata maken we voor jouw terrein een scan. De resultaten verwerken we in een helder rapport waarin we de kansen, risico’s en handelingsperspectieven voor je op een rij zetten. Dit rapport heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit en mogelijke risico’s van het geregistreerde terrein.

Van aanmelding tot A-label – het volledige proces is bij de experts van Donker Design in deskundige handen. Als partner van NL Greenlabel maken wij bovendien deel uit van een netwerk dat zich actief inzet om onze leefomgeving groener, gezonder en klimaatadaptiever te maken.

Heb je vragen?

Wil je meer informatie over een omgevingsscan? Stuur ons gerust je vragen.

 

Omhoog