Watermanagement

Watermanagement is een veelomvattend onderwerp. Hoe ga je om met alle oppervlakkige waterstromen op een perceel, in de stad en op het platteland? Hoe vang je piekbuien op en hoe overleef je periodes van droogte? Hoeveel water is er nodig voor het groen en hoe stuur je grondwaterstromen optimaal? En welke slimme systemen kun je hieraan koppelen?

Deze en nog veel meer vragen maken deel uit van het proces van watermanagement. Doel van watermanagement is het voorkomen van wateroverlast, overstromingen, verdroging, verzilting en drinkwatertekorten. Zie ook Blauwe adaptatie.

Meer weten over watermanagement?

Uitvoering natuurontwikkeling

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Watermanagement door Donker Design

Hoe groot of complex de uitdaging op het gebied van watermanagement ook is, Donker Design ontwikkelt een maatwerkoplossing. Dat is altijd een nature-based oplossing. Het uitgangspunt is verbetering van natuur en biodiversiteit en tegengaan van drinkwaterverspilling en bodemverzilting. We houden het water vast, bergen het en gebruiken het. Daarna kan het infiltreren of, in het slechtste geval, worden afgevoerd.

Per leefsituatie bekijken we de mogelijkheden en beperkingen van een nature-based oplossing: waar moet het water heen? Kiezen we voor een (speel)wadi of zetten we infiltratiekratten in, omdat er geen ruimte is voor een wadi? Maken we die kratten dan als opslagtank en slim gestuurd door systemen, of is het voor infiltratie bedoeld – of een combinatie daarvan?

Voor nieuwbouwprojecten ontwikkelen we grijswatersystemen. Gebruikt water uit de douche of wastafel wordt dan gezuiverd en hergebruikt voor het doorspoelen van het toilet, beregenen van het groen of andere nuttige toepassingen. Hierdoor besparen we drinkwater.

Interesse?

Wil je een watermanagement? Ontvang een gratis offerte.

 

Omhoog