It Swettehûs

IN OPDRACHT VAN

Provincie Fryslân

GEBOUWARCHITECT

GEAR Architecten

Bouwgroep Dijkstra Draisma

LOCATIE

Leeuwarden

JAAR

2022

ONTWERP

Donker Design

UITVOERING

Donker Groen

Traditioneel bouwen kan eigenlijk echt niet meer. Een uitspraak waarmee de Provincie Fryslân zichtbaar een nieuwe, duurzame weg in slaat. Met de komst van het iconische en circulaire Swettehûs heeft de provincie niet alleen een prachtig nieuw brugbedieningscentrum, ook wordt hiermee invulling gegeven aan haar hoge duurzaamheidsambities. Uitgangspunt van het concept is een gebouw in het water. Om deze verwijzing helder over te brengen is het gebouw omgeven door een brede rietkraag en reikt het landschap tot aan het gebouw.

De lange lijnen in het landschap verbinden het markante gebouw met de omringende natuur. Voor de beplanting in de natte zones gebruiken we een basis van 4 soorten die we beperkt aanplanten. Riet zetten we als solitair neer en zal zich over de jaren flink uitbreiden. Vanaf verschillende plekken kunnen de planten het landschap gaan koloniseren volgens natuurlijk proces. Natuurlijk komen er veel andere soorten aanwaaien en dat is ook juist de bedoeling: we laten hier de vrije hand aan de Friese natuur om op deze prachtige plek tot ontwikkeling te komen.

'De lange lijnen in het landschap verbinden het markante gebouw met de omringende natuur'

 

 

Om het landschap toegankelijk en beleefbaar te maken worden paden uitgemaaid. Zonder dat er verharding wordt aangelegd ontstaat een uitgebreide padenstructuur waar de brugwachters en medewerkers van It Swettehûs van een heerlijke lunchwandeling kunnen genieten. De lage delen in het landschap bieden alle ruimte voor hemelwater om op een natuurlijke manier in de bodem te infiltreren.

Het parkeren is georganiseerd in kleine clusters en is gemaakt van hergebruikte H-klinkers, vrijgekomen uit een lokaal project. Gerangschikt als half open verharding groeit er groen doorheen en wordt regenwater gefilterd. Langs het parkeren hebben we knotwilgen en hagen. Deze zorgen voor een goede ruimtelijke verdeling maar bovenal zorgen ze voor voedsel en schuilgelegenheid voor tal van vogels en insecten.  

Gerelateerde projecten

Omhoog