Circulaire terreininrichting

It Swettehûs in Leeuwarden

Traditioneel bouwen kan eigenlijk echt niet meer. Een uitspraak waarmee de Provincie Fryslân zichtbaar een nieuwe, duurzame weg in slaat. Met de komst van het iconische en circulaire Swettehûs heeft de provincie niet alleen een prachtig nieuw brugbedieningscentrum, ook wordt hiermee invulling gegeven aan haar hoge duurzaamheidsambities. Uitgangspunt van het concept is een gebouw in het water. Om deze verwijzing helder over te brengen is het gebouw omgeven door een brede rietkraag en reikt het landschap tot aan het gebouw.

Ook geïnteresseerd in een circulaire terreininrichting?

Voor

Circulair terrein in Leeuwarden

Na

De lange lijnen in het landschap verbinden het markante gebouw met de omringende natuur. Voor de beplanting in de natte zones gebruiken we een basis van 4 soorten die we beperkt aanplanten. Riet zetten we als solitair neer en zal zich over de jaren flink uitbreiden. Vanaf verschillende plekken kunnen de planten het landschap gaan koloniseren volgens natuurlijk proces. Natuurlijk komen er veel andere soorten aanwaaien en dat is ook juist de bedoeling: we laten hier de vrije hand aan de Friese natuur om op deze prachtige plek tot ontwikkeling te komen.

 

 

Om het landschap toegankelijk en beleefbaar te maken worden paden uitgemaaid. Zonder dat er verharding wordt aangelegd ontstaat een uitgebreide padenstructuur waar de brugwachters en medewerkers van It Swettehûs van een heerlijke lunchwandeling kunnen genieten. De lage delen in het landschap bieden alle ruimte voor hemelwater om op een natuurlijke manier in de bodem te infiltreren.Het parkeren is georganiseerd in kleine clusters en is gemaakt van hergebruikte H-klinkers, vrijgekomen uit een lokaal project. Gerangschikt als half open verharding groeit er groen doorheen en wordt regenwater gefilterd. Langs het parkeren hebben we knotwilgen en hagen. Deze zorgen voor een goede ruimtelijke verdeling maar bovenal zorgen ze voor voedsel en schuilgelegenheid voor tal van vogels en insecten.  

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker Design brainstormen over Circulariteit? We voorzien je graag van ideeën en adviezen!

Swettehus met omringende natuur
Landschap reikt tot aan het swettehus

Gerelateerde Circulariteit Projecten

Circl Circulariteit

ABN AMRO, Amsterdam

Ing circulariteit

ING, Amsterdam

Pontkade circulariteit

Pontkade, Amsterdam

Omhoog