SROI


We streven bij Donker naar diversiteit en inclusiviteit waarbij iedereen wordt gewaardeerd en uniek en waardevol is.


Donker biedt veel arbeidsmogelijkheden voor een grote diversiteit aan medewerkers behorend tot een doelgroep. Met een percentage van 12% in 2020 naar ruim 13% in 2021 wordt de doelstelling zoals verwoord in de Participatiewet ruimschoots gehaald. Medewerkers behorend tot een van de doelgroepen verrichten de werkzaamheden zowel op basis van een rechtstreeks dienstverband als ook middels meerjarige detacheringsconstructies. In alle gevallen vormen zij een alom gewaardeerd bestanddeel van het personeelsbestand van Donker.

 

Omhoog