Euvelgunne Salomons Metalen 4

Euvelgunne - Groningen

  • Klimaatbestendig door groeninrichting
  • Van riolering naar natuurlijke afvoer
  • Circulair, duurzaam en innovatief

'We zijn uitgedaagd om per locatie een unieke oplossing te verzinnen. Per perceel is de oplossing op maat gemaakt. Dat is wel de moeilijkste opgave.'

Bedrijventerrein Euvelgunne - Wadi bij Salomon's Metalen

Een groen bedrijventerrein dat klimaat én natuur ten goede komt

Hoe maken we van een vrijwel verhard bedrijventerrein een klimaatadaptief gebied dat wateroverlast beter aankan, hittestress vermindert én er mooier uit gaat zien? Dat vraagstuk legden de partijen van project Riolering Euvelgunne (o.a. de Gemeente Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Vereniging Bedrijvenpark ZuidOost en Regio Groningen-Assen) bij projectleider Earth Care Solutions neer. In samenwerking met Mijn Waterfabriek ontwerpt en realiseert Donker verschillende innovatieve groen- en wateroplossingen die bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen klimaatbestendig maken.

 

Projectdata:

  • Opdrachtgever: Riolering Euvelgunne
  • Locatie: Groningen
  • Oplevering: 2019 - 2020
  • Ontwerp: Donker Design
  • Inrichting: Donker Groen

Van riolering naar natuurlijke afvoer

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Inmiddels is iedereen zich ervan bewust dat dat niet alleen problematisch is voor onze planeet, maar ook voor onze maatschappij. Bijvoorbeeld in versteende gebieden, zoals bedrijventerreinen. Rioolstelsels die door vaker voorkomende piekbuien de grote hoeveelheid water niet meer kunnen verwerken. Wateroverlast door ondergelopen straten, waardoor bedrijven niet of verminderd bereikbaar zijn. En de toenemende hittestress door grote oppervlakten verhard terrein, bij gestaag oplopende temperaturen.

 

Problemen die ook voor de gemeente Groningen en de ondernemers van bedrijventerrein Euvelgunne helaas geen uitzondering zijn. In plaats van een kostbare en overlast veroorzakende omvorming van het rioolstelsel om de opvangcapaciteit te verhogen, waarbij straten worden opengebroken, kozen betrokken partijen op Euvelgunne voor een andere oplossing. Een groot deel van de bedrijven op het terrein worden afgekoppeld van de riolering. Regenwater wordt daar door natuurlijke bronnen op bedrijfspercelen op verschillende manieren afgevoerd en geïnfiltreerd; met landschappen ontworpen en aangelegd door Donker.

Een unieke oplossing

Project Euvelgunne is op meerdere punten uniek te noemen. Nog nergens in Nederland werd een bedrijventerrein in samenwerking met álle betrokken partijen grotendeels van de riolering afgekoppeld. Zo geeft de gemeente Groningen ondernemers inspraak in het ontwerp voor hun perceel. Daardoor past de oplossing altijd bij de functionaliteit van het bedrijf. ‘De eigenaar moet akkoord zijn met ons ontwerp’, aldus Alvin Riga, tuin- en landschapsontwerper bij Donker en projectcoördinator van Euvelgunne. 

 

Bovendien kreeg Donker Design een bijzondere, maar stevige opdracht. ‘We zijn uitgedaagd om per locatie een unieke oplossing te verzinnen. Per perceel is de oplossing op maat gemaakt. Dat is wel de moeilijkste opgave.’ Er is niet alleen gedacht aan een oplossing tegen wateroverlast. De ontwerpen van Donker gaan verder dan enkel de afvoer van water. Zo kijkt het ontwerpteam ook naar beplanting, waarmee de biodiversiteit op Euvelgunne wordt vergroot en hittestress verminderd.

 

Daarbij houdt het team van Donker altijd rekening met de basiseisen voor een bedrijventerrein. Bereikbaarheid is voor veel bedrijven op Euvelgunne het belangrijkst, dus de parkeercapaciteit gaat nooit omlaag. Ook houden de ontwerpen rekening met verschillende typen zwaar verkeer. Om die eisen heen vormen de oplossingen, die tegelijkertijd zorgen voor een prettigere werkomgeving voor werknemers.

'Als de omstandigheden het toelaten is alles realiseerbaar'

Heeft u vragen over het oplossen van wateroverlast?

Met onze specifieke kennis op dit gebied binnen Donker Design adviseren we u hierin graag. Onze oplossingen gaan vaak verder dan de gebruikelijke scope van het project. Een duurzame en circulaire aanpak voert hierbij de boventoon. Wij inspireren mensen, bedrijven en instellingen hierin hetzelfde te doen.

Circulair, duurzaam en innovatief

Wat maakt Euvelgunne dan de uitdaging voor Donker? De basisoplossingen zijn vaak hetzelfde: wadi’s, opvangbakken of infiltratie in de grond, door bijvoorbeeld grasbetontegels. ‘De twist zit in het ontwerp’, aldus Riga. En daar komt veel bij kijken. Het team moet alles weten van onder meer grond, water, fundering, circulariteit en ecologie. Zo houden de ontwerpers er bijvoorbeeld rekening mee dat planten die ze gebruiken tegen veel water kunnen, en tegelijkertijd ook tegen extreme droogte, door de extreme fluctuatie.

 

Door de grote hoeveelheid kennis die Donker in huis heeft, van ontwerp tot realisatie en beheer, is het team in staat om iedere keer een andere innovatieve oplossing te bedenken. Een oplossing waarvan al in een vroeg stadium blijkt of deze te realiseren is, zodat de ontwikkeling van bedrijventerrein Euvelgunne geen vertraging oploopt.

 

Donker Design zet het liefst in op circulaire en duurzame oplossingen. Dat kan door een groot netwerk van innovatieve partners. Nieuwe ontwikkelingen in de markt en innovaties worden standaard meegenomen in ontwerpen. Zo wordt op een van de percelen van Euvelgunne Rockflow getest, een waterdoorlatend duurzaam materiaal waar zware vrachtwagens overheen kunnen. ‘Dat is wel een van de bijzonderste innovaties tot nu toe.’ Het team ontwikkelt ook een groene wand. Zo’n wand vangt water op, koelt het pand, functioneert als isolatie van het gebouw en oogt bovendien veel mooier dan beton.

Leerproces en proeftuin

Eigenlijk kan het ontwerpteam van Donker zo ver gaan als de ondernemer op Euvelgunne wil. ‘Als de omstandigheden het toelaten is alles realiseerbaar.’ Euvelgunne is een leerproces en een proeftuin; voor Donker, de ondernemers en de gemeente Groningen. ‘En die verschillende oplossingen laten we graag zien.’

Bedrijventerrein Euvelgunne - Verbeteren stedelijk watersysteem bij Salomon's Metalen
Bedrijventerrein Euvelgunne - Wadi bij United Care

Gerelateerd aan dit project

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog