Interieurbeplanting in het onderwijs

Interieurbeplanting in het onderwijs

 

Een groene omgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van leerlingen, studenten en medewerkers. Groen in de school draagt bij aan een gezonder binnenklimaat: Planten zorgen voor minder droge lucht, minder hoofdpijn en een beter concentratievermogen.

 

Toetsen en taken worden beter gemaakt. Bovendien draagt een groene omgeving bij aan het verlagen van het ziekteverzuim.

 

Bevordert leerprestaties

Groen stimuleert de creativiteit. Creatieve taken worden beter uitgevoerd in de aanwezigheid van groen. Het belang van creativiteit neemt toe in de huidige en toekomstige samenleving, in het kader van innovatie.

 

Voor kinderen met ADHD werkt een verblijf in een groene omgeving gunstig op het concentratievermogen. Kinderen kunnen meer zelfbeheersing opbrengen.

Concentratievermogen verbetert

Uit onderzoek bij een havo-vwo-school blijkt dat leerlingen zich beter concentreren als er planten of bloemen in hun klaslokaal staan. Een groene plantenwand in de klas vergroot het concentratievermogen van de leerlingen en leidt tot betere aandacht.


Planten in de werkomgeving verbeteren ook het concentratievermogen van medewerkers. De productiviteit in werkomgevingen met planten ligt tot 15% hoger dan in kantoorruimten zonder planten. Planten op de werkplek zorgen voor een grotere tevredenheid over de werkplek en meer betrokkenheid.

Ontspanning en stressvermindering

Uitzicht op groen helpt de ogen te ontspannen en opnieuw te focussen. Het helpt om vermoeidheid en hoofdpijn tegen te gaan. Dat is van belang als we uren achter een beeldscherm zitten.

Daarnaast draagt uitzicht op groen tijdens pauzes bij aan een sneller herstel van stress en het verminderen van stress.

De voordelen van groen in het onderwijs

  • Verhoogt de productiviteit
  • Vermindert stress
  • Verlaagt het ziekteverzuim
  • Stimuleert de creativiteit
  • Bespaart energie
  • Verbetert de luchtkwaliteit
  • Zorgt voor een prettigere werkomgeving
  • Verbetert de akoestiek
  • Zorgt voor ontspanning
  • Verhoogt het concentratievermogen

Verlaag het ziekteverzuim met groen

Hoge concentraties CO2 vergroten de overdracht van infectieziekten en leiden tot meer ziekteverzuim. Mensen hebben meer last van allergie, astmatische klachten, hoofdpijn en vermoeidheid. Door het grote aantal mensen in relatief kleine ruimten loopt het CO2-gehalte in klaslokalen vaak snel op.

 

Binnengroen verbetert de luchtkwaliteit binnen onderwijsinstellingen. Als de planten voldoende licht en water krijgen kan de concentratie CO2 met 10 tot 20% dalen ten opzichte van lokalen zonder planten. Beplanting neemt CO2 op en produceert zuurstof.

Zuivert schadelijke lucht

Door verdamping maakt binnengroen de lucht minder droog. Het verhoogt de relatieve luchtvochtigheid en zorgt voor frisse lucht. Dat kan het percentage leerlingen met hoofdpijnklachten doen verminderen. Kinderen in klaslokalen met planten hebben 7% minder gezondheidsklachten.


Binnengroen zuivert bovendien de schadelijke lucht die afkomstig is van bouwmaterialen, computers en printers. In een school in Portugal deed de aanwezigheid van planten het gehalte aan formaldehyde en benzeen met 50% dalen. Dichte beplanting, bijvoorbeeld een groen scherm, kan helpen om onderwijsgebouwen te beschermen tegen vervuilde lucht van nabijgelegen bronnen, zoals drukte verkeerswegen.

Projecten

 

 

NHL Stenden Hogeschool

 

De aantrekkelijke en bijzondere groenelementen van NHL Stenden dragen in combinatie met de architectuur bij aan een prettig en positief studie- en werkklimaat voor de studenten, medewerkers en bezoekers.

 

 

 

 

NHL Stenden - Groener onderwijs
HAN Nijmegen - Interieurbeplanting in het onderwijs

 

 

HAN - Nijmegen

 

De HAN deelt kennis over duurzaamheid in onderwijs en onderzoek, maar wil ook op het gebied van duurzame bedrijfsvoering een inspirerend rolmodel zijn. Interieurbeplanting is daar een mooi voorbeeld van. 

 

 

 

 

Wij werken ook voor

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

0515 41 73 25

 

Omhoog