2. Expertise, kennis en lef

Als organisatie willen we mens en natuur dichter bij elkaar brengen. Dat doen we door oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een groene en gezonde binnen- en buitenruimte. Door onze kennis, expertise en lef hiervoor in te zetten creëren we meervoudige waarde; een financiële, toekomstbestendige gezonde organisatie én dragen we ons steentje bij aan een leefbare aarde en welzijn voor onze medemens.

Lef betekent voor ons achter onze missie staan. Bewust kiezen om dingen anders te doen dan we gewend waren, soms ook dingen niet meer te doen of juist uit te faseren, wanneer deze niet bij onze visie en missie passen.

DonkerLAB

Om ideeën binnen Donker Groep in goede banen te leiden, zijn we in 2022 gestart met DonkerLAB, van waaruit het innovatieproces centraal wordt aangestuurd. De innovatiefunnel vult zich voortdurend, zo is er in 2023 gewerkt aan de verbetering van het normeren en meetbaar maken van groen middels eigen labels. Zo kunnen we op een laagdrempelige manier aan onze opdrachtgevers de huidige duurzaamheidsstaat van hun terrein kenbaar maken. Met onze “Donker QuickScan” is deze normering inmiddels geïmplementeerd.  

Onder Donker LAB is de samenwerking met Struikroven geïntensiveerd. Ooit gestart als een buurtinitiatief in Eindhoven en inmiddels uitgegroeid tot een professioneel landelijk werkende stichting met strategische partners als Heijmans, Vesteda, Bam, Urgenda en Donker Groep. Met trots werken wij mee aan de missie tot behoud van bestaand groen.


Natuurvolgend beheer

Wij beseffen dat beheer en onderhoud anders moet dan we gewend waren te doen. Mens en natuur bij elkaar brengen krijgt hierdoor meer handen en voeten. In 2023 hebben we de transitie tot natuurvolgend beheer ingezet. Hierin trainen we onze medewerkers en inspireren we onze klanten.

Circulariteit
Werklandschappen van de toekomst

Donker Groep is sinds 2021 als actieve partner betrokken bij de Europese subsidieaanvraag: Werklandschappen van de Toekomst. Hiervoor is Donker Groep onder leiding van IVN samen met o.a. brancheorganisatie VHG, diverse ingenieursbureaus, onderwijsorganisaties, overheden en groenpartijen opgetrokken om een visie te ontwikkelen op duurzame, natuurinclusieve, klimaatadaptieve en circulaire bedrijventerreinen. Nadat de subsidie is toegekend, is de Stichting Werklandschappen van de toekomst opgericht. Donker Groep heeft deze mede ondertekend en zal een prominente rol spelen in het omvormen van 1000 groene, gezonde toekomstbestendige bedrijventerreinen in Nederland.


Mijn Stad Klimaatbestendig

In oktober 2023 hebben we, samen met onze partners, een kennisevent georganiseerd: “Klimaatadaptief inrichten, van initiatief tot beheer”. De sessie werd bezocht door overheden, ketenpartners en kennisinstituten en in verschillende workshops zijn diverse thema’s uitgediept. Deze sessie heeft ertoe geleid dat we in 2024 meerdere kennisevents gaan organiseren binnen deze samenwerking.

Donker Substrates

Na enkele jaren van plannen en bouwen is eind 2023 de nieuwe substraten productielocatie in Sneek geopend. Een moderne faciliteit waar Donker Substrates in nauwe samenwerking met BVB- Landscaping hoogwaardige substraten produceert.

De opening ging gepaard met de presentatie van het whitepaper “een vitale bodem voor bomen” en een drukbezocht kennisevent met als thema “Substraten voor de Toekomst”. Aansprekende sprekers waren Björn Embrén van het Citykross concept en bomenexpert Hans Kaljee van de gemeente Amsterdam.

Omhoog