Bevorderen biodiversiteit om de eikenprocessierups te bestrijden

Eikenprocessierups preventief bestrijden

Het bestrijden van de eikenprocessierups begint bij het creëren van biodiversiteit. Kort samengevat: het creëren van een natuurlijke omgeving waarin de eikenprocessierups geen overlast kan veroorzaken.

 

Hulp nodig bij de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups?

Waarom kies je voor ons?

  • Preventieve bestrijding door heel Nederland
  • Nestkasten in de strijd tegen eikenprocessierups
  • Creëren van een goed leefgebied voor natuurlijke vijanden 
  • Aanpassen bermbeheer in strijd tegen de eikenprocessierups

Ondervind jij al overlast van de eikenprocessierups?

Heb je een of meerdere eikenbomen die al aangetast zijn, of is overlast aannemelijk? Wij verwijderen de eikenprocessierups door heel Nederland!

Terugbrengen van het aantal eiken

Voor het creëren van biodiversiteit onderscheiden we twee pijlers. De eerste richt zich op een evenwichtig en divers bomenbestand. Door het terugbrengen van het aantal eikenbomen beperken we de voedselbron die de eikenprocessierups aantrekt. Idealiter hanteren we hierbij de 10-20-30-regel: maximaal 10% van het bomenbestand is van dezelfde soort; maximaal 20% is van hetzelfde geslacht en 30% is van dezelfde familie. Diversiteit beperkt het risico op een plaag van de eikenprocessierups.

Stimuleren van natuurlijke vijanden

Omdat het vaak niet mogelijk of wenselijk is om in korte tijd het bestaande bomenbestand ingrijpend aan te passen (dit is een meerjarenproces) zetten we bij Donker Groen primair in op het creëren van een goed leefgebied voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals vogels en insecten.

 

De natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups groeien als het ware mee met de ontwikkeling van de eikenprocessierups. Zo dienen de eitjes van de rups als voeding voor de winterkoning, roodborst en pimpelmees, terwijl in dit stadium bijvoorbeeld ook sprinkhanen, kevers en mieren natuurlijke vijanden zijn. In het eerste en tweede larvestadium voeden ook de koolmees, ringmus, boomklever en boomkruiper zich met de eikenprocessierups, net als verschillende soorten spinnen, vroege sluipwespen en lieveheersbeestjes. Het is dus van groot belang dat het gebied rondom de eiken een geschikte biotoop is voor deze natuurlijke vijanden.

 

 

Almere’s strijd tegen de eikenprocessierups

In dit eerste deel van een drieluik over de bestrijding van de eikenprocessierups in de gemeente Almere vertelt eikenprocessierupsspecialist Erwin Brouwer over de bestrijding met aaltjes.

Meer weten over de toegevoegde waarde van Donker Groen?

Wil je weten hoe Donker Groen jou kan helpen bij het voorkomen van overlast door de Eikenprocessierups? Dan verzoeken wij je om het contactformulier in te vullen. Je kunt ons ook bellen op: 0515 - 41 73 25.

 

Onderbegroeiing en gras

Onze specialisten brengen voor u in kaart op welke manier de onderbegroeiing van risicovolle of eerder getroffen eiken kan bijdragen aan het creëren van een goed leefgebied voor vogels, insecten en spinnen. De aangroei van gras en (wilde) bloemen in besmet gebied heeft een bijkomend voordeel: door niet meer te maaien wordt de ondergrond in parken en groenstroken minder geschikt voor recreatief gebruik. Daarmee neemt ook het risico op overlast af. Hoge vegetatie biedt bovendien schuilgelegenheid voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Zo worden pas uitgevlogen jonge vogels bijvoorbeeld beschermd tegen roofvogels. Onze analyse is erop gericht de overlast van de eikenprocessierups zo snel mogelijk terug te brengen, met oog voor de biodiversiteit op langere termijn. In voorkomende gevallen maken we hierbij gebruik van de specifieke kennis van een onze partners, zoals de vlinderstichting.

Eikenprocessierups preventief bestrijden

3 redenen waarom we de eikenprocessierups zo niet wegkrijgen


Om de overlast te verminderen bestrijden gemeenten de eikenprocessierups jaarlijks op verschillende manieren. Ze spuiten bijvoorbeeld biologische en bestrijdingsmiddelen en zuigen de overgebleven nesten van de rups weg met speciale stofzuigers. Toch keert de rups elk jaar weer terug. Hoe kan dat? Wij geven 3 redenen waarom de huidige aanpak niet werkt;

Bloemrijke habitat

Voor een gevarieerde onderbegroeiing - of dit nu een tuin, park of berm is - is een kruidenrijke en bloemrijke vegetatie essentieel. Onze analyse van de begroeiing richt zich op een zo groot mogelijke diversiteit, waardoor de omgeving van de eiken een plek wordt waar insecten en vogels zich thuis voelen.

 

Nestkasten

Het creëren van natuurlijke schuilplaatsen is een goed begin, maar wil je een tuin, park of straat geschikt maken voor bewoning door bijvoorbeeld koolmezen en pimpelmezen, dan is de aanwezigheid van voldoende en geschikte nestkasten van groot belang. Onze specialisten helpen bij het installeren van nestkastjes op strategische plekken, waardoor de populatie van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups groeit.

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker brainstormen over hoe wij kunnen helpen bij het voorkomen van overlast door de Eikenprocessierups? We voorzien je graag van ideeën en adviezen! Laat hieronder jouw gegevens achter.

Aaltjes in de strijd tegen de eikenprocessierups
Lint met daarop de tekst; Pas op eikenprocessierupsen!

Veelgestelde vragen

Vind hieronder het antwoord op veel van jouw vragen

Hoe bestrijdt je de eikenprocessierups preventief?
Bij het preventief bestrijden van de eikenprocessierups draait het om biodiversiteit. Wij onderscheiden twee vormen: aanleggen van een divers bomenbestand en het creëren van een geschikte habitat voor natuurlijke vijanden.

 

Wat kost het om de eikenprocessierups preventief te bestrijden?
Dat hangt af van de manier van bestrijding. Hoewel het creëren van biodiversiteit in eerste instantie om een grotere investering vraagt, is preventie op de lange termijn goedkoper dan het ieder jaar laten bestrijden van een uitbraak.

 

Wat is preventief bestrijden van de eikenprocessierups?
Bij het preventief bestrijden van de eikenprocessierups vergroten we de aanwezige biodiversiteit. Zo creëren we een habitat waarin de eikenprocessierups minder goed gedijt en er volop natuurlijke vijanden aanwezig zijn.

 

Is het installeren van vogelkasten genoeg om de eikenprocessierups preventief te bestrijden?
Het aanbrengen van nestkasten op bomen anders dan eiken - voor bijvoorbeeld koolmezen, spreeuwen, kauwen en mussen - is een goed begin, maar het is essentieel dat de omgeving ook geschikt wordt gemaakt voor bewoning. Zonder gevarieerde onderbegroeiing missen jonge vogels de beschutting die ze nodig hebben bij het uitvliegen. Nestkasten en kruidenmengsels versterken elkaar, het is beste is dus om beide toe te passen.

 

Overleven eikenprocessierupsen de vorst?
De hoogte van de temperatuur in de winter heeft waarschijnlijk niet veel invloed op het aantal rupsen dat je later in het jaar kunt verwachten. Vooral hoge temperaturen in de maanden april tot en met juli (rupsperiode) en augustus en september (vlinderperiode) lijken bevorderlijk voor het succes van de  eikenprocessierups.

Wie is verantwoordelijk voor het preventief bestrijden van de eikenprocessierups?
Op dit moment is er voor eigenaren van eikenbomen geen verplichting voor het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Wel is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om overlast bij mensen en dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Preventie is hierbij de meest duurzame optie.

 

Kun je de eikenprocessierups ook zelf preventief bestrijden?
Uiteraard kunt u de eikenprocessierups zelf preventief bestrijden door de biodiversiteit in uw tuin, park of straat te vergroten. Echter, in de praktijk is het aanleggen van een geschikte biotoop ingewikkelder dan het lijkt. Onze specialisten maken een analyse van de omgeving en werken een geïntegreerd plan uit, waarin naast bijvoorbeeld nestkasten ook onderbegroeiing, bloemen en water worden meegenomen.

 

Wanneer moet je de eikenprocessierups preventief bestrijden?
Is er in de buurt sprake, of sprake geweest van overlast door de eikenprocessierups? Dan is het een goed idee om voorafgaand aan het eikenprocessieseizoen (oktober-april) te kijken naar uw eigen situatie.

 

Hoe stimuleer je de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups?
Door het creëren van biodiversiteit in de omgeving: een divers bomenbestand, gevarieerde ondergroeiing, veel verschillende soorten (vruchtbare) bloemen en strategisch geplaatste nestkasten helpen allemaal bij het aantrekken van natuurlijke vijanden.

Welke rol heeft de overheid bij het preventief bestrijden van de eikenprocessierups?
De gemeente is verantwoordelijk voor het preventief bestrijden van de eikenprocessierups in eikenbomen die zich in de openbare ruimte bevinden.

 

Welke natuurlijke vijanden heeft de eikenprocessierups?
De eikenprocessierups heeft veel natuurlijke vijanden. De eitjes van de rups dienen als voeding voor onder meer de winterkoning, roodborst en pimpelmees, maar ook voor insecten als sprinkhanen, kevers en mieren. De larven en rupsen worden gegeten door de koolmees, ringmus, boomklever en boomkruiper, maar ook door verschillende soorten spinnen, sluipwespen en lieveheersbeestjes.

 

Wat zijn de voordelen van niet meer maaien van onderbegroeiing?
Onze specialisten brengen voor je in kaart op welke manier de onderbegroeiing van risicovolle of eerder getroffen eiken kan bijdragen aan het creëren van een goed leefgebied voor vogels, insecten en spinnen. De aangroei van gras en (wilde) bloemen in besmet gebied heeft een bijkomend voordeel: door niet meer te maaien wordt de ondergrond in parken en groenstroken minder geschikt voor recreatief gebruik. Daarmee neemt ook het risico op overlast af. Hoge vegetatie biedt bovendien schuilgelegenheid voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

Omhoog