Jaarverslag 2021


Als Donker Groep willen we betekenisvol zijn en dat komt tot uitdrukking in onze missie:

‘We willen mens en natuur met elkaar verbinden door als partner van de natuur een inspirerende, circulaire en gezonde leefomgeving te creëren die bijdraagt aan herstel van biodiversiteit en omgang met het veranderende klimaat. Hiermee oogsten we waarde en welzijn voor ons allemaal. Want wanneer wij goed voor de natuur zorgen, dan zorgt de natuur goed voor ons.’

Bij Donker is verbinding van cruciaal belang: we willen elkaar graag ontmoeten, inspireren en ervaringen uitwisselen, dat hebben we ook nodig om goed te presteren. Elkaar live treffen was ook het afgelopen jaar vaak niet mogelijk. Dan is het belangrijk dat er een basis is, die vanuit verbinding met al onze stakeholders op meerdere (strategie)pijlers berust en fier overeind blijft.

 

Onze vijf strategiepijlers vormen ook de ruggengraat van dit jaarverslag:

  • Eigenaarschap
  • Het stuur in handen
  • Groene gids
  • Kwaliteit die verrast
  • Expertise, kennis en lef
Anja Kanters
Anja Kanters


Anja Kanters, algemeen directeur Donker Groep; duurzaamheid is geen product maar een houding.

Eigenaarschap


Eigenaarschap betekent bij Donker Groep betrokkenheid, het ‘zorgen voor’ en is zowel letterlijk als figuurlijk aanwezig. Het is de essentie onder al onze activiteiten vanuit vakmanschap, ondernemerschap en leiderschap. Onze medewerkers doen er toe.

Het stuur in handen
Resultaten

Omzetgroei, stabiele resultaten en een goede solvabiliteit zorgen er voor dat Donker verder kan investeren in de strategische pijlers, zodat onze ‘groene’ ambities kunnen worden waargemaakt.

Riscomanagement

Onder elk risicodomein zijn risicogroepen gedefinieerd en voor elke risicogroep is de hoogte van het risico bepaald op basis van een kans/effect analyse. Voor de risicogroepen met het hoogste risicokenmerk zijn in overleg met de proceseigenaren actieplannen en beheermaatregelen bepaald. Tevens zijn alle processen centraal vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS); voor onze medewerkers toegankelijk via de intranetomgeving. Op basis van het vastgestelde koersplan onderkent Donker Groep de volgende risicodomeinen:

Groene Gids

In lijn met onze missie heeft Donker Groep een duurzaamheid programma opgesteld. In 2035 willen we volledig duurzaam en circulair zijn. We hebben hiervoor 4 thema’s gedefinieerd:

- Natuurinclusief
- Klimaat adaptief
- Circulair
- CO2 neutraal

Kwaliteit die verrast

De relevantie van ons prachtige groene vak zal blijven toenemen. Dit vertaald zich in een groeiende markt waar we onze positie in zullen verstevigen. Als één van de grootste bedrijven in Nederland in onze branche nemen we onze aanjagersrol serieus. Dit is goed voor de branche en goed voor onze leefomgeving, want; Groen maakt gelukkig.

 


Het hele jaar door zijn we met prachtige projecten bezig. Hieronder drie highlights die laten zien dat we constant bezig zijn met het verbeteren van onze producten voor onze klanten:

Expertise, kennis en lef


De bewijslast van onze missie zie je terug in onze projecten, waarbij diverse uitgangspunten worden gehanteerd voor de realisatie ervan.

- NL Greenlabel als basis voor duurzame terreinen
- Circulair beheer
- Werklandschappen van de toekomst
- Onderzoek naar effectief inzetten van Groen in de Zorg
- Ontwikkeling InBloom

Expertise kennis en lef
Ons bewijs
Lovely Rita Amsterdam
LOVELY RITA AMSTERDAM

Natuurinclusieve en rainproof beleeftuinen

Sluishuis Amsterdam
SLUISHUIS AMSTERDAM

Unieke ontwikkeling op IJburg

De Linne Amsterdam
DE LINNE AMSTERDAM

Klimaatadaptief totaalconcept

Onze kennis delen we graag. We zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor onze toekomst. Het delen van kennis gebeurd onder andere via het uitgeven van whitepapers. 

Whitepaper groene schoolpleinen
GROENE SCHOOLPLEINEN
Whitepaper groenonderhoud en beheer
ONDERHOUD EN BEHEER
Whitepaper valondergronden
VALONDERGRONDEN
Omhoog