Eikenprocessierups bestrijden

De beste manier om de eikenprocessierups te bestrijden is door biodiversiteit te bevorderen, waardoor natuurlijke vijanden een plaag van de eikenprocessierups voorkomen. Dit is een proces dat overlast blijvend bestrijdt, maar neemt uw probleem op korte termijn niet weg. Heeft u een of meerdere eikenbomen die al aangetast zijn, of is overlast aannemelijk? 

 

Wij verwijderen de eikenprocessierups door heel Nederland.

Bestrijding voor de brandharen ontwikkelen

Bestrijding van de eikenprocessierups vóórdat ze brandharen ontwikkelen

Als het te laat in het seizoen is voor preventie door het creëren van biodiversiteit, dan richten onze inspanningen zich op het bestrijden van de eikenprocessierups in de stadia vóórdat ze brandharen hebben ontwikkeld. We hanteren hierbij als uitgangspunt dat de voorspelde overlast van de eikenprocessierups zich voordoet in een gebied waar mensen wonen en recreëren, of waar dieren verblijven of grazen.

Bestrijding met aaltjes

De minst invasieve en meest gerichte manier om de eikenprocessierups te bestrijden is door de rupsen in contact te brengen met aaltjes, een van nature in de bodem voorkomende nematode. Deze nematoden - die alleen kunnen overleven in een gastheer - veroorzaken een darminfectie die ervoor zorgt dat de eikenprocessierups stopt met vreten en binnen 5 tot 10 dagen sterft.

 

Het sterke punt van de bestrijding met aaltjes is dat we ze vroeg in het seizoen op de besmette bomen kunnen uitzetten; nog voordat de aaltjes een risico vormen voor de rupsen van andere vlinders. Aaltjes zijn overigens niet schadelijk voor andere insecten, dieren en mensen. Het bespuiten van besmette bomen kan alleen als de weersomstandigheden ideaal zijn. Onze specialisten bij Donker Groen vertellen u er graag meer over.

Meer weten over de toegevoegde waarde van Donker Groen?

Wilt u weten hoe Donker Groen u kan helpen bij het voorkomen van overlast door de eikenprocessierups?
Dan verzoeken wij u om het contactformulier in te vullen. U kunt ook bellen met ons hoofdkwartier in Sneek, onder het nummer: 0515 - 41 73 25.

 

Wij geloven in duurzame bestrijding

Wij adviseren om niet te bestrijden met bacteriepreparaten of chemische bestrijdingsmiddelen

Naast de bestrijding met aaltjes wordt de eikenprocessierups in het tweede of derde larvestadium door een aantal bedrijven bestreden met bacteriepreparaten. Het nadeel van dergelijke bacteriepreparaten is dat ze ook schadelijk zijn voor andere in de boom levende organismen. Omdat Donker Groen zich inzet voor een duurzamere wereld minimaliseren wij het gebruik in onze bedrijfsvoering van bacteriepreparaten of chemische bestrijdingsmiddelen.

3 redenen waarom we de eikenprocessierups zo niet wegkrijgen


Om de overlast te verminderen bestrijden gemeenten de eikenprocessierups jaarlijks op verschillende manieren. Ze spuiten bijvoorbeeld biologische en bestrijdingsmiddelen en zuigen de overgebleven nesten van de rups weg met speciale stofzuigers. Toch keert de rups elk jaar weer terug. Hoe kan dat? Wij geven Drie redenen waarom de huidige aanpak niet werkt;

Verwijderen van nesten met rupsen

Opzuigen van rupsen en actieve nesten

Is het te laat voor preventieve maatregelen tegen de eikenprocessierups omdat de rupsen al brandharen hebben ontwikkeld? Dan kunnen we de overlast zoveel mogelijk wegnemen door de nesten van de eikenprocessierups weg te zuigen. Een enkele keer kiezen we ervoor het nest te verlijmen met een lijmspray, waarbij zowel de rupsen als de brandharen worden gefixeerd; na het fixeren wordt het nest in z’n geheel van de boom geplukt. Verwijder eikenprocessierupsnesten nooit zelf. Donker Groen is gespecialiseerd in het opzuigen en verantwoord afvoeren van zowel boom- als grondnesten, met inachtneming van alle geldende veiligheidseisen voor zowel de omgeving als onze eigen medewerkers.

Verwijderen van oude nesten

Het is minder bekend dat in oude inactieve nesten nog altijd brandharen aanwezig zijn die klachten kunnen geven. Dit is vooral in het voorjaar een risico, als hoveniers en particulieren snoeiwerkzaamheden verrichten in tuin, park of berm. Maar ook later in het jaar blijft het risico op gezondheidsklachten aanwezig, bijvoorbeeld bij het gebruik van bosmaaiers. Herkent of vermoedt u de aanwezigheid van een oud boom- of grondnest van de eikenprocessierups? Dan helpen we u graag met de verantwoorde verwijdering hiervan.

Verwijdering van eikenprocessierups nest door een expert
Wegzuigen nest eikenprocessierups door een expert

Veelgestelde vragen

VIND HIERONDER HET ANTWOORD OP VEEL VAN UW VRAGEN

Ben je als boomeigenaar verplicht de eikenprocessierups te bestrijden?
Op dit moment bestaat er voor eigenaren van eikenbomen geen wettelijke verplichting voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Wel is de algemene opvatting dat het voorkomen van overlast bij mensen en dieren de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaar is. Preventie is hierbij de meest duurzame optie.

 

Hoe bestrijd je de eikenprocessierups?
Als preventie geen optie meer is, bestrijd je de eikenprocessierups bij voorkeur vóórdat ze brandharen ontwikkelen. De beste manier is de rupsen in contact te brengen met aaltjes, een nematode die de rups binnendringt en ervoor zorgt dat de rupsen stoppen met eten. Bij eikenprocessierups die al brandharen hebben ontwikkeld, kiezen we voor het veilig en verantwoord opzuigen van de nesten.

 

Wie gaat de eikenprocessierups bestrijden?
Onze specialisten zijn getraind in het bestrijden van de eikenprocessierups en het verwijderen van nesten in en om eikenbomen. We gaan gedegen te werk en maken eerst een analyse van de omgeving en de overlast op mensen en/of dieren. Pas daarna gaan we over tot het gecontroleerd verwijderen van het nest, waarbij de veiligheid van omwonenden en onze medewerkers voorop staat.

 

Kan ik de eikenprocessierups zelf bestrijden?
Dit is zeer onverstandig. Bij het onjuist verwijderen of bestrijden van de eikenprocessierups komen alsnog grote hoeveelheden brandharen vrij, die tot ernstige medische klachten kunnen leiden, bij u én uw omgeving.

Wat kost het bestrijden van de eikenprocessierups?
Onze specialisten komen graag langs voor een analyse van het probleem, waarna zij een offerte voor de bestrijding opmaken.

 

Kunnen oude nesten nog overlast geven?
In en rond oude nesten zijn vaak nog grote hoeveelheden brandharen aanwezig, die ook nadat de rupsen zijn verpopt nog lange tijd overlast kunnen veroorzaken - bijvoorbeeld tijdens snoeiwerkzaamheden. Donker Groen kan u helpen bij het verantwoord afvoeren van oude nesten.

 

Bestrijden jullie de eikenprocessierups met biologische bestrijdingsmiddelen?
Het grote nadeel van biologische bestrijdingsmiddelen, zoals het bacteriepreparaat Xentari, is dat deze ook schadelijk zijn voor andere in de boom levende organismen. Eikenbomen kennen bovendien een grote biodiversiteit. Omdat Donker Groen zich inzet voor een duurzamere wereld minimaliseren wij het gebruik in onze bedrijfsvoering van bacteriepreparaten of chemische bestrijdingsmiddelen.

 

Wanneer moet je de eikenprocessierups bestrijden?
De eikenprocessierups dient te worden bestreden indien er overlast wordt ervaren - of wordt verwacht - door mensen en dieren in de omgeving van getroffen eiken.

Hoe lang duurt het bestrijden van de eikenprocessierups?
Dat is afhankelijk van de omvang van de problemen. Onze specialisten komen graag langs voor een analyse, waarna zij een inschatting maken van de manier van bestrijden en de duur van de behandeling.

 

Kun je de eikenprocessierups bestrijden met water?
Er is de afgelopen jaren door gespecialiseerde bedrijven getest met het ‘koken’ van nesten. Hoewel de resultaten hoopvol stemmen, is het nog te vroeg om deze methode op grote schaal in te zetten.

 

Bestrijdt Donker Groen de eikenprocessierups ook voor particulieren?
Ja, Donker Groen is niet alleen actief voor bedrijven en overheden. Ervaart u als particulier overlast van de eikenprocessierups? Neem dan contact met ons op; wij kunnen u verder helpen.

 

Bestrijden jullie de eikenprocessierups met chemische bestrijdingsmiddelen?
Nee. De negatieve impact van chemische bestrijdingsmiddelen op andere in de boom levende organismen, is veel te groot. Voor Donker Groen is duurzame bestrijding het uitgangspunt.

 

 

 

Eikenprocessierups expert

Afspraak maken?

 

Meer weten over de toegevoegde waarde van Donker Groen?

Wilt u weten hoe Donker Groen u kan helpen bij het voorkomen van overlast door de eikenprocessierups? Dan verzoeken wij u om het contactformulier in te vullen. U kunt ook bellen met ons hoofdkwartier in Sneek, onder het nummer: 0515 - 41 73 25.

Omhoog