Boomadvies - verplanten boom

Boomadvies

Advies nodig bij het verplanten van uw bomen, benieuwd naar de conditie van uw 100 jaar oude beuken, hulp nodig bij het beheer van uw bomenbestand? Ons boomadvies beslaat een breed gebied: uiteenlopend van een boombeschermingsplan tot plaagbestrijding; bij Donker bent u verzekerd van het juiste boomadvies.

 

De waarde van bomen

Of ze nu op een bedrijfsterrein, begraafplaats, langs wegen of in parken en tuinen staan; bomen hebben grote waarde voor de kwaliteit van een leefomgeving. Hoe ouder een boom, hoe waardevoller; niet alleen door de enorme CO₂-opname maar ook voor de biodiversiteit. Van schuilplaats voor vleermuizen tot voedselbron voor talloze vogels en insecten. Het is daarom belangrijk zorgvuldig om te gaan met bomen en ze te behouden voor de toekomst. Door verandering van functies in de omgeving van bomen kan de gezondheid van een boom in gevaar komen. Denk hierbij aan bouwwerken vlakbij bomen of de aanleg van een nieuwe weg. Des te belangrijker is goede boomverzorging. Wij adviseren u hier graag over.

Wettelijk kader

Veel gemeenten eisen dat bomen bij het uitvoeren van bepaalde projecten de juiste bescherming wordt geboden. Donker adviseert u over kritieke aspecten waar u rekening mee moet houden, zodat u de juiste maatregelen kunt treffen. Of dit nu een verplanting van een boom betreft of het aanbrengen van boombeschermende maatregelen.

Boomveiligheids-controles

Wilt u ervan verzekerd zijn dat u als boomeigenaar voldoet aan de boomzorgplicht? Kies dan voor de VTA-methode van Donker. Met deze periodieke boomveiligheidscontrole voldoet u aan uw wettelijke zorgplicht voor de veiligheid.

 

Boomtaxatie

Naast esthetische en sociale waarde, hebben bomen ook economische waarde. Door schade kan de waarde van een boom afnemen, wat ook hogere beheerkosten kan betekenen. Met een boomtaxatie komt u te weten hoe uw boombestand eruitziet en in welke conditie de bomen verkeren. Wij geven u hiermee een totaal financieel overzicht.

 

 

Boomziekte-bestrijding

Als uw bomen lijden aan ziekten, aantastingen of plagen, zoals de eikenprocessierups, kan specialistische kennis uitkomst bieden. Bij ons kunt u rekenen op snelle ondersteuning en gedegen advies. Voor de consults en diagnoses maken wij gebruik van laboratoriumanalyses.

Boom Effect Analyse

Bomen beperken hittestress en wateroverlast, vermeerderen de waarde van onroerend goed, vergroten de biodiversiteit, compenseren CO₂ en verbeteren onze gemoedstoestand. Daarom nemen we bomen graag mee in onze planvorming. Met een Boom Effect Analyse beoordelen we of een boom ingepast kan worden in uw project. Zo krijgen bomen een steeds belangrijkere rol, ook in de stedelijke dynamiek.

Boomverplantingsplan

Hoe waardevol we bomen ook vinden, soms moeten ze toch wijken bij het inrichten van de buitenruimte. Een mooi en relatief goedkoop alternatief voor kappen is verplanten. Boomverplanting op zich is redelijk eenvoudig, voorbereiding is meestal niet nodig. Vooral de nazorg vraagt om aandacht. Met een boomverplantingsplan garanderen wij u een snelle, effectieve verplanting en goede nazorg.

Boomadvies - uitvoering boomanalyse
Boomadvies - uitvoering boomveiligheidscontrole

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Hoofdkwartier Sneek

Harste 5
8602 JX Sneek

Postadres

Postbus 145
8600 AC Sneek

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg ons