Boomadvies - verplanten boom

Boomadvies

Een gedegen aanpak voor behoud, beheer en verzorging van uw bomen wordt verricht door onze gecertificeerde controleurs, boomveiligheidscontroleurs, European Tree Workers of European Tree Technicians. Na zorgvuldig onderzoek en de interpretatie hiervan zorgen we voor de beste oplossing op de lange termijn.

 

U kunt ons inschakelen voor:

  • Boomveiligheidscontroles
  • Voorkomen van schade
  • Beheeradvies
  • Boomtaxaties
  • Boomziekten bestrijding
  • Boom Effect Analyse
  • Boom verplanting

De waarde van bomen

Of bomen nu op een bedrijfsterrein, begraafplaats, langs wegen of in parken en tuinen staan; bomen hebben grote waarde voor de kwaliteit van een leefomgeving. Hoe ouder een boom, hoe waardevoller; niet alleen door de enorme CO₂-opname maar ook voor de biodiversiteit. Van schuilplaats voor vleermuizen tot voedselbron voor talloze vogels en insecten. Het is daarom belangrijk zorgvuldig om te gaan met bomen en ze te behouden voor de toekomst. Door verandering van functies in de omgeving van bomen kan de gezondheid van een boom in gevaar komen. Denk hierbij aan bouwwerken vlakbij bomen of de aanleg van een nieuwe weg. Des te belangrijker is goede boomverzorging. Wij adviseren u hier graag over.

Wettelijk kader

Veel gemeenten eisen dat bomen bij het uitvoeren van bepaalde projecten de juiste bescherming wordt geboden. Donker Groen adviseert u over kritieke aspecten waar u rekening mee moet houden zodat u de juiste maatregelen kunt treffen. Of dit nu de verplanting van een boom betreft of het aanbrengen van boombeschermende maatregelen.

Onze expertises op het gebied van bomen

Donker Groen is dé boomspecialist en graag uw partner in boomverzorging. U kunt ons inschakelen voor:

VTA controle

Als boomeigenaar moet u voldoen aan de algemene zorgplicht. Dit houdt naast regelmatig onderhoud ook een periodieke boomkeuring in. Wij voeren deze uit volgens de VTA-methode. De boomveiligheidscontrole bestaat uit een visuele controle van: kroonvorm, overgroeiingen, zwammen, mechanische of biologische gebreken. Onze rapporten voorzien wij van foto’s en de keuringsdatum en eventueel advies voor nader onderzoek. 

Boomtaxatie

Naast esthetische en sociale waarde, hebben bomen ook economische waarde. Door schade kan de waarde van een boom afnemen, wat ook hogere beheerkosten kan betekenen. Met een boomtaxatie komt u te weten hoe uw boombestand eruitziet en in welke conditie de bomen verkeren. Wij geven u hiermee een totaal financieel overzicht.

 

Boomziekte-bestrijding

Als uw bomen lijden aan ziekten, aantastingen of plagen omdat ze gastheer zijn voor de eikenprocessierups, kan specialistische kennis uitkomst bieden. Bij ons kunt u rekenen op snelle ondersteuning en gedegen advies. Voor de consults en diagnoses maken wij gebruik van laboratoriumanalyses.

Wilt u persoonlijk advies over uw bomen?

Wilt u weten hoe Donker Groen u kan helpen? Dan verzoeken wij u om het contactformulier in te vullen. U kunt ook bellen met ons hoofdkwartier in Sneek, onder het nummer: 0515 - 41 73 25.

 

Boom Effect Analyse

Bomen beperken hittestress en wateroverlast, vermeerderen de waarde van onroerend goed, vergroten de biodiversiteit, compenseren CO₂ en verbeteren onze gemoedstoestand. Daarom nemen we bomen graag mee in onze planvorming. Met een Boom Effect Analyse beoordelen we of een boom ingepast kan worden in uw project. Zo krijgen bomen een steeds belangrijkere rol, ook in de stedelijke dynamiek.

Verplantingsplan

Wij willen bomen graag behouden. Om te voorkomen dat de boom moet worden verwijderd, is in veel gevallen verplaatsen een optie. Bomen zijn tot een behoorlijk formaat nog altijd te verplanten, het is echter een gecompliceerde aangelegenheid die door een specialist uitgevoerd dient te worden. Een specialistische aangelegenheid waar Donker Groen met haar jarenlange ervaring graag in adviseert.

Veelgestelde vragen

VIND HIERONDER HET ANTWOORD OP VEEL VAN UW VRAGEN

Wat is boomadvies?

Ons boomadvies beslaat een breed gebied: uiteenlopend van een boombeschermingsplan tot plaagbestrijding; bij Donker bent u verzekerd van het juiste boomadvies.

 

Wat is zorgplicht?

Dit houdt een goede boomverzorging in dankzij regelmatig onderhoud en periodieke veiligheidskeuringen. Verder betekent de boomzorgplicht dat u zorgt dat er passende actie ondernomen wordt, als die voor de veiligheid nodig is. Wij helpen u hier graag bij. Hiermee voorkomt u eventuele schade en andere calamiteiten, waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld.

 

Wat kost een boomadvies?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte of voorzien u van een gefundeerd advies. Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op de aanvraag. Natuurlijk staan we u ook graag telefonisch te woord.

Wat zijn boomverzorgers?

Boomverzorgers zijn gecertificeerde European Tree Workers en hebben (zeer) ruime ervaring met alle facetten van boomverzorging.

 

Zijn bomen altijd verplantbaar?

Zo lang de machines groot genoeg zijn en de boomplaats voldoende bereikbaar is, kunnen bomen technisch gezien altijd verplaatst worden. De vraag blijft natuurlijk of de boom ná de verplaatsing ‘duurzaam’ zal doorgroeien. Met de nodige voor- en nazorg is daarbij gelukkig steeds meer mogelijk en worden ook steeds meer monumentale bomen succesvol verplaatst.

 

Hoeveel is mijn boom waard?

Onze boomtaxateurs kunnen aan de hand van een vaste methode bepalen wat een boom in geld waard is.

Hoe kan ik de leeftijd van een boom bepalen?

Onze boomverzorgers met ervaring en deskundigheid op bomengebied kunnen met een redelijke zekerheid de leeftijd van bomen bepalen.

 

Moet ik een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom?

Meestal is dit wel geval. U kunt dit navragen bij uw gemeente, bij de afdeling die gaat over het boombeheer (bijv. Openbare Werken of Groenvoorziening) of zoek het op in de bomenverordening van uw gemeente. Donker Groen kan u hierin ook ondersteunen of u met behulp van een ondertekende volmacht vanuit de gemeente ontzorgen. 

 

Hoe diep groeien boomwortels?

De diepte van wortelgroei hangt af van de boomsoort en de groeiomstandigheden. Als het grondwater binnen twee meter van de oppervlakte (het maaiveld) zit groeien de wortels er naartoe. Dieper gaan ze meestal niet omdat het daar te koud is en er te weinig zuurstof zit. Als er genoeg regenwater in de bovengrond blijft hangen, wortelen bomen oppervlakkiger, in het zogenaamde hangwaterprofiel. Soms zijn (diepere) lagen ondoordringbaar voor boomwortels. 

 

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog