Integraal Beheer Openbare Ruimte - Donkergroen werkt aan de openbare ruimte

Integraal beheer openbare ruimte


Wij pleiten voor circulair en duurzaam beheer van de groene buitenruimte, waarin ecosystemen centraal staan en we de natuur zoveel mogelijk met rust laten. Wij willen laten zien dat een nieuwe manier van groenbeheer hét antwoord is op wateroverlast en hittestress, en dat meer groen - en meer biodiversiteit - in onze openbare ruimte tot een enorme verbetering van de leefkwaliteit leidt.

Is jouw gemeente klaar voor de transitie naar een groene toekomst met meer biodiversiteit, schonere lucht, minder hittestress en minder wateroverlast? We gaan graag met je in gesprek over wat we voor je kunnen betekenen.

Weinig plaats voor de natuur

De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Klimaatverandering zorgt voor langere periodes van hitte en droogte - met grote impact op planten, bomen en onze watervoorraad. Stortbuien leiden tot overstromingen en overbelasting van de infrastructuur die we hebben aangelegd om water zo snel mogelijk af te voeren; water dat we eigenlijk zouden moeten vasthouden voor drogere periodes.

Door fundamenteel anders te kijken naar de groeninrichting en het integrale beheer van de openbare ruimte kunnen we enorme stappen maken in het aanpakken van een aantal grote maatschappelijke problemen.

Download onze Whitepaper

 

In de whitepaper Samenleven met het Groen laten we zien dat een nieuwe manier van groenbeheer hét antwoord is op wateroverlast en hittestress, en dat meer groen - en meer biodiversiteit - in onze openbare ruimte tot een enorme verbetering van de leefkwaliteit leidt.

 

De rol van groenbeheer in ons leven

Diep van binnen hebben we altijd wel aangevoeld dat het opofferen van groen uit de openbare ruimte een verkeerde beweging was. Het is niet voor niets dat we op zonnige dagen massaal naar het park trekken, de natuur in. Groen heeft een wetenschappelijk bewezen positief effect op ons welzijn: we zijn minder gestrest, kunnen ons beter concentreren en voelen ons gelukkiger.

De behoefte aan groen zit als het ware in ons DNA versleuteld. Diezelfde bomen en planten verbeteren overigens de luchtkwaliteit doordat ze fijnstof afvangen en schadelijke stoffen als stikstofoxide, ammoniak, ozon en CO2 uit de lucht filteren. Niet alleen in het bos, maar overal waar bomen groeien en groen aanwezig is.

Van gebruik naar schoon, heel en veilig

Waarom hebben we groen dan op zoveel plekken in Nederland verbannen uit stedelijk en bebouwd gebied? Als je kijkt naar hoe de inrichting en het integraal beheer van de openbare ruimte zich heeft ontwikkeld, is dat voor een groot deel te herleiden naar de kernwoorden schoon, heel en veilig. Wij Nederlanders zijn een vlijtig volk, dat bekendstaat om het onder controle houden van de natuur. Dat heeft ons veiligheid en welvaart gebracht - we slaagden erin het water achter de dijken te houden en land in te polderen - maar in onze methoden van groenbeheer zijn we hierin doorgeschoten.

De waarde van integraal beheer in openbare ruimtes

Nu we weten dat het beheer van de groene openbare ruimte historisch gezien op een bepaalde manier is gegroeid en wat de gevolgen daarvan zijn, begrijpen we ook beter wat er moet veranderen. De conclusie ligt gelukkig voor de hand: we moeten niet langer denken in schoon, heel en veilig, maar in ecosystemen. In kringlopen die de natuur nodig heeft om zichzelf in stand te houden.

Een paar voorbeelden van ecosystemen die we eenvoudig kunnen helpen herstellen:

  • Een wereld van blad
  • Maaien is de norm
  • Water vasthouden
Donker groep zet zich in voor integraal beheer voor het Clausplein Eindhoven
N280 Roermond
De aanleg van een duurzame openbare ruimte
Belevenisbos Drenthe

Voordelen van groenbeheer

Het integraal beheer en herinrichten van de openbare ruimte is een investering die zichzelf op allerlei manieren terugverdient, zowel direct (financieel) als indirect (in welzijn en gezondheid). De directe baten zie je bijvoorbeeld terug in minder droogte, waardoor er minder hoeft te worden bewaterd, maar ook aan de andere kant van het spectrum: bij extreme regenval kan de grond veel meer water verwerken en doordat het teveel aan water (voor een deel) kan worden opgevangen door wadi’s, reservoirs en retentiedaken, raken riolen minder vaak overbelast en neemt ook het overstromingsgevaar af.

Maar ook indirect zijn de baten enorm. Meer groen en meer bomen zorgen voor schonere lucht, minder fijnstof en een daling van de temperatuur tijdens perioden van hitte, waardoor de volksgezondheid toeneemt.

Tijd voor verandering


Is jouw gemeente klaar voor de transitie naar een groene toekomst met meer biodiversiteit, schonere lucht, minder hittestress en minder wateroverlast? We gaan graag met je in gesprek over wat we voor je kunnen betekenen. Samen ontwikkelen we een visie op het groen in jouw gemeente, als aanloop naar een plan van aanpak voor een gezonder klimaat voor mensen en dieren. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Of bel naar: 0515 - 41 73 25

Wij werken ook voor

Omhoog