VTA - Visual Tree Assessment

Visual Tree Assessment (VTA)

Wilt u als boomeigenaar voldoen aan de boomzorgplicht? Laat ons de Visual Tree Assessment (VTA) uitvoeren, zodat u voldoet u aan de wettelijk verplichte boomveiligheidscontroles.

 

Periodieke boomkeuring

Als boomeigenaar heeft u een boomzorgplicht. Dit houdt naast regelmatig onderhoud ook de periodieke boomkeuring in. Wij voeren de boomkeuring uit volgens de VTA-methode. De boomveiligheidscontrole bestaat uit het in kaart brengen van breukrisico’s en de boomstabiliteit aan de hand van een visuele controle van: de bouw, stand, kroonvorm, vergroeiingen, zwammen, plakoksels, te zware takken en zichtbare holtes. Onze rapporten voorzien wij van foto’s en de keuringsdatum.

Goedgekeurd of niet

Een boom is goedgekeurd als we tijdens de VTA geen zichtbare gebreken constateren. ‘Attentiebomen’ vertonen  die wel, maar vormen nog geen verhoogd risico. Constateren we tijdens de veiligheidscontrole wel een verhoogd risico bij een boom, dan classificeren we die als ‘risicoboom’.  Heeft u gekozen voor de combinatie van boomonderhoud en -controle? Dan verhelpen we gebreken onmiddellijk als dat mogelijk is. In sommige gevallen is een specialistisch onderzoek nodig om verdere stappen te bepalen. Dit onderzoek en de eventuele vervolgstappen, zoals het vellen van de boom, vallen niet onder de VTA. (Zie boomadvies voor meer informatie.)

Onze expertises op het gebied van bomen

Donker Groen is uw boomspecialist en partner in boomverzorging.
U kunt ons ook inschakelen voor:

Stichting Groenkeur

Onze boomveiligheidscontroleurswerken volgens de richtlijnen van Stichting Groenkeur. ‘Boomdokters’ en ‘boomchirurgen worden ze ook wel genoemd. Maar officieel heten ze: European Tree Workers en degenen die de bomen onderhouden: European Tree Technicians.

 

Voorkom schade

Met regelmatige en systematische boomveiligheidscontroles voorkomt u eventuele schade en andere calamiteiten. Voor de keuringsfrequenties gelden richtlijnen. Afhankelijk van de leeftijd, standplaats en gezondheid van uw boom, verschillen die van jaarlijks tot vijfjaarlijks. Regelmatig onderhoud en de jaarlijkse VTA geven u de meest solide basis voor vrijwaring van schuld, mochten uw bomen schade veroorzaken. Deze frequentie is echter lang niet altijd noodzakelijk. Wij adviseren u hier graag over.

Veelgestelde vragen

VIND HIERONDER HET ANTWOORD OP VEEL VAN UW VRAGEN

Hoe vaak is een boomveiligheidscontrole nodig?

Dat is erg afhankelijk aan de soort boom die onder uw zorg staat. Jonge bomen, geven in de eerste jaren weinig problemen. Het risico voor gevaar hangt ook samen met de locatie van de boom. Staat uw boom in de wijk, langs een drukke straat met veel verkeer? Dan kan een verhoogde zorgplicht gelden. U moet uw boom dan vaker laten controleren. Staat uw boom in uw achtertuin en geeft het minder gevaar als deze onverhoopt omvalt? Dan is een lagere zorgplicht nodig. Wij adviseren om uw bomen 1 keer per 3 jaar te controleren. Halfwasbomen en volgroeide bomen ieder jaar of iedere 2 jaar.

Wat is een boomveiligheidscontrole?
Een boomveiligheidscontrole bestaat uit het in kaart brengen van breukrisico’s en de boomstabiliteit aan de hand van een visuele controle van: de bouw, stand, kroonvorm, vergroeiingen, zwammen, plakoksels, te zware takken en zichtbare holtes. Onze rapporten voorzien wij van foto’s en de keuringsdatum. Wij voeren de boomkeuring uit volgens de VTA-methode.

 

Wat doet een boomveiligheidscontroleur?

De boomveiligheidscontroleur controleert de bomen met behulp van de Visual Tree Assessment (VTA) methode. Het gaat om het visueel beoordelen van bomen, het registreren van de bevindingen en het adviseren over vervolgstappen.  Het wettelijke kader omtrent de zorgplicht rondom bomen is hierin richtinggevend.

Wat is boomzorgplicht?

Dit houdt een goede boomverzorging in dankzij regelmatig onderhoud en periodieke veiligheidskeuringen. Verder betekent de boomzorgplicht dat u zorgt dat er passende actie ondernomen wordt, als die voor de veiligheid nodig is. Wij helpen u hier graag bij. Hiermee voorkomt u eventuele schade en andere calamiteiten, waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld.

 

Wat kost een VTA controle?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte of voorzien u van een gefundeerd advies. Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op de aanvraag. Natuurlijk staan we u ook graag telefonisch te woord.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog