Een natuurlijk schoolplein financieren

Een groen schoolplein financieren

 

Wat kost een groen schoolplein? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden, het hangt namelijk van veel factoren af. Belangrijk is om al in een vroeg stadium aan te geven wat het beschikbare budget is. Aan de hand van die informatie kan dan een passend ontwerp en voorstel worden gemaakt.

Fondsenwerving

Voor extra budget kun je aan fondsenwerving gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan sponsoring door het bedrijfsleven, lokale ondernemersverenigingen, woningcorporaties, enzovoort. Daarvoor is wel een goed doordacht en onderbouwd plan nodig.

 

De groenvoorziener kan hierin een steentje bijdragen door ontwerptekeningen aan te leveren en tekst en uitleg hieraan te geven. De positieve effecten van groen voor de kinderen en de buurt en de meerwaarde van groen benoemen is daarin belangrijk.

Download onze whitepaper


De voordelen van een groen schoolplein zijn talrijk, zowel voor de kinderen als voor de buurt. Ben je benieuwd naar deze voordelen? Download dan onze Whitepaper!

Subsidies om een groen speelplein te financieren

Samenwerken met de gemeente kan grote voordelen opleveren. Wanneer een school het schoolplein na schooltijden openstelt voor de buurt, levert dit een extra speelruimte op in de wijk. Dat argument kan helpen bij het opvragen van subsidies om het speelplein te bekostigen. De gemeente kan ook voor een onderhoudsbudget zorgen als het schoolplein openbaar is.

Acties van de school

De school kan zelf ook een actie op touw zetten om geld in te zamelen, al dan niet met de hulp van andere organisaties. Voorbeelden van initiatieven zijn een rommel- of kunstmarkt organiseren, een sponsorloop houden of een crowdfundingsactie starten.

Meer weten?

Een schoolplein is een flinke investering voor iedere school. Het is dan ook belangrijk om je goed in te lezen. Hieronder een aantal artikelen om meer informatie op te doen over groene schoolpleinen.

 

Kosten van een schoolplein verlagen

Naast het ophogen van het budget, zijn er ook manieren om de kosten voor een schoolplein te besparen. Kosten kunnen bespaard worden door bedrijven en organisaties te benaderen die mogelijk bruikbaar ‘afval’ hebben, bijvoorbeeld snoeiafval en boomstammen van organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Landschapsbeheer Nederland.

 

Vanuit Donker Groep stimuleren we het hergebruiken van materialen. Niet alleen omdat scholen zo kosten kunnen besparen, maar ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid kan het interessant zijn te onderzoeken welke bestaande materialen op het plein creatief in het ontwerp toe te passen zijn. Voorbeelden zijn:

 

  • Een muur van gebruikte stenen die de functie van zitbanken kunnen krijgen waardoor er een buitenleslokaal ontstaat.
  • Een boomstam om op te klimmen en klauteren, maar ook als evenwichtsbalk of zitplek gebruikt kan worden. Interessant hieraan is dat er ook beestjes op te vinden zijn.
  • Een tunnel of hut van wilgentakken om doorheen te rennen of in te spelen.
Alles over een schoolpleinen

Meer over natuurlijke speelpleinen?


Ben je benieuwd naar meer informatie over biodiversiteit op groene schoolpleinen, educatieve mogelijkheden, subsidies, het onderhoud, de kosten en meer? Bezoek onze pagina waarop je alles vindt wat je moet weten over een groen schoolplein. 

Ideeën uitwisselen

Wil je met een adviseur van Donker Spelen brainstormen over de mogelijkheden van een schoolpleinen? We voorzien je graag van ideeën en adviezen. Laat hieronder je gegevens achter!

 

Omhoog